onsdag, juli 05, 2006

Att transkribera namn

BBC har precis producerat en dramadokumentär om Djingis Khan lagom till det 800-årsjubileum som strax kommer att firas i Mongoliet.
I Sverige har TV4 har köpt in filmen och översättningsarbetet är i full gång. Jag har haft en del kontakt med översättarna eftersom det är svårt att veta hur mongoliska namn ska transkriberas från engelska till svenska.

I historien om Djingis Khan förekommer en ungdomsvän, senare även bundsförvant. BBC har transkriberat namnet till engelska och kallar honom Jamuka. Den svenska översättaren frågade mig om det finns någon vedertagen svensk transkribering. Jag sade som det var; jag har stött på Jamuka, Jamukha, Djamugha och ett flertal varianter till. En del transkriberingar har gått via tyskan eftersom det finns många fler böcker på tyska om Djingis Khan och mongolernas historia än det gör på svenska.

Jag kan en del om mongolernas historia, men transkriberingar och dess regler har jag tvingats skumma förbi, jobbet att få ihop romanerna är stort nog ändå, alltså kunde jag inte ge något rakt besked. Jag mumlade lite att jag själv hade valt namnformen ”Djamugha” i mina böcker, mer av smak än vetskap att det är den mest korrekta transkribering som kan göras. ”Jamuka” blev för hårt och stötigt i munnen, tyckte jag. Det är trots allt inte japanska samurajer det handlar om; då hade jag köpt ”Jamuka” som en bra svensk transkribering eftersom japanskan oftast är uppbyggd på det enkla viset att vokal och konsonant rent ljudmässigt ofta fungerar ihop som i exempelvis: ”Tå-jå-ta”, ”Ka-wa-sa-ki”, ”Tå-ky-jo”.

Översättaren, som även lyssnat till det engelska talet på BBC-filmen, blev glad över min valda transkribering. Hon köpte den rakt av.
Om TV4 nu gör fel i att transkribera Jamuka till Djamugha, så är det jag som bär ansvaret.

Bara för att nämna ytterligare ett i raden av namn som skapar svårigheter så var Djingis Khans halvbror, ”Bechter” svår att försvenska. Mitt förslag var ”Bektar”, vilket också antogs med acklamation.

Djingis Khan är för övrigt inget namn, utan en sorts förstärkt titel, ungefär som ”Stor Kung”; något förenklat. Djingis Khans namn var Temüdjin, vilket de flesta transkriberar till Temudjin på svenska.

BBC:s dramadokumentär sänds i TV4 den 11/7 kl 20.00.
Jag hoppas den blir intressant.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Anders! Jag såg dramadokumentären om Djingis Khan tidigare i år och kan tala om att den är mycket sevärd!

Lillan i Cornwall

Anders sa...

Lillan: Nu har jag också sett dramadokumentären - och jag fann den mycket sevärd!
Alla element som fanns där finns också i mina böcker, men jag har dragit lite andra slutsatser, samt har en något annorlunda kronologi.