söndag, februari 26, 2006

Mongoliet firar Djingis Khans 800-årsjubileum

Jag har blivit inbjuden till Mongoliet. De ska fira 800-årsjubileum av Djingis Khan. Man vill att jag ska överräcka mina hittillsvarande romaner om honom i ett officiellt sammanhang mitt i firandet. Jag kan inte säga hur rörd jag är.
Troligen ska jag i min tur få emottaga en gåva av symbolisk art. En tidigare parlamentsledamot, Sundui Batbold, uppskattar mitt arbete. Han vet om att mitt verk är det största i världen om Djingis Khan.

Jag vet ännu inte hur jubileet kommer att förlöpa. Troligen blir det i anslutning till deras Naadam. Att redan få vara med vid Naadam vore stort nog för mig. Att få vara med vid Mongoliets nationella firande av 800-årsjubileet av Djingis Khan känns närmast för stort.

Det finns ett aber. Det ska ske i juli. Vi ska föda vårt tredje barn då. Hustrun påstår att jag kommer att hinna hem i tid, men att det blir på håret.

Jag har börjat planera så smått för resan. Främst vill jag hinna lära mig att rida bättre.

Min vän Göran Jonsson har nyligen varit i M och det är genom honom jag fått inbjudan framförd från Sundui Batbold.

1 kommentar:

Peter Madison sa...

Som den store själv myntade: Vid tvekan, anfall! Klart författaren till den störste erövraren av dom alla ska närvara vid detta jubileum. DjinghisPingis skulle nog blivit sur om inte du närvarade.....