torsdag, juli 30, 2009

RealtidsregeringenAtt identifiera och följa rätt penningtransaktioner är en riktig metod om man vill få bukt med grov kriminalitet, även terrorism. Så långt allt väl.

Att använda SMS för att meddela riksdagen och dess nämnder 30 minuter innan om saker som den ska besluta tyder på ett kreativt nytänk av oanade mått.

Enligt vår konstitution står riksdagen över regeringen. Ett sakförhållande regeringen fullständigt nonchalerar och hänvisar till "den mänskliga faktorn, att det hela gick för snabbt."

Så enkelt är det att sätta den demokratiska processen helt ur spel.

* * *
Mark Klamberg utreder tämligen utförligt här.

onsdag, juli 29, 2009

Mögel och människa

(Nytt media, mickteknik osv).
Jag skrev:

"Människan ur ett kosmiskt perspektiv"

och började efter det att prata. Det blev så här:Rymdradion
Quantcast

* * *
(Tack Jens O för att du petar på mig och vill ha en roman i kommentar i förra inlägget, tanken är att det här ska leda fram till en möjlig sådan roman).
Tack Spacelounge för ljudpålägg.

(Be mig inte förklara men det döljer sig 3 olika bokmanus-idé-möjligheter bakom det jag nu nystar i på det här lite aviga viset när jag får lite tid över från AFK-livet:)

tisdag, juli 21, 2009

När natten suddat ut mig

Det är svårt att veta varför man gör saker.
Varför är det till exempel alldeles nödvändigt för mig att skriva?

Det är ett måste och jag försöker med mina ord ständigt göra en och samma sak; tillverka tankemodeller så att jag kan begripa det jag för mitt liv inte kan förstå.

Jag önskar att jag kunde skriva andlöst vackert och att jag besatt den sorts vishet som skulle få mina texter att se enkla och lekfulla ut. Lätta.

All ansträngning borta.
Ingenting konstlat kvar.

Skriver jag för andra eller för mig själv?
Jag har inget färdigt svar.

Att jag kallar mig författare, ger ut böcker, håller föredrag om mina böcker och ibland lånar mig till rena lågheter för att ha möjlighet att kunna fortsätta skriva, handlar om denna enda sak; att åtminstone nödtorftigt ställa till rätta orden i det som virvlar förbi.

När jag utträder ur mitt författande
När jag försöker vara något annat
När jag förespeglar att jag kan ta ett jobb vilket som helst.
När Anders Widén går över gränsen.

Denna längtan tillbaka hem
som jag ihärdigast av alla krigare förnekar

Det häpnadsväckande att leva - och glädjen.

Jag märker inte dessa saker försvinna.

Först när allt förvandlats och den lilla gnistan
av energi som människor tycks ha
den som har ett fäste som aldrig sviker.

Jag är inte människa längre, det går inte att diskutera mina villkor.

När natten suddat ut mig.

* * *

Overkligt verkliga samtal på oanade platser

Det här med hjärnspöken.
B. Ask's och andras.

Har du hjärnspöken? Är du i sådana fall säker på att det är dina alldeles egna?

Eller anser du att det som förut kallades etern fylls av ett allt mer outsinligt kakafoniskt skval helt utan sammanhang och betydelse?

I sådana fall har jag som författare något att berätta.

Jag har för mig att det var sent på vintern eller mycket tidigt på våren när mitt alter ego, den svarta städaren från Sri Lanka, plötsligt befann sig i den situation jag här känner ett oändligt och närmast plågsamt tvång att beskriva.

En del av denna text är lånad ur det som påstås vara den 'verkliga värld' som speglas i media, medan en ytterst liten del emanerar ur min egen fantasi, eller om det är ur några ministrars. Jag vet inte alls. Vilka 'citat' är otroligast, de 'verkliga' eller de 'overkliga'? Bedöm själv:


De två ensamma själar som trögt dröjt sig kvar inne på kansliet syntes som två oroliga silhuetter genom dörrens skrovliga glasruta. Bara när den nattligt uppdykande städaren från Sri Lanka flyttade sig riktigt nära kunde han genom springan som kastade en grågul ljustriangel på golvet höra den kvinnliga silhuetten säga:

- Det hela låter mycket trovärdigt.
- Vilken del syftar du på, sade den andre som var i rummet.

- Vi låter försvarsminstern, vem det nu blir, prata om våra pojkar i Afghanistan, att vi behöver signalspaning av den anledningen.

- Tror verkligen folk på det? Tänk om någon hittar samarbetsavtalen vi har med USA! Är det faktiskt inte bättre att vi är ärliga på den punkten? Bara hänvisa till att vi har ett avtal att hålla, folk bör av naturliga skäl inte få reda på innehållet i avtalet. Det är ju hemligt.

Städaren från Sri Lanka moppar idiotiskt nog samvetsgrant en stund, men dras som av en osynlig kraft strax tillbaka till dörren:

- Ingen kommer ändå koppla det till fakta, att det är den kristna konservativa högern som i kongressen lyckats driva igenom att de vill börja samla data om folks sexuella läggning och religiösa tillhörighet.

- Vore det ändå inte bättre att hänvisa till den där vetenskapsmannen de Vitro, som funnit att den kosmiska bakgrundsstrålningen, långt ifrån att orsakas av den allmänt vedertagna teorin om de planetära rörelserna, atomernas sammanslagning och sönderfall, som en följd av Big Bang och ett expanderande universum, de facto frambragts de senaste 30 åren av en stigande aktivitet på Internet?

- Stopp, vänta! Den där de Vitro hävdar i sina senaste forskningar att sömnen består av en ansamling 'vitt brus' dvs en färgning av sinnet som beror på att vissa elektroniska eruptioner har ägt rum i global skala, alltför fina att ses med blotta ögat, givetvis. Underförstått ger detta den civiliserade världen ny och oanad förståelse för vad en terrorist kan vara och innebära. Vi behöver signalspaning! Punktur, som de säger på Island!

- Ja, än sen? Det är väl ändå en troligare förklaring än att låta vår blivande försvarsminister torgföra teorier om signalspaning i Afghanistan!

- Det får i alla fall inte komma fram att vi har ett avtal med USA om ett utbyte av sådana informationer.

- Tänk. Tänk. Vi måste få fram någon som kan vara försvarminister utan att komma på den enfaldiga idén att själv börja driva saker.

- Dessutom. Vi måste se till att den där snorvalpen Karl Sigfrid, må hans hjässa skollas i det 'vita bruset', inte sätter några fler käppar i hjulet. Vad ska jag hota honom med? Hur fan kan han börja snacka om massavlyssning? Va!

- Säg att han inte kan fälla sin regering. Skottet får inte komma inifrån.

- Vi måste få någon att komma på att han måste kvittas ut. Jag kan inte själv säga det. Det blir för flagrant.

- Apropå Karl. Det där 'vita bruset', enligt de Vitro faller vi inte i sömn utan försätts i en rad på varandra följande svimningsanfall, framkallade av rent inbillad kvävning. Skulle inte det vara en lösning? Inte bara för Karl, menar jag! Du har ju själv skrivit en bok om det sovande folket. Det börjar följa en viss logik här. På så sätt blir vi fortsatt regeringsdugliga... I alla fall i folks ögon.

- Exakt. Min regeringsduglighet skall år 2010 inte längre vara ifrågasättbar... Heter det så? Ifrågasättbar?
...

söndag, juli 19, 2009

Vår obefintliga offentlighetsprincip

eller:

Alla lögner, vår obefintliga offentlighetsprincip och den fantastiska brådskan med FRA

I natt har vi mejlat en del, jag och Johan och idag skriver han om logiska drivkrafter bakom FRA. Vi undrade hur vi skulle ta upp den information som häpnadsväckande nog ligger helt offentlig hos U.S. Department of State medan det hos svenska myndigheter och på vår egen riksdags hemsida
inte finns någonting.

Varför är det så? (Se Edit i slutet av postningen. Dokument finns även offentligt i Sverige).

En annan fråga. Varför håller våra politiker i regeringsställning, oavsett politisk färg, på med detta hemlighetsmakeri samtidigt som man ideligen slår sig för bröstet och säger:

Vi är världens mest öppna land! Vi har offentlighetsprincip!

Minsann. Verkligen?

Denna söndag viker jag pappersflygplan med barnen. Jag viker planen av PDF-utskrifter av dokument med namn som http://www.state.gov/documents/treaties/99397.pdf som handlar om forsknings- och tekniskt samarbete för att komma åt terrorism.

Det är förre moderate försvarsministern, Mikael Odenberg, som skrivit under avtalet med USA om att samarbeta på alla plan mot terrorism. Man vill få till stånd underrättelseverksamhet som är "State of the Art".

I samarbetsavtalet finns datum nämnda, bland annat juni 2006, som visar att det förberetts av den socialdemokratiska regeringen, förmodligen dåvarande socialdemokratiska försvarsminister, Leni Björklund, eftersom avtal av denna art tycks ligga på den nivån i hierarkin.

För att fördjupa den historiska förståelsen bör vi lägga märke till att man i dokumentet hänvisar än längre tillbaka om tidigare fortlöpande samarbeten. Bland annat tar man som naturlig del med skrivningar från 1981, strax efter och ganska samtida med de ubåtskränkningar som skedde längs svenska kuster, hur de båda parterna ska hantera "Classified Military Information".

Minns jag rätt var vi fullständigt alliansfria och neutrala på den tiden. Nu dyker det upp dokument som visar motsatsen. Dokumenten dyker upp i total offentlighet på USA:s regerings hemsida.

I Sverige fortsätter våra ministrar att mumla i skägget. Eller helt enkelt ljuga. Oavsett politisk färg.

(Inom parentes tillåter jag mig utbrista att det kastar en del förklarande ljus över den i mina ögon svage och vage och ofta helt idiotiskt babblande nuvarande försvarsministern Sten Tolgfors (M). Eftersom hemlighetsmakeriet pågått så länge har han det inte helt lätt och oerfaren och helt grön i försvarskretsar som han är, kan han inte plötsligt ta bladet från munnen och säga som det är: "Sossarna och alla före mig har samarbetat med USA om det här sen 1981, så håll käften nu och låt oss bygga såna där datorer och signalspaningssystem och grejer som amerikanarna tycker verkar kul att lägga pengar på).

I det senaste samarbetsavtalet, signerat i april 2007, och därmed helt i tiden med den brådska som rådde med att genomföra FRA hänvisas även till ett avtal av 29 juni 2006 som handlar om samarbete kring vetenskap och teknologi. På sitt sätt vill man forma detta nya avtal på en liknande god bas av samförstånd. (Så tolkar jag det i vart fall efter rask skumläsning: http://www.state.gov/documents/treaties/84486.pdf


Det kanske mest graverande samarbetsavtalet (som jag hittills hittat) mellan Sverige och USA, dess försvar/krigsmakter, det som undertecknades hela två gånger, först i Washington den 10 mars och sedan i Stockholm den 22 april 1997 visar på vidden av samförstånd och samarbete.

Enligt Artikel III "Scope of the work" i avtalet sägs att parterna har följande gemensamma önskan: "1. The scope of work for this TRDP Agreement shall encompass research and development collaboration on basic, exploratory and advanced technologies the maturation of which may lead to the development of technologically superior systems in the mid-19990s an beyond"


Vad betyder det här? Vad får det för konsekvenser?

Som skattebetalare och medborgare skulle jag på ett plan bli arg om vårt land inte samarbetade med andra länder.

De tre samarbetsavtal jag pekar på och som inbördes pekar på varandra visar att Sverige och USA på sitt sätt har kloka regeringar som vill spara och använda skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Samarbetsavtalen är till och med trevligt skrivna, de ser ut att vara skrivna av två helt jämbördiga parter som vill varandra allt väl.

Ändå blir allt fel.
Inom ramen för dessa bilaterala avtal med USA förstörs eller påverkas två fullständigt grundläggande saker:

1) Sveriges vitt omskrutna offentlighetsprincip har fullständigt trasats sönder. Den är ingenting värd längre.
2) Det intensiva Forsknings- teknik- och Försvarssamarbetet med USA har givit till resultat att vårt lands lagar skrivs sönder.

Svenska regeringar, oavsett politisk färg, får genom dessa bilaterala avtal för sig att de måste forcera igenom lagstiftning som strider både mot sunt förnuft, vår egen grundlag, samt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Så mycket var allt detta hemlighetsmakeri värt.
Våra förtroendevalda sabbar vårt lands egna principer och lagar.


* * *
Edit: Tack till Petter som i en kommentar ger mig - och oss alla - den svenska källan att börja ösa ur: Först regeringen.se
sök vidare ner efter filer som den här, som troligen helt motsvarar den skrivning från 13 april 2007 som jag tidigare endast fann i USA.

Offentlighetsprincipen tycks alltså fungera. Dokument rörande bland annat ramavtal med andra länder finns - och läggs ut i god ordning.

Det här gör saken inte mindre märklig. Varför hänvisar inte våra ministrar till att dessa samarbeten finns och existerar?

Varför har vi påstått att vi är alliansfria - allt medan vi ingått och fortsätter att ingå sådana här ramavtal med den enda kvarvarande supermakten?

Varför tillåts dessa ramavtal styra vår lagstiftning så att oöverskådliga lagrum, sådana som FRA, överhuvdtaget får komma till stånd?

Hjälp mig reda ut och förstå detta!

tisdag, juli 14, 2009

Vi måste få fler att orka lyssna

Läs Johan på Arvidfalk idag. Han problematiserar integritetsdebatten ytterligare ett steg.

Vår sak vinner verkligen på att problematiseras. Med tiden måste var och en av oss som menar allvar, visa politisk vilja och ta tag i varje av dessa trådar. Ju förr, dess bättre naturligtvis, men först måste vi genomlysa problematiken.

Till min glädje rör det på sig i partiet nu (S). Man börjar förstå att massavlyssning inte är någon lösning. Dessutom, man är för integritet. (Sen finns det naturligtvis s-medlemmar, både med och utan bloggar, med och utan politiska uppdrag, som i sin personlighet är bittra och dumma och kort sagt helt fel ute, men varför lägga krut på dem? Det är bara att strunta i dem, för de är inte i sådan ställning att de kan leda sin vilja en enda millimeter i sin riktning, eftersom den är trångsynt).

Kampen är på intet sätt över, men vi börjar dra åt rätt håll. Kongressen kommer att bli riktigt spännande, bland annat för vår gemensamma motion om ett STOPP för vidare integritetskränkande lagstiftning.

Det handlar nu om att finna praktiska och genomförbara lösningar. Inte bara skrika NEJ, NEJ, NEJ.

Vi måste definiera hur integriteten ska skyddas utan att komma i konflikt med andra värden som faktiskt också är värda att skyddas. Ekonomiska värden. Möjligen även immateriella värden.

Troligen kan vi inte över en natt gå från ett paradigm till ett annat.

Chris Andersons, Long Tail är en riktigt upplyftande bok! Den mångfald av kultur, idéer och andra yttringar av mänskligt skapande vi just nu står inför är bara helt UNDERBAR.

Vi måste få våra politiker att se detta och hjälpa dem att skapa vettiga lagar och regler som kan möta detta fantastiska paradigmskifte.

Vi måste börja lyfta diskussionen.
Det är ju ingen politiker som sätter sig på sitt arbetsrum i Bryssel och tänker: "Nu ska jag vara så djävlig jag kan mot medborgarna i Europa".

Givetvis är det så att nya direktiv och lagmassor växer fram under lång tid som svar på reella problem som man sett, som man faktiskt vill komma till rätta med.

Ett av de förfärliga problem man vill komma till rätta med är trafficing.
Den nya avskyvärda människohandel som uppstått.

Sådana problembilder ligger ofta inbäddade i fördrag som ACTA etc. Och skriker vi då bara ryggmärgsvis NEJ till ACTA, Stockholmsprogrammet, you name it, så framstår vi som mindre vetande.

Ja, ja, tänker de där ministrarna därinne. Dom därute fattar inte sitt eget bästa.
Och så lyssnar dom inte på den del av vår kritik som inte bara är vettig, utan livsnödvändig för att demokratin ska fortsätta att vara levande.

söndag, juli 12, 2009

Att välja att vara närvarande i livet

Som arbetssökande stöter man givetvis på seriösa företag men också rena lurendrejare.

Utan att ta ställning eller kommentera ett av de företag jag kommit i kontakt med tänkte jag ge några länkar.

Det kan vara besvärligt att spåra företagets verksamhet eftersom det byter namn ofta och genom åren har hetat bland annat Scandinavian Water systems, Aromatech, Aromatisk teknologi, G3, Pro-Aqua Sverige.

Media om företaget:

DN Ekonomi om ruffliga säljmetoder som får kritik 2004

Sydsvenskan skriver om samma företag, att det fick lönebidrag trots att det redan 2004 var ökänt.

SR om säljarjobbet som blev en mardröm 2007

Blekinge tidning skrev 2008 "Oseriöst företag raggar försäljare".

Arbetarbladet 2008 "Christina fick slavjobba på oseriöst företag"

Och det kanske mest olustiga för dem som är arbetslösa och av Arbetsförmedlingen anmodas att söka alla sorters jobb: Arbetarbladet 2008 om: "Ett nej tack kan ge sänkt A-kassa."

I nwt.se varnar en kvinna i Degerfors för att skriva på slavkontrakt.

Listan med artiklar om företaget som ofta byter namn kan göras längre, det är bara att googla.

Jag har sagt till min arbetsförmedlare men arbetsförmedlingen i Östersund fortsätter att ha med företaget i sina platsannonser.
* * *

Efter intervjutillfället gick jag ut och satte mig på en bänk på gågatan i Östersund och jag var berusad av lycka. I ljudklippet nedan, ett koncentrat av det som hände.Rymdradion
Quantcast

lördag, juli 11, 2009

Ljudupptagningar och halsbrytande projekt

Efter tips från Lake testar jag ny gadget för ljud.

Från början var det meningen att jag skulle tala in mina böcker, men istället har jag börjat producera helt andra texter direkt till ljudfiler.

Går allt i lås kommer dessa ljudfiler snart att dyka upp i en eller annan form på nätet.

Det har bildats ett spontant projekt för att producera en ny form av berättelse.

Så här långt består projektet av mig, samt en ljudtekniker/musiker.

Vi skulle behöva en konstnärlig ledare/regissör samt en layoutare/webbdesigner.

Just nu saknar projektet ledning, vi bara producerar varsin bit utifrån den kunskap och kompetens vi råkar besitta. Någorlunda.

Jag har fullt upp att skapa och skriva manus, samt försöka att tala in dem, vilket är svårt och tidsödande eftersom jag är helt ny och obekant med att arbeta med ljud/mikrofon.

Jag har märkt hur skönt det är att tala in sin text, sen bara lämna över ljudspåret till ett proffs, som kan det här med ljud. (ljudspåret som följer här är obearbetat, det är bara jag som talat in rakt av).

Projektet kan stupa på att vi helt enkelt inte orkar hela vägen med de bitar som fattas, designa en blogg eller websida, hålla kontroll över framför allt min "inpratsproduktion".

Jag som på arbetsplatser brukar hata alla mina chefer, vill alltså ha en chef över mig själv i mitt eget projekt!

Jag inser hur mycket bättre och smidigare allt skulle gå. Med rätt person.

Mer lätthanterligt, kanske, skulle vi behöva hjälp med design av en logga och lite annat smått.

* * *

Min mer akuta fråga; funkar denna vidget bättre än den i förra inlägget (som envisas med att loopa) för dig som sladdar in här och väljer att klicka och lyssna och testa?

fredag, juli 10, 2009

Hur kommer vi att minnas den här tiden?

En lånad mick (för att göra helt andra saker). En författare. En första inläsning som bara kom för mig efter att ha skumläst om Stockholmsprogrammet hos bland andra Karl Sigfrid HAX Klamberg och The GuardianEdit: Hur får man en ljudupptagning att inte loopa hos exv Box.net? Finns det bättre ställen att lägga upp exv ljudklipp så att de går att streama, alternativt laddan ned som mp3?

Kommentera, ge förslag och hjälp gärna kring ljudklipp, jag har flera projekt på gång vad gäller att lägga ut texter i ljudform på nätet.
vänligen
Anders