onsdag, mars 28, 2012

Motion om Öppen Källkod till Kommunen

Är i färd med att skriva motion om att min kommun bör migrera till Öppen Källkod.
Jag avser att sända in motionen inom någon vecka så den hinner diareföras osv till nästa Kommunfullmäktigemöte.


Jag tar tacksamt emot förslag på förtydliganden och förbättringar, helst i form av förenklingar, eftersom det är få i församlingen som är insatta i skillnaden mellan propertiär och öppen källkod.


Jag tar även gärna emot invändningar mot att migrera till Öppen källkod, alltså om det ligger några dolda kostnader, risker etc med att göra det.


Jag väljer att sända motionen till min egen kommun, tanken är sen att via exv kommunförbundet och andra sammarbetsorgan sprida detta vidare över riket.


Vänligen
/Anders W


__________________________________
Till 2012-03-28
Kommunstyrelsen i Östersund

Motion: Långsiktig IT-strategi : Gå från propertiär programvara till Öppen Källkod.

* Att ta fram en IT-strategi för kommunen att migrera från propertiär och licensierad programvara till Öppen Källkod.
* Att utreda årlig besparing samt över längre period, exv datorers avskrivningstid.
* Att utreda engångskostnad och utbildningsbehov för att byta operativ och programvara.
* Att utreda undantagfall inom förvaltningen som behöver behålla nuvarande system för att klara sin databehandling.  
* Att söka samarbete med andra kommuner, kommunförbundet, för att lära men också för att dela strategiska utvecklingskostnader.

Tekniska krav
* Att skapa ett användargränssnitt som gör datorn/surfplattan lika enkel att använda, som de enklaste kommersiella gränssnitten (Android, iOS för iPAd och kommande Win8).
* Total, helst sömlös, interaktion, dokumentutbyte etc med de propertiära system som dominerar marknaden.

Ekonomi och besparingar.
Kostnader för programvara i offentlig förvaltning kan delas upp i flera komponenter, inköp, licenser och dessas administrativa hantering, samt support.

Vid en övergång till Öppen Källkod skulle två av dessa kostnader helt bortfalla; nämligen inköp och licenshantering.
Hudiksvalls kommun hävdar att de totalt sett halverar sina datorkostnader genom att gå över till Öppen Källkod.  

Exempel
1) Hudiksvalls kommun har valt att införa Öppen Källkod. Man har även utvecklat ett system för att boota om (laga operativ) så att användarna bara behöver koppla upp datorn mot kommunens dator så sköter sig omstarten/lagningen av operativet automatiskt. (Ett arbete som annars brukar vara tidskrävande för supportavdelningar). Länk Computer Sweden 2012-01-26

2) Den Spanska regionen Extremadura byter ut alla publika datorer till Linux. Det rör sig om 40.000 datorer, dvs regionens alla datorer inom offentlig sektor. Länk TechWorld 2012-01-26

3) Island: All offentlig förvaltning är i färd med att byta till öppen källkod. Länk Prime Minister Office, Island


Bakgrund
Två Amerikanska företag, Apple och Microsoft, har de största marknadsandelarna vad gäller operativ samt administrativ programvara till datorer; MS Windows samt Mac iOS. Eftersom de två företagen har satt var sin propertiär standard kan de utan egentlig konkurrens prissätta sina produkter som de vill. Inte minst för offentlig förvaltning blir detta oerhört dyrt.
För att använda dessa operativ och programvaror krävs att de köps in samt att licenser fortlöpande betalas. Trots att licenser betalas tillkommer ytterligare kostnader i form av service, underhåll och support. Till detta kan läggas att själva licenshanteringen är både kostsam och besvärlig för att kommunen inte ska drabbas av kostsamma rättsliga påföljder och böter.

Det finns alternativ i form av Öppen Källkod. Hösten 2012 beräknas öppna operativ att finnas inte bara till datorer utan även till surplattor och läsplattor.
Öppna operativ och administrativa program utvecklas inom ramen för icke kommersiella organisationer, men i huvudsak är det en rad stora företag som insett att samarbete kring IT minskar utvecklings- och underhållskostnaderna avsevärt. Därför bidrar dessa företag med ytterst stora resurser för att driva utvecklingen inom Öppen Källkod framåt. Några av företagen är Sun och Oracle. Även Google driver många projekt inom Öppen Källkod.  
Alla som använder Öppen Källkod är fria att använda den, fria att modifiera den efter sina specifika behov och även välkomna att delta i vidareutveckling av systemen så att fler kan dra nytta av nya landvinningar./Anders Widén (S)

__________________________________________________________

Bilogor/Länkar
Programvaror som finns i Öppen Källkod Länk http://www.webi.org/
Open Source Org. Länk http://www.opensource.org/osd.html
Öppen kontorssvit Open office. Länk http://www.openoffice.org/sv/
Öppen Kontorssvit Libre office. http://www.libreoffice.org/
Öppen Källkod, offentlig sektor, avhandling. Länk http://www.kihlstrom.com/oppenkallkodochoffentligsektor/

2 kommentarer:

Anonym sa...

Intressant ?
http://ubuntu-se.org/drupal/node/1115

Anders sa...

Tack anonym!
Absolut intressant och jag kan låna någon länk till den utpekade websidan.

jag har missat denna motion trots att Karl och jag brukar glida förbi varandras bloggar emellanåt, vi har även mejlat över partigränserna i frågor som FRA osv.

Att han exemplifierar med Nederländerna är bra, för då får även jag fler exempel att lyfta i min kommun.