fredag, april 14, 2006

Frisk frukt och fördärvad


Har vi en kultur att vara stolt över? Vet vi i själva verket vad den innehåller? Hur läser vi de böcker vars idéinnehåll fortfarande utgör en väsentlig del av vårt moderna kulturarv? Författaren Sven Lindqvist sammanfattade den västerländska hållningen mot andra kulturer för något decennium sedan med orden: ”Slå ihjäl varenda djävel.”

Medan han hade en helt annan utgångspunkt väljer jag att titta främst på fixstjärnor ur mitt och Svens eget skrå. Det är många som uttryckt rena vansinnigheter. Sådana höga andar som T S Eliot, Virginia Wolf, Graham Greene prålade ofta med ett övermänniskoideal som var mer än osmakligt.

Andra var mer direkta i sin hållning:
G B Shaw: ”Om vi vill ha en viss form av civilisation och kultur, måste vi utrota det slags människor som inte passar där.”

HG Wells skriver i ”A modern Utopia” att den moderna staten tvingas göra sig av med sina invalider, idioter och galningar, drinkare, perversa, människor för dumma för att vara nyttiga i samhället…”

DH Lawrence krävde i ett utbrott: ”Stäng alla skolor på en gång. Den stora massan borde aldrig lära sig att läsa och skriva.”

Karl Marx, som väl får anses ha varit viktig för hela vänsterrörelsen ansåg att bara tyskar, polacker och ungrare förtjänade att överleva ”som framåtskridande fanbärare” vilka skulle ”blodigt förgöra de barbariska slaverna.”

Det finns naturligtvis ett flertal motvikter, men jag väljer ett enda lösryckt citat av Albert Camus eftersom det lyser så klart:

”Jag har övergett den moraliska ståndpunkten. Moral leder till abstraktion och orättfärdighet. Den ger upphov till fanatism och förblindelse. Den som är dygdig måste hugga av huvuden.”


(Bild från www.bjorn-carlen.se/ retro_1b.htm)

Inga kommentarer: