fredag, oktober 09, 2009

USA:s intressen och FRA


Det finns djupt gående samarbetsavtal med USA som förklar varför FRA-lagen så skyndsamt tvingades igenom.

Från regeringshåll är man tyst. Förutvarande försvarsministrar i Socialdemokratiska regeringar är lika tysta.

Man anser att samarbetet är viktigt, rentav så känsligt, att det i Sverige ligger på Försvarsministernivå, vilket regleras i Artikel 4 i det troligen senaste avtal som tecknats. På andra sidan Atlanten är det Statssekreteraren för vetenskap och teknologi i Förenta staternas ministerium för nationell säkerhet som håller i trådarna.

Här är avtalet som reglerar hur USA och konungariket Sverige ska ha utbyte av teknik, information, experter och personal, till skydd för den nationella säkerheten. Sveriges regering beslutade den 29 mars 2007 att man skulle gå med, och det trädde i kraft den 13 april 2007 i Washington efter undertecknande av Mikael Odenberg, Sverige, och Michael Cheroff, USA.

Tillsammans ska man "motverka pågående och väntad terroristverksamhet". Det är målet.

USA är i full färd med att bygga sitt världsomspännande nät för informationsinhämtning, Echelon. Man har haft större ambitioner än så och velat bygga ett system kallat "Total Information Awareness", men det stoppades av kongressen 2004.

Naturligtvis finns dessa krafter och viljor kvar, att skapa just "Total Information Awareness".

Lagarna kring FRA handlar om storpolitik.

USA, (den nu bankrutta supermakten) kan inte ha hela skandinavien och Ryssland, kanske även stora delar av norra Europa som en blind fläck på den globala informationskarta de anser sig behöva för att hålla oljepriserna nere och dollarn uppe.

Att vara blind, att inte se, höra eller kunna avlyssna verkliga eller drömda fiender runt hela globen är ett scenario USA inte kan tolerera.

USA har inga vänner i världen. USA har bara intressen. Därav det närmast paranoida behovet av information.

Som bekant har Ryssland sänt starka protestsignaler mot våra planer kring FRA. Så mycket som åttio procent av rysk digital trafik kan passera Sverige. (Svd 9 juli 2008)

Förutom att massavlyssning inte visat sig vara effektivt för att förhindra vare sig brott eller terrorism, förutom att det strider mot vad en stat ska utsätta sitt folk för och att man utplånar den så av alla politiker i ord omhuldade integriteten, så är detta förmodligen det största strategiska misstag Sverige kan göra.

Det ökar istället för att minska hotbilden och vi får svårare att skaffa nya vänner i framtiden.

USA:s utrikespolitik är väldigt sällan konfliktlösande. USA:s intressen i världen gör istället att deras utrikespolitik tenderar att bli konfliktdrivande. (Korea, Vietnam, Chile, Honduras, Venetzuela, Cuba, Nicaragua Iran, Irak, Afghanistan, Indonesien...)

Därför blir projekt som FRA och Echelon i sin nuvarande utformning kontraproduktiva. I vart fall vad gäller att stoppa eller skydda mot terrorism eftersom USA har visat en stor tendens att använda informationer i andra syften än att lösa konflikter.

Däremot är FRA och Echelon utmärkta redskap för att åsiktsregistrera, religiöst, sexuellt eller på annat sätt klassificera den egna befolkningen. Alldeles strax varje människa på jorden.

Det hade varit smakfullt av Sveriges regering att fråga sin uppdragsgivare folket om vi vill vara med att hjälpa USA att trappa upp misstänksamheten och därmed indirekt konflikterna i världen, eller om vi vill hitta en annan och mer fredlig väg till samförstånd.

Det finns bättre sätt att spana på och lokalisera den enstaka terroristen eller brottslingen än att scanna all världens elektroniska privatpost.

________________

Mitt upprop till riksdagsmännen med fem dagar kvar:
* Fråga våra regeringsrepresentanter, (S) och M-ledda vad de har hållit på med och vad de håller på med vad gäller FRA och USA.

* Fråga vad det är för värld man vill skapa tillsammans med USA när man bygger ut FRA:s kapacitet till massavlyssning och enligt avtal delar teknik, kunnande, personal och information till av USA ledda projekt som Echelon.

* Fråga dig själv: Vill du vara med att stifta en lag som medför fullkomligt oöverblickbara konsekvenser för all vår framtid i den globala byn?

__________________

* Se främst Artikel 3a, - 3i i avtalet, samt artikel 6.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Bra skrivet

Anders sa...

Tack anonym! Nästa gång får du gärna lämna en kråka! men jag välkomnar även anonyma, såvitt någon anonym inte börjar med personagrepp osv.

Anonym sa...

Amerika genom Obama tog fredspriset
idag!Det är inte han värd han försöker
ju ta över Sverige och europa
med acta Fra och skall bestämma hur vi
skall leva efter USAS pipa.
Ziggez

Anders sa...

Zigge, svår nöt det där. Min kompis "Mitt i Steget" gör en festlig, och måhända klok vändning på det är priset i sin postning:

Om nobelpris och att köpa tid

Thomas Tvivlaren sa...

Ok, det var det avtalet du menade. Bra grävt och det tackar jag för!


[MinHattDenAerAvFolie]För övrigt är det du skriver så rätt förutom orsakskonklusionen, dvs att det är terroristjakten som är huvudskälet. Lika lite som Sony m.fl.:s lobbyorgan egentligen bryr sig om pedofiler/barnvåldtäkter när de anklagar/antyder TPB för att sprida barnporr så bryr sig Sverige eller USA egentligen så mycket om s.k. "terrorism". Tyvärr är du inte ensam om att stanna det annars briljanta tänkandet där.

Tänker man bara en mening till - vilket du och några till troligtvis redan gör men inte intensivt nog - och rensar bort allt lull-lull så klarnar väldigt mycket och helt plötsligt ser man skogen och inte bara en massa träd. Dessutom blir trädbarkens textur än mer intressant.[/MinHattDenAerAvFolie]

Anders sa...

Thomas. Jag drar mina konklusioner längre än detta. Jag ser en rad samverkande faktorer som strävar efter kontroll.

Jag aktar mig dock att torgföra dem.

Men det handlar om stora kapitalrörelser och människor med den sortens makt.

Redan Eisenhower varnade för det militärindustriella kommplexet, hans uttryck och han själv var med att skapa det för att snabbt kunna rusta USA för krig mot Nazityskland och Japan, efter WWII började denna industri, tätt sammankopplad med ett framväxande Pentagon och stora offentliga andra förvaltningar att leva sitt eget liv.

Nu har vi företag som Black Water etc som för krig åt USA i IRAK. Praktiskt.
Vi har privatarméer vars affärsidé är att skicka sin personal till oroshärdar, ju oroligar, ju mer risktillägg kan de troligen plocka ut. Krig = Dollars...

Jämte denna industri har du stora oligopollika företag som bedriver handel med upphovsrättsskyddat material. Jag råkar själv vara upphovsman och vet att jag iof "äger" en ideell rättighet fortfarande, men att Bonniers direkt snodde åt sig 72,5% av vinsten från dag 1 och fram tills jag dör och 70 år därefter...

Hur ska jag säga? Inte ens i högbeskattade länder som Sverige har Politikerna värst mycket makt. Även som statschef i Sverige sitter man i knät på kapitalstarka företag som Wallenbergs Inverstor...

Trots att politiskt försökt sprida ägandet på AP-fonder osv, så visar det sig att de kapitalstarka har mer makt än vår folkvalda...

I USA är detta än mer tydligt. Varje president behöver dollars för att vinna, är i slutändan skyldig XYZ Oil rätt mycket gentjänster, eller snarare några enskilt starka aktieägare. Sådana som Rockefeller en gång var. (För att ta ett lite mer historiskt exempel)

Makten utgår endast delvis från Vita Huset.
Min tro är att Obama var fullkomligt ärlig i sina tal under kampanjen på väg till att bli president. MEN.
Nu sitter han fast i ett nät av särintressen, som heter ZYX Oil och har intressen i Irak. (Familjen Bush lär ha rätt mycket att skaffa med sådan olja...)

Blackwater vill fortsätta att kriga, inte fan vill de permittera någon enda skjutglad typ av de sina!

Boeing och Lockheed och vad de nu heter vill fortsätta att få miljarddollarkontrakt på nästa generations osynliga inte bara på radarn flygplan...

****
Så av med "folie hatt en".
Det handlar inte ens om en konspirationsterori. Det handlar om "Business as usual" och att man i aktiebolagsformen skrivit in just den saken:

Ett aktiebolags första och enda prioritet och syfte är att tjäna maximalt med pengar till ägarna.

Ett aktiebolag gör per definition fel om styrelsen och dess VD inte agerar efter det som står på aktiebrevet om syftet med själva företaget.

Bland de mest lyckade företagen har visat sig vara vapen- och krigsindustri samt att strida om att få behålla största möjliga kontroll över immateriella tillgångar, vare sig det är patent på förbränningsmotorer, medicin eller en sketen plastbit med lite musik på.

Det behövs ingen konspirationsteori för att förklara de maktförhållanden som uppstår kring de företag som har mest kapital, kan skapa sig oligopol eller monopolmarknader, samt endast lyder, som de ska, aktiebolagslagen.