torsdag, maj 26, 2011

Arbetskulten

vågar du komma när mig?
anarkisten Kropotkin
sa i begynnelsen:
"välstånd åt alla"
men franska arbetare hade bråttom, sa;
"arbete åt alla"
och där är vi ännu
låsta i tanken

vågar du komma nära mig
Känna hud som brinner , falkvingar, solens korona
- vi kunde varit fria

Människomassor.
Vad bär ni utan att tveka varje dag?
Om det nu är att vara människa går jag här och låtsas bära jag med

Odlar kulten om arbete för dess egen skull
En kult en kult en kult
Kulten föddes med industrialismen
- I antiken ansågs arbete förnedrande

Blir du sjuk, anmodar vi dig att arbeta tills dagen vacklar,
vi har byggt marknadsplatser mer perfekta än förgyllda tempel

hälften av all producerad mat slängs bort längs vägen
för att hålla priset uppe

under loppet av några decennier har vi
med hjälp av maskiner tjugofaldigat
produktionen per arbetad timme
- och drar slutsatsen att vi måste jobba mer

vi tände det likgiltiga ljuset; konjunktur, marknad, politik.
Ingen lek i solen och tiden bultar tinningarna
jag hör pengar
samma stavelser som i blod

_____________________
Jag vill uppmärksamma en utmärkt artikel i Ordfront med rubriken "Tre timmars arbetsdag", Det är vad vi egentligen behöver arbeta. Max. Resten gör vi i onödan eller på låtsas.

Copyriot skriver tänkvärt om "Arbetssamhället"

Inga kommentarer: