fredag, september 24, 2010

Statist

vet att jag vill
bli utnyttjad
på alla sätt
utan hämnd
utan åthävor


för att få det rätt 
ge inte plats för
kärleken
eller för den delen
hatet


ge plats för ordmassorna
endast så kan vi sublimera
våra groteska kroppar
till det finaste stoff
universum känner


ur själens myrra och rökelse
stiger den sköna Sjeherazade*
och berättar och berättar och berättar...


för statisten i varje kontext
kanske mer än någon annan 
gäller att hitta den vågskål
som kan väga det osannolika

_________
Till Magnihasa som drog in mig i skådespelet eftersom Felten för länge sedan startade det som nu blivit en giganternas kamp.

_________
* för den del av publikum som till äventyrs inte känner igen namnet Sjehrazade så kan sägas att ramberättelsen/berättaren i "Tusen och en natt" är hon. Varje natt tog han sig en ny hustru och på morgonen halshögg han henne. En dag blev det Sjehrazades tur att, ja ni fattar. Hon började berätta sådana fantastiska historier, natt efter natt, oftast ruggigt och perverst erotiska, att hon fick behålla sitt huvud på kroppen. 

6 kommentarer:

Anders sa...

fråga: varför kan man inte bestämma ett enhetligt typsnitt rätt som det är på blogger???

fast jag markerar samma typsnitt hela vägen byter blogger själv ut sista radens typsnitt i tickten. Sen när jag skriver om Magnihasa osv vill jag ha detta andra typsnitt (Arial) men varför i h-e blir det även på sista raden i dikten???

även när jag växlar över till html-fönstret ser jag inte varför det blir på detta sätt.

Björn Felten sa...

Oh ja, skåden bara, I alla, vilka triviala problem Poeten har att kämpa med.

Allt han vill är att förmedla sina tankar till de läsare som suktar efter hans vidomsord, och så skall han behöva stångas med galopperande typsnitt.

Skämmes Blogger, skämmes sju gånger sjudubbelt upp. Illa tjänar du kulturens yttringar.

Icke bara de enskilda orden, utan fastmer hur de presenteras, är alldeles för viktigt för att överantvardas i händerna på krassa programmerare.

Skärpning!

Sargoth sa...

Heh. Det som började som en engångsföreteelse har nu växt till någonting större.

Väl spelat, I say. :D

Anders sa...

@ Björn: Sannerligen, skärpning alla som får mina spröda silvertrådar till nerver att skälva. Allt från skattmasen med sina bruna kuvert till Ica-handlaren som ideligen rear ut delicatobollar som jag svårligen kan motstå som tröst i denna alltför hårt belysta värld. Mitt synpurpur tar endera dagen slut fastän jag håller mig i skumma rum.

Och på detta kampen med typsnitten.
O, ve!!!

Anders sa...

@ Sargoth: oh, statisten, plötsligen belyst, kråmar sig i spotlightens sken.

Björn Felten sa...

Ja du Sargoth, föga anade du vad du gav dig in på när du attackerade språkliga ekvilibrister med utbildning i Ärans och Hjältarnas språk från tiden innan Palme med sitt UKAS/PUKAS monterade ner hela det svenska utbildningssystemets spetsutbildning. :)