torsdag, november 19, 2009

Folkpartister när dom är som bäst!

När något är bra eller gläder en vill man kopiera för att spara men också för att sprida vidare. Man vill dela med sig.

Jag har en lång tid varit upprörd över Alliansens arrogans, inte enbart i frågor som FRA och IPRED. Jag har tyckt att FP och C har lagt sig platta för M. Man har inte stått upp för sina centrala och viktiga socialliberala värderingar.

Ett än värre svek är att man lagt sig i frågor som FRA och IPRED. Så glädjande då att nedan motion nu kommer på Folkpartiets landsmöte i Växjö.

Följande text har jag kopierat rakt av från Madeleine Sjöstedts blogg. Jag gör det som en hyllning, men också för att sprida en gnutta hopp.

Njut en stund av ett gäng folkpartister när de är som bäst!


"För en ny upphovsrätt på Internet

Motionärer: Madeleine Sjöstedt, Stockholm, David Ekstrand, Uppsala, Daniel Forslund, Johanneshov, Jonas Förare, Spånga, Erik Jennische, Stockholm, Seved Monke, Stockholm, Teodor Koistinen, Stockholm, Olle Nilsson, Umeå, Patrik Silverudd, Stockholm

Förslag till landsmötesbeslut:
1. att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för en utredning om en ny upphovsrättslag

2. att partistyrelsen ges i uppdrag att utarbeta Folkpartiets ställningstagande kring den nya upphovsrätten med utgångspunkt i den positiva syn på Internets möjligheter till informationsspridning som ges uttryck för i motionen

3. att den nya upphovsrättslagstiftningen måste söka efter en bättre balans mellan upphovsrättsinnehavares intressen och allmänintresset genom att utöka de legala möjligheter fildelningen och andra tekniker ger

Under de senaste åren har användningen av Internet och de möjligheter till informationsutbyte, åsiktsbildning, faktainhämtning och kulturkonsumtion som detta ger lett till mångaviktiga diskussioner. Genom nya lagar och domslut ställs nu frågan på sin spets. Ska politikens uppgift vara att sätta gränser för Internets användning eller att söka efter metoder att bejaka den nya tekniken?

Enligt vår bedömning är behovet av en ny sammanhållen lagstiftning för upphovsrätten på Internet akut. Dagens lagstiftning tar uppenbarligen inte hänsyn till den positiva kraft för kunskaps-, kultur- och informationsutbyte i världen som finns i fildelningen och i andra tekniker, utan pressar in något helt nytt i en form som försökte lösa 1900-talets upphovsrättsproblem.

Målet för en ny lagstiftning ska alltså inte vara att förhindra fildelning, som Pirate Bay-domen och Ipred-lagen kommer att leda till. Målet ska i stället vara att skapa en lagstiftning som både gynnar den kunskaps- och kulturexplosion som fildelning och annan teknik innebär, samtidigt som man skyddar upphovsmännens intressen. Även med ett kort historiskt perspektiv är det svårt att förstå varför det skulle vara omöjligt.

Man ska betala för musik och film som man laddar ned på Internet om någon äger upphovsrätten till den. Men i dagsläget är det t.ex. mycket svårt för den enskilde personen som laddar ned musik från t.ex. The Pirate Bay att veta om den är upplagd lagligt eller inte. Risken är alltså att många människor låter bli att ta del även av det lagliga utbudet som finns.

Det vore en katastrof. Att kriminalisera teknik som möjliggör för människor att ta del av kunskap och kultur de aldrig haft tillgång till tidigare är stötande. Internet är något av det största som hänt mänskligheten, fullt jämförbart med revolutionen kring boktryckarkonsten. Tillgängligheten till information via Internet är vårt århundrades viktigaste bildnings- och kulturfråga. Vi måste alltså förhålla oss till detta på ett öppet och konstruktivt sätt. Därför är också utmaningarna för politiken svåra. Lagstiftningen måste utformas så att den överlever ett par decennier.

Många komplicerade frågor ställs på sin spets. Hur ska en lagstiftning se ut som tillgodoser de motstridiga
intressen som kan finnas mellan upphovsmän och användare? Självklart måste vi ha ett system där artister kan få betalt för sina alster, men samtidigt måste kunskapstörst och kulturutövande uppmuntras. Var är det rimligt att gränserna för upphovsmännens äganderätt går, och hur lång tid ska upphovsrätten gälla?

Dessa frågor och många andra som finns i debatten kan inte besvaras genom förändringar i praxis eller anpassningar av EU-direktiv. Det behövs en djupgående analys av hur de viktiga värdena av yttrandefriheten, kunskapstörsten och upphovsrätten ska kunna garanteras på Internet i framtiden. För Folkpartiet med sin tradition till försvar för individens rätt till förkovran och kamp för människors rätt att uttrycka sig och skapa opinioner är en ny politik kring upphovsrätten nödvändig. Denna politik måste omsättas i handling. Därför måste Folkpartiet verka för att tillsätta en utredning för att modernisera lagstiftningen kring upphovsrätten på Internet."

(Tipstack Lars-Erick)

2 kommentarer:

Björn Sundin sa...

Jo, det kunde ju blivit bra... Men folkpartiet ville givetvis inte stödja den motionen... http://kampanj.folkpartiet.se/?p=325

Faktum är att de inte verkar ha vågat sätta ner foten om integriteten överhuvudtaget. I denna fråga är det uppenbart att sossarna är mer liberala än folkpartiet...

Anders sa...

@ Björn! Tack, och ja, det är uppenbart att sossarna, med ditt uttryck, är mer liberala är mer liberala än folkpartei.

Jag kan tycka att det är synd att så många socialliberaler inte förstår den frihetssträvan som finns även hos oss som är väldigt vänster?!

Jag är väldigt vänster/anarkist från början - och det har otroligt stora beröringspunkter med liberala idéer om frihet. Dock, min frihetslängta bottnar i att vi i första rummet är sociala varelser, alltså är solidaritet ytterligare en grundsten i mitt tänkande.

.... hur som, Björn, jag skrev ett nytt inlägg efter bla ditt tips här. Allianspartierna blottar sin totala kontrollvilja