torsdag, mars 31, 2011

FAS3 - Sossarna, den svages kavalleri och en Arbetsförmedling som inte följer förvaltningslagen

I fredags kallades jag till ett FAS3-möte av arbetsförmedlingen. Mötet utformades så att jag kände mig hotad att berätta saker jag inte ville och jag slog därför på en kamera och började filma i självförsvar. Jag skrev om det i inlägget "FAS3 och tystnaden" där jag även lade ut den film som jag klippte ihop från mötet.
Under mötet (och i filmen) säger arbetsförmedlarna vid upprepade tillfällen att de sänder signaler till regeringen, att FAS3 medför svåra inlåsningsproblem.

FAS3 LÖNEDUMPAR SNART FÖR ALLA

Efter mötet har jag känt att det inte längre går att stillatigande vara en av dem i landet som varje dag går till ett underbetalt låtsasjobb och därmed lönedumpar hela jävla Sverige i slutändan. Jag tänkte, jag har hela satans regeringen mot mig - och det näringsliv som ger hemliga bidrag till Nya Moderaterna när de ska köra sina valrörelser. Nya moderaterna innehar regeringsmakten, därmed har de även makten över verk och myndigheter, däribland af.

BEHOV AV KAVALLERI

Jag tänkte: Vad kan jag göra? Jag behöver understöd, ungefär som när kavalleriet kommer i gamla cowboyfilmer. På chans tog jag kontakt med Gunnar Sandberg (S), samme riksdagsman som jag för länge sedan genomförde "utbildarutmaningen med". (Mitt förslag då var att alla som sympatiserar med piratpartiets idéprogram vad gäller upphovsrätt, FRA-lagen etc borde ta tag i närmaste riksdagsman och utbilda denne).

Vad hände? Gunnar rivstartade, drog igång en modern motsvarighet till vilda västerns rätt töntiga kavalleri. Han trummar nu ihop fackföreningar och annat folk. Och genom hans försorg har jag nu tillgång till en outsinlig ström med statistik och information, från bland annat Riksdagens utredningstjänst. Snart ska vi gå till aktion.

Medan jag läser statistik från riksdagens utredningstjänst slår det mig att delar av siffrorna kanske har sitt ursprung från arbetsförmedlingen i Jämtland.

Jag ringer en av arbetsförmedlarna som jag filmade:
JAG: Ni sa att ni sände signaler till regeringen. Nu vill jag ha dokumentation över signalerna.
AF: Jag vill inte gå in mer på det där.

FÖRVALTNINGSLAGEN ÄR INTE ETT VAPEN DEN SKA BARA FUNKA

Jag tänkte tyst för mig själv att det är ju själva fan om jag måste köra förvaltningslagen i halsen på dom. För enligt den ska han bara serva mig direkt och utan dröjsmål. Där står:

"Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar"
(2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, som enligt 14 kap. 5 § som regel gäller även utlänningar.)Ännu mer intressant i vårt lilla exempel är att det också står:


"Offentlighetsprincipen innebär också att tjänstemän och andra som arbetar i staten eller kommunerna har meddelarfrihet, det vill säga att de har stor frihet att berätta vad de vet om ett ärende för massmedier och andra utomstående."


Jag kan därför med viss rätt tycka att arbetsförmedlare har noll komma noll anledning att uppvisa någon som helst avoghet att lämna ut information om vad de säger uppåt till regeringen om sin verksamhet. Men istället för att raskt och redigt gå mig till mötes började han slingra sig.


AF: Nästa gång du filmar tyckte jag att du ska fråga först, säger han till mig helt plötsligt. 


Jag tänker; var står det att jag inte får filma inne i en sal i ett museum? Var står det skrivet att jag som medborgare på olika sätt inte får dokumentera ett möte där en myndighet kanhända är på väg att göra något olagligt mot mig? Jag upplevde starkt tvång att berätta helt privata saker jag alls inte ville berätta för någon. Alltså började jag filma. Som försvar. 


FAS3 HAR GETT NOLL JOBB I JÄMTLAND


JAG: Jag har statistik från riksdagens utredningstjänst framför mig. Det kommer se väldigt dumt ut för alla om jag inte kan redovisa de fina signaler ni påstår att arbetsförmedlingen har skickat upp till regeringen. Då ser det ut som om af är skuld till att (jag ögnar i statistiken) av 293 FAS3 i Jämtland så har precis NOLL stycken fått ett riktigt arbete genom insatsen. Däremot har ni fortsatt att gödsla med skattebetalarnas pengar genom att skicka dem vidare in i, hm 14 nystartsjobb, 1 lönebidrag och 9 personer med anställningsstsöd. Resten verkar alltså vara kvar i FAS3, men min statistik är inte helt tydlig. Jag vill jättegärna att du hjälper mig och ger mig era "Signaler".


AF: (han säger några ohörbara meningar. han låter väldigt trött och jag funderar på att ändå köra förvaltningslagen i halsen på honom, men så säger han) Du får ringa min chef. Jag tänker inte svara på några fler frågor. 


Tja. Så mycket för förvaltningslagen alltså. Jag hänvisas till att ringa vidare uppåt i befälskedjan. Han var vänlig nog att ge mig både namn och chefens telefonnummer. 
Fortsättning följer. 


Never mess with a jävligt arg författare som har sossar som kompisar. 


______
Länk till FÖRVALTNINGSLAGEN


(Edit: från början slank i brådskan chefens namn med. Jag har nu strukit det eftersom striden inte förs mot af och dess personal som tvingas administrera denna galenskap. All kritik riktas mot moderaterna och spillrorna av de hjälppartier som lyder under dem).

söndag, mars 27, 2011

Chef museet för en dag

Utan FAS3, tomma museer?


Det är bedrövligt. Jag har nästan tomt på personal. Och jag som har så fina utställningslokaler i mitt museum som nu måste hållas stängt.
   Tja, jag får väl gå till arbetsförmedlingen. Jag måste åtminstone ha en arkeolog här som kan forska, helst även någon antikvarie som kan katalogisera och organisera, men även rädda alla föremål som är stadda i förruttnelse och förmultning.

På arbetsförmedlingen:

- Hej, jag behöver en arkeolog, har du någon sån?
- Vi ska se, jo då, i riket har jag 3578 arbetslösa arkeologer.
- Så bra, skicka, hrm, skicka de tio med bästa meriterna till mig, gör vederbörlig könskvotering om det erfordras inom den yrkeskategorin. Annars kan det ju se illa ut. Ha ha ha.
- Ska bli!
- För resten, vad kostar arkeologer nuförtiden?
- Mellan 21.000 och 29.000 kronor.
- Aj fan. Ska jag ha en duktig kostar det alltså 29.000*1,36 i sociala avgifter + semesterersättning och avtalspensioner och försäkringar. Hm, det blir minst 47.000 i månaden det. För en enda arkeolog!

Det blir tyst ett tag. 

- Det finns andra lösningar, säger arbetsförmedlaren försiktigt.
- Som?
- Tja, du kan få duktiga systemerare alldeles gratis. De har varit långtidsarbetslösa.
- Det säger du!?
- Ja, och vi har också några journalister här som hamnat i FAS3, dem får du 5000 kronor i månaden för att sysselsätta.

Jag häpnar inför orden, sitter och grunnar ett tag. Jag funderar ut att en systemerare säkert kan tänka lika systematiskt kring historiska ting som han kan inom organisatoriska. Och en journalist kan formulera sig. En tanke slår mig som en koboltblå dollarsnilleblixt:

- Kan det hända sig att du har FAS3-personer av båda kalibrerna? säger jag  medan jag försöker dölja min iver.
- Vi ska se... Jo, då. Det finns faktiskt både journalister och systemerare i FAS3, ser jag.

- Ge mig vilka som helst av dem. Bara både systemaren och journalisten är FAS3. För visst får jag 5000 kronor per styck?

- Jo, så är det.

Efter mötet med arbetsförmedlaren kunde jag inte hjälpa mig. Jag ringde upp min kära hustru och sade att jag äntligen kunde bjuda henne på en liten fin representationslunch. Det var jag värd. Jag hade precis anställt två magnifika resurser som skulle kunna lösa så mycket mer åt mig än en enda arkeolog. Arkeologer är lite smala i sin kunskapsfält, har jag märkt. Gnälliga blir de också om man ber dem att till exempel göra en liten reklambroschyr. Det kommer den där journalisten inte ha något emot. Journalister kan skriva vad som helst, särskilt när de är i FAS3, för då har de inget att säga till om. De är ju inte journalister längre.

Dessutom har jag tjänat 60.000 kronor i månaden jämfört med att anställa en arkeolog.

Under lunchen berättade jag allt detta för min hustru. Hon klappade mig tillgivet på flinten och sa:
- Vad listig du är! Och nu finns det väl inget som hindrar att du besätter alla 150 poster på museet igen, eller?

Tanken svindlade. jag skulle genom en sådan manöver tjäna 150 gånger 5000 kronor i reda pengar.  Det blir 750.000 kronor det. Nio miljoner om året!

Andäktigt sade jag till hustrun:
- Vet du. Jag skulle kunna slå på värmen och klimatanläggningen igen, så att alla föremålen inte ruttnar bort, en process som ju börjat sedan alla neddragningar. Och jag kommer att få råd att anställa en riktig arkeolog också, om det nu mot förmodan skulle behövas. Ha ha! FAS3 kommer att rädda museet!

Edit: Och så klart ska LO komma och förstöra och påstå att detta fina FAS3-system lönedumpar! Inget kan ju vara mer utmärkt. Kvalificerad arbetskraft har blivit alldeles för dyr. Det enda som kan råda bot på det är utmärkta system som FAS3!

__________________________
Tidigare inlägg i serien om FAS3:
Eftersom deras röster brände mig
FAS3 och tystnaden

lördag, mars 26, 2011

FAS3 och Tystnaden

När jag kom in i mötesrummet: Alla FAS3:are satt i ring runt ett bord. Utanför denna ring satt arbetsplatsens alla avdelningschefer. De skulle lyssna på oss FAS3:are när vi anmodades att berätta om våra liv.

Medan jag väntade på min tur steg vreden inom mig så att jag inte visste vart jag skulle ta vägen. Varför skulle vi sitta där och schavottera vår olycka inför chefer och alla andra? Jag vägrade att berätta hur värdelöst mitt liv blivit, jag lär mig inget, jag tjänar inget, jag känner bara desperationen växa inom mig och hur nära total nervkolaps jag är av att befinna mig i ett system som dag för dag mal ned mitt självförtroende och min självkänsla - och allt mer ruinerar mina framtidsutsikter att stå på egna ben.

Som tur var hade jag kameran med mig och började filma. I början av filmen hamnar arbetsförmedlarna i försvarsställning. De försvarar FAS3 mot mig, den aggressiva och aparta deltagaren.

Efter en fikarast där jag väljer att stänga av kameran och på tu man hand tala med arbetsförmedlarna händer det: De visar sina verkliga och mänskliga jag. När jag därefter filmar igen mer än anar vi en helt annan historia. Arbetsförmedlarna byter ståndpunkt.

De talar i vissa fall klartext. De vill se helt andra åtgärder och reformer, bland annat vill de ha utbildning istället för FAS3. De säger som det är, de är förbjudna att hjälpa människor med de åtgärder de med sin långa erfarenhet vet skulle vara bra och ge effekt, så som utbildning eller individuellt utformade praktikplatser.

De ser ohyggliga inlåsningseffekter i nuvarande system, där människor stjälps istället för hjälps.

Vi skildes som vänner. De kämpar på sin kant inom systemet för att korrigera detta katastrofala och inhumana resursslöseri, och jag, jag lägger upp denna blogg och hoppas att jag orkar fortsätta kämpa.

Det råder 9% arbetslöshet i Anders Borgs tigerekonomi. Vi är hundratusentals arbetslösa i landet. Det är ett helt Göteborg som regeringen helt ger fan i och just nu finns det 6800 lediga jobb att söka i hela landet.

Det är svårt att förstå hur regeringen tänker sig att jobbcoatcher och FAS3 ska rå på det som vid deras regimtillträde beskylldes vara en massarbetslöshet om 6% som var sossarnas fel, men nu har lyfts till oanade Borgesiska tigerarbetslöshetshöjder om 9%?

________________

Edit 27/3: Jag ser att många länkas hit via twitter/FB. En fortsättning på resonemanget i satirform finns här och upprinnelsen, som också många länkas till direkt är i inlägget "Eftersom deras röster brände mig".

_________________
PS. Någon som vet om en gratis videoredigerare som är enkel och snabb, framförallt bättre än Microsofts skitmoviemaker? Jag höll på att bli galen över att inte inom rimlig tidsrymt kunna klippa 30 klipp på ett snyggt sätt, jag tvingades sänka ambitionen avsevärt vad gäller klippningen, färre och fulare och ryckigare fick det bli...

fredag, mars 25, 2011

Valberedning och extrastämma

Berit Andnor mfl i valberedningen har haft ett styvt jobb. Inte nog med att försöka vara kloka och visa, med behållandet av all intellektuell integritet. De har också fått utstå en osedvanlig hudflängning från alla håll. Från borgerlig och illasinnad media, naturligtvis, men även internt och från många, många sossar.


Jag förstår det inte. En valberedning är en valberedning och även om min största bekantskap med valberedningar kommer från fallskärmsklubbar och andra små idrottsföreningar, så har vi alltid låtit valberedningen bereda sina förslag. Sen har vi ibland röstat emot valberedningen på själva årsstämman, eller, om valberedningen varit klok, så har vi röstat med de förslag som lagts fram.

Oavsett vad utgången strax blir anser jag att valberedningen handlat med stort mod.

torsdag, mars 24, 2011

...eftersom deras röster brände mig


Jag är författare som även arbetat som journalist och jag har förstått att min intervjuteknik ibland anses annorlunda men nu har jag genom en Facebookgrupp bestående av FAS-3:are och sådana som anser att FAS-3 är en kontraproduktiv arbetsmarknadsåtgärd intervjuat en rad människor.
I mina intervjuer (jag sade aldrig att jag intervjuade dem) struntade jag i att ställa frågor. Istället pratade vi om drömmar, om livet, om att i en hastigt uppkommen hopplöshetskänsla och vrede tappa greppet när man ska hämta barn på dagis, eller inte orkar laga mat åt sin familj, fast man är den som borde vara utsatt för minst stress eftersom man på sin FAS3-plats inte utför något som är på riktigt... Eller är det just det som stressar, att man förutom att ha svårt att klara ekonomin dessutom inte utför något av värde? Och gör man något av värde vet man med automatik att man utnyttjas något ohyggligt. 
En akademiskt utbildad, som vill vara totalanonym, konstaterade att hon gjorde samma arbetsuppgifter som hon alltid gjort. Skillnaden var att nu fick hon inte ens ut 65% av sin a-kassa, allt medan kollegerna runt henne kunde hämta ut löner som var obegripligt många gånger större. De utförde samma jobb. 
Med akademikern ovan hamnade jag snett, i matematiska jämförelser och organisatoriska frågeställningar, så jag vilade från intervjuer några dagar för att hitta mitt spår igen, för att lyckas låta bli att tolka utsagor och på så sätt åter luras att ställa förment "relevanta" följdfrågor. Jag ville lyssna och det ledde till att jag inte hann anteckna särskilt väl. Ändå var jag noga med att stanna upp för att exakt skriva ned vissa utsagor. Återigen helt utan metod, jag bara gjorde det spontant eftersom deras röster brände i mig:
- Jag vet inte vad jag ska göra med mig kropp, den vill inte sova, den vill inte vara vaken. Dom har förvandlat mig till ett levande viljelöst ting. (grovarbetare, svetsare 27)
- Hur kan dom sova på nätterna dom där på af dom som administrerar det här? (totalanonym)
- Dom kunde lika gärna ha rakat av allt mitt hår och tatuerat in ordet "VÄRDELÖS" i skallen på mig, liksom i en sån där ritual så det blev symmetri mellan det som sker inuti en människa och det som sker i samhället. (sekreterare 42)
- Vet du, jag har varit en ytterst sansad person i hela mitt liv, aldrig slagits, aldrig känt ont ett hett blod rusa genom mina ådror. Nu drömmer jag om att gå in på af och skjuta ihjäl varenda jävel. (byggingenjör 53 år).
- Det sorgliga är att mitt liv så snabbt förvandlades till något som inte längre finns. Jag märker det när jag talar för då talar jag aldrig mer i nutid. Jag talar i dåtid och någon framtid finns inte. (flerbarnsmor)
* * *
I morgon fredag ska det komma två personer från af till min sysselsättningsplats för att stämma av och ställa frågor.  Vi som är i FAS-3 ska samlas i ett rum tillsammans med dem. Min upplevelse? Jag är sedan tre dagar nedsänkt i en tryckkokare. Jag hamnar i den där tryckkokaren så fort jag tänker på att jag ska träffa af-are. Tricket är att tänka bort dom. Förinta dom ur sinnet. 
Så överlever jag en dag till. I bästa fall...
Naturligtvis har jag planerat att fortsätta min intervjuserie med att även fråga dessa af-are vad de tycker om att administrera detta som vare sig får vara ett arbete eller en praktik, utan måste vara en "syssla". Tyvärr kan jag inte lova att jag orkar genomföra intervjun. Kanske jag kokar sönder innan mötet. Kanske kokar jag så mycket redan idag och inatt att jag inte ens kan ta mig ur sängen imorgon.
Vi får se. (Till skillnad från de andra intervjuerna har jag inför af-arna ett frågebatteri om 57 frågor som jag just nu sitter och försöker hitta någon prioritetsordning i).
MvH
Anders 
PS. Jag har även gjort några intervjuer med personer som uttrycker att de funnit sig i FAS3. Jag har ingen statstik över hur dessa två grupper förhåller sig till varandra; De som håller på att gå under och de som finner sig. Det vore mycket intressant att fortsätta intervjuer med dem som finner sig i situationen, men just nu saknar jag metod för dessa intervjuer, (Bland annat har jag funnit det svårt att definiera och precisera vad det innebär "att finna sig") varför jag har avbröt och väljer att inte redovisa dem. 
Just nu befinner sig ca 26000 personer i FAS3. Det beräknas till år 2013 öka till 47000. "Sysselsättningen" bland dessa personer varierar från meningslösa icke-arbeten till verkligt utförda arbeten. I det första fallet tjänar anordnaren 5000:- månaden oavsett vad personen "sysslar" med. I det andra fallet tjänar anordnaren både 5000:- i bidrag från skattebetalarna och det arbete som blir utfört. DS
* * * 

Nedan  återger jag i sin helhet, vad Bengt Fredriksson skirver i bloggen FASAN om
FAS 3 kontra Plusjobb (Se även bloggen Dårarnas Paradis som gjort likadant)

Fas 3 är ett otyg.
Finns det något bättre då?
Vad skall NI ha istället då? (Lägg märke till ordet NI, det drabbar aldrig dem)
När vi då svarar att vi naturligtvis i första hand vill ha ett vanligt avlönat arbete men att vi innan vi finner ett sådant vill kunna leva drägligt, och framhåller de gamla beredskapsjobben och plusjobben, ja då får vi genast höra att de är ungefär detsamma som Fas3. Det stämmer absolut inte.
Jag trodde att det skulle vara lätt att googla och söka sig fram till de villkor som gällde för plusjobb och beredskapsarbete när de var aktuella, för att genom en tydlig tabell, en gång för alla visa den i mitt tycke enorma skillnad de utgjorde jämfört med Fas3.. men det visade sig vara nästan omöjligt.
Här är ändå ett försök: Rätta mig gärna :)
______________________________________________

Lön/ersättning

Beredskapsarbete/Plusjobb
Lönesättningen är fri dvs det
är upp till arbetsgivaren,
den anställde och eventuellt facket.
Lönerna var lägre än marknadslönerna men ändå
avsevärt högre än dagens aktivitetsersättning
i Fas3.
Fas3
Ingen lön, endast ersättning från
försäkringskassan under förutsättning att man uppfyller gällande arbetsvillkor,
då lägst 223 kr-högst 680 kr dag/brutto.
För de som inte uppfyller villkoren för ersättning gäller försörjningsstöd.
Skillnad:
Minst 2000 kr netto/månad till Beredskapsarbete/Plusjobbens fördel.
I dagsläget skulle också Beredskapsarbetaren/Plusjobbaren också få jobbskatteavdrag, något som inte den Fas3-anställde får ta del utav oavsett syssla/pyssla.
______________________________________________

Semester

Beredskapsarbete/Plusjobb
Gav semester och semesterersättning
Fas3
I överenskommelse med anordnare kan en slags semester eller rättare sagt “frigång” beviljas i högst 20 dagar, då skall den fas3-anställde även stå till arbetsförmedlingens förfogande.
Skillnad:
I Fas3 har du ingen semesterersättning och ingen total frihet. Kanske du inte heller behöver den eftersom du knappast har råd att semestra någonstans med Fas3-ersättning.
______________________________________________

Sysslor

Beredskapsarbeten
Kunde i princip vara på marknaden redan förekommande arbeten. Pågick tills ny period för A-kassa intjänats (6 mån).
Plusjobben
Arbeten som ej ansågs konkurrera med befintliga jobb.  Högst 2 år per anordnare.
Fas3
Samhällsnyttiga sysslor. I praktiken har det visat sig vara allt från ingenting till regelrätt arbete. Regelverket säger att de sysslor som utförs ej får konkurrera med befintliga arbeten. Högst 2 år per anordnare.
Skillnad:
Beredskapsarbetena gav mest konkurrenskraft, men har nackdelen att de kan missbrukas av arbetsgivare som enkelt kan byta ut arbetskraft efter hand. Lägre lön än ordinarie anställda.
Plusjobben gav sällan bra meriter men var ändå närmare arbetsmarknaden än Fas3.
Fas3 enligt regelboken ger ingen merit överhuvudtaget som är gångbar på arbetsmarknaden.
______________________________________________

Övrigt

För Beredskapsjobb/Plusjobb gällde för arbetsmarknaden gällande regler och avtal med undantag för LAS och att plusjobben ej var A-kassegrundande.
Fas3 gäller försäkringskassans regler, arbetstid mellan 8-17 om ej  särskild överensstämmelse skett.  Fyra timmars arbetssökande per vecka skall beviljas.
Fas 3 är ej avtalspensionsgrundande.
Fas 3 är ej A-kassegrundande.
Fas3 är också unik genom att den ger anordnaren 225 kr/dag (runt 5000 kr/månad) för varje Fas 3 person den tar emot. Detta har visat sig ge upphov till mindre seriösa anordnare som ser detta som en möjlighet att livnära sig genom andra människors arbetslöshet.

I min värld är det solklart att Fas 3 är mycket sämre än de gamla åtgärdsprogrammen. Är vi hänvisade till åtgärder, låt då tiden där vara så kort och värdig som möjligt, med en ersättningsnivå som är möjlig att leva drägligt på.
//Bengt Fredriksson
___________________________________________
I denna Facebookgrupp finns ofta en del intressanta länkar om FAS3
* SVT om FAS3
* Alliansfritt om FAS3 och Jobbrabriken och här och här
* SVT Rapport