torsdag, mars 15, 2007

Att skriva – en kurs


Mitt yrke är lite märkligt. Det finns inget facit för hur man gör. Ändå finns det en uppsättning verktyg. Man kan angripa språket på olika sätt. Det bästa är oftast att spontanskriva, inte tänka efter så mycket. Men sen, när man skrivit klart en text kan man sätta sig och skärskåda den. Då är det bra att plocka fram sin lilla verktygslåda så att man kan göra de vettigaste och bästa valen. Ska man stryka något? Ska man konkretisera texten mer? Har jag gestaltat huvudpersonen tillräckligt, begriper läsarna hur han är, eller bör jag förtydliga?
Har jag haft för mycket detaljer och fakta i texten, men vill ha kvar det, kan man faktiskt se till att slänga in en rapp dialog. Dialoger blir ofta luftiga, lätta och snabba att ta sig igenom för läsaren.

Så där sitter jag helt operativt och betraktar mina texter när jag skriver böcker. Dock väger jag inte orden lika noga när jag exempelvis skriver blogg.
Av böcker kan man kräva mer. De ska vara välskrivna, eller åtminstone inte störa läsaren med en massa bludder som inte hör till berättelsen. Men hur ska egentligen en blogg se ut? Är det fritt fram att skriva apdåligt? Naturligtvis. Det apdåliga kan även fungera i en hel bok, bara man vet syftet med det – och förhoppningsvis läsaren förstår vad man är ute efter.

En text kan alltså skrivas nobelprisaktigt välavvägt till katastrofful och ryckig och osammanhängande. Det finns inget facit. Olika texter fungerar olika bra i olika sammanhang.

Att hålla skrivkurs är därför en vansinnig sak. Hur förklara mitt yrke, mitt hantverk?
Allt jag egentligen kan göra är att berätta hur jag tänker, hur jag får ur mig texter. Det är det enda jag känner till och vet något om.
Jag ger kursdeltagarna fritt att ta till sig av mina verktyg, men de kan, och bör, förkasta allt jag säger om det inte passar in eller sättet de vill skriva på.

Samtidigt en berättelse är en berättelse. Som författare har man att skapa spänning eller igenkänning eller överraskningar. Oftast är det det fullkomligt självklara och enkla som fungerar bäst.
Under dagens skrivkurs spottade deltagarna ur sig sammanlagt 32 texter. Alla var bra. Alla levererade en berättelse. Det skapades närvaro, detaljrikedom, känslor.

Fantastiskt.
Koncentration under skrivandet

Inga kommentarer: