fredag, augusti 07, 2009

Tyst medgivande gäller

För en vecka sen gjorde jag min senaste postning. Jag skrev om regeringens totala nonchalerande av den demokratiska processen.

Demokratin är en skör sak, och till min glädje tar just nu åtminstone några få på den borgerliga sidan på sig skammens mantel. Hultin (C) skriver:

"Regeringen ska i fall som detta både informera och lyssna på vad riksdagen har att säga, men man valde en helt annan väg. Man skickade ett sms till riksdagens ledamöter med information om att det inom kort kommer ett mail om förhandlingsdirektivet samt att man vill ha svar inom 30 minuter från det att sms:et skickades. Sen kommer vi till det riktigt groteska, och här måste jag helt enkelt citera sista meningen i detta sms. ”Tyst medgivande gäller.” Ingen tid till eftertanke och kanske 15 minuter för att sätta sig in i frågan och då under förutsättning att samtliga ledamöter hade telefonen i fickan samt datorn intill sig och igång. Dessutom så utgår man ifrån att ledamoten stödjer det hela om de inte svarar (givet dessa omöjliga förhållanden). Så mycket är den svenska demokratin alltså värd för regeringen."

I mina ögon är regeringens övertramp fullkomligt oförlåtligt. Det finns inget som helst hopp för demokratin om de som är medlemmar i de partier som bildar regering inte reagerar.
Tack och lov reagerar Erik Hultin, och via honom ser jag att även Håkan Larsson skriver om det.


Från oppositionen har Leif Pagrodsky tack och lov åtminstone anmält händelsen till KU. Från (S) hemsida:

Riksdagen dribblades bort när regeringen som ordförandeland skulle förhandla om amerikanska myndigheters insyn i européers bankkonton.
Utan insyn och utan att kunna påverka, gav riksdagen sitt godkännande till den svenska regeringen att förhandla med USA om att ta del av hemliga bankuppgifter. Frågan är av integritetskaraktär och rör alla EU-medborgare.

Trots att regeringen hade information i god tid om att detta och flera högnivåmöten i EU tog upp ärendet, informerades inte riksdagen förrän minuter innan beslutet skulle fattas. Och trots att den grundlagsfästa riksdagsbehandlingen inte hunnits med valde utrikesministern att sätta upp ärendet på dagordningen och att klubba beslutet på ministerrådet.

- Jag fick ett sms där jag uppmanades att godkänna ett förhandlingsdirektiv åt regeringen gällande viktiga integritetsfrågor. Frågan var helt ny för mig och jag fick inte ta del av någon information om vad saken handlade om förrän efter det att beslutet redan fattas i Bryssel, säger Leif Pagrotsky.

Just nu önskar jag att det fanns ett betydligt vassare forum än KU.

2 kommentarer:

cnab25 sa...

Hej Anders-San! Hoppas du får några stunder över att njuta av den fantastiska sommaren. Ur vädersynpunkt alltså. Ur politiskt perspektiv är den inte mycket att njuta av.

Jag håller med dig om att det borde finnas något bättre än Riksdagens konstitutionsutskott (KU) att hålla ordning på riksdagsledamöters, statsråds och tjänstemäns laglydighet, deras respekt för grundlagarna, vår Författning.

Räknar man från politiskt håll verkligen på allvar med att vi som enskilda svenska medborgare har skyldighet och ska ställa upp på att straffas för lagbrott, stora såväl som små, allt från mord till felparkering, respektfullt ska följa vad lagen föreskriver? Varför då? Tycker man uppe på parnassen att rättsstaten ska tas på allvar?

Jo faktiskt, jag tror det innerst inne. Något annat vore förfärligt. Men om riksdag och regering vill att rättsstaten inte bara ska respekteras av alla oss i landet utan också verkligen fungera till 100 procent, då får politikerna börja med sig själva och analysera sin egen inställning till lag och ordning.

Sverige ska som ett land med ett demokratiskt statsskick därför snarast införa en från den politiska sfären helt och garanterat fristående Författningsdomstol. Denna domstol ska kontrollera att arbetande personer med uppdrag inom offentlig sektor på alla nivåer följer Svea Rikes Grundlagar, vår författning. När brott begångna av politiker och tjänstemän oavsett deras position inom den offentliga sektorn mot författningen konstaterats, ska domstolen utkräva kännbara straff, förslagsvis aldrig lägre än fängelse och alltid med förbud för brottslingen att verka inom offentlig sektor under resten av sitt liv. Deras förtroende är förverkat.

Författnings-, eller som de också kallas Konstitutionsdomstolar, finns i de flesta demokratier i världen. Saknar Författningsdomstol gör Sverige och ett stort antal diktaturer, liksom många länder med vad man kan kalla har "låtsasdemokrati."

Vi är många som tycker hjärtligt illa om den politiska- och tjänstemannaadel som byggts upp sedan 1940-talet, en adel, en samhällsgrupp som genom sin ställning beviljar sig själva straffrihet, stora ekonomiska fördelar i form av sanslösa löner, fringisar och otroliga pensionsförmåner. En adel som återfinns inom samtliga sju riksdagspartier.

Så länge Sverige saknar en Författningsdomstol garanterat fristående från den politiska sfären, är landet inte en fullvärdig demokrati och kommer att få allt större problem med att hävda rättsstaten och allas likhet inför lagen.

Anders sa...

@ cnab.
Jo de senaste dagarna har jag hustru och barn njutit i stora mått efter en annars förskräcklig sommar, ur både väder och politisk synpunkt.

Jag har hittills lyckats undvika att sätta mig in i eller ta ställning till frågan kring Författningsdomstol.

Rent spontant verkar det ju mer än behövligt med en kraftfullare instans.
Samtidigt har jag lärt mig att man ska gå lite försiktigt fram när det gäller att stifta lagar särskilt om de är av konstitutionell art; alltså raka motsatsen till nuvarande regerings policy.

Man ska tänka efter, man ska se över alla konsekvenser i alla led.

Jag har inte påbörjat den processen vad gäller Författningsdomstol, men som sagt, i ljuset av det som sker bör eller måste vi vidta åtgärder.

Nu njuta av mer väder!!! hoppas du hinner du med:)