fredag, februari 24, 2012

Red on concrete

When I make paintings that are individuals, but still can hang next to each other, I call them cousins.


clic to enlarge

torsdag, februari 16, 2012

Rakt in i riksdagen

Jag kan bara vädja till alla som kämpar mot FRA, Ipred, SOPA osv att gå med i ett av de politiska partier som finns representerat i riksdagen.


Även Piratpartister bör gå med, vilket jag skrivit om tidigare, och naturligtvis fått på flabben för. Min enkla tanke är att Pirater mycket väl kan vara med i ett annat parti och bedriva sin hjärtepolitik där, allt medan de aktivt är kvar i Piratpartiet


Därutöver kan jag bara vädja till alla som vill se en förändring, eller rent av, pressa fram ett misstroendevotum mot sittande regering att gå med i ett av oppositionspartierna. 


________________ 


Jag har valt att vara med i (S), eftersom jag anser att (S) har fel i många Internetfrågor, men också för att jag känner värdegemenskap med den socialdemokratiska solidaritetstanken. 


I tisdags träffade jag riksdagsledamot Gunnar Sandberg (S). 
   Jag framförde hårt och envetet att han skulle ta med sig till riksdagen att genast utföra det som kallas "Utskottsinitiativ" kring FAS3. Jag begärde att oppositionen skulle tvinga regeringen att sätta en bortre parentes för när de måste ta bort åtgärden FAS3. 
    Gunnar höll förbehållslöst med - och agerade genast i frågan. 


Vi har mejlat lite och idag kom han med svaret han fått från Arbetsmarknadsutskottet. (Det kan se negativt ut, men är det inte. Vi måste bara komma på bättre argument, samt ligga på våra riksdagsmän, inte för att tjata på dem, utan för att ge dem styrka att kämpa vidare därinne i den politiska taktiserande snålblåsten).
"Jag uppfattade aldrig något aggressivt beteende från din sida Anders, så ha inte dåligt samvete. Det är väldigt viktig fråga om fas- tre som vi måste ligga på regeringen om. Vi vill fasa ut åtgärden fas-tre. Problemet är att vi i dagsläget inte på rak arm kan presentera något annat.     Förslag håller på arbetas fram och i tisdags stoppade jag Ylva Johansson och lyfte din fråga om bortre gräns, alltså stoppdatum i Fas-tre.    Ylva erkände att deras utskottsinitiativ inte blev det bästa men hade inte för avsikt att göra ett till på samma tema. Initiativet var att skapa förbättringar i modellen en bättre kontroll på mottagare av fas-tre och regeringen har gjort vissa förbättringar som de kan luta sig emot. Därför hade bla ditt förslag och kanske det om sjukersättning, semester osv varit tacknämligt i samma initiativ.      Vi måste sprida vilket vansinne och lönedumpande samt utnyttjande av folk denna arbetsmarknadsåtgärd är... måste lyftas hela tiden på bred front för att väcka hela befolkningen som ska rösta nästa val och tänka till.      Arbetsmarknad [sutskottet har ingen avsikt att]* väcka nytt initiativ om Fas 3 tyvärr under det här året i alla fall. 
Jag ska läsa vad forskaren säger, vi kan skriva något Anders. Vi hörs!!! "

----------------------------------------
MVH
Gunnnar Sandberg (S)
Jämtland-Härjedalen*Fotnot, Jag införde text inom klammer för att förtydliga 

onsdag, februari 15, 2012

Glossy finish


Another painting done.
It worked out even though I do has been sluggish.