fredag, juni 26, 2009

Några av de mekanismer som eroderar demokratin och rättsuppfattningen

Vi lever i ett ekonomiskt och politiskt system som har förfinat en enda kvalitet och vi mäter den i stigande vinster. Allt medan värdet, det långsiktiga värdet, för varje företag, varje samhälle, varje gemenskap är att inspirera till tillgivenhet och lojalitet.

Besattheten att generera kortsiktiga vinster har skapat företag som ingen egentligen vill jobba för eller köpa av.

De enda som stödjer denna förfelade och grasserande ordning är våra lagstiftande församlingar som med nya lagar hjälper de giriga samtidigt som man slår sönder rättssäkerheten.

Kanske slår man utan att mena det även sönder kapitalismens egna livsvillkor av bara farten.

Jag är visserligen anarkist, (därefter socialdemokrat), men jag har ändå alltid uppfattar det som att den fria marknadsekonomins huvudsyfte aldrig varit att bara fokusera på pengar. Pengar har alltid varit ett resultat av verksamheten, inte dess målsättning.

Det finns en effektiv grupp som inte ser det så, gruppen har bara en motor, ett mål, och det är inflytande. För inflytande kan genast växlas till pengar. Stora pengar. Det är den nya tidens välutbildade legoknektar.

Soldaterna i den armén kallas lobbyister.


_____________________________
* Bild: Kondottiär, Leonardo da vinci

Inga kommentarer: