söndag, november 01, 2009

Att sätta människans behov före systemen

Vi är givetvis inte i hamn vad gäller integritetsfrågorna, men vi har fått upp Socialdemokratiska partiet rejält på banan. Efter denna kongress har samtalsklimatet i en rad viktiga frågor förändrat.

Genom våra relativa framgångar kan vi i framtiden än mer stödja dem bland de förtroendevalda som fått rätt häftiga uppdrag. Åsa Westlund är en och hon kämpar normalt på det europeiska planet, på kongressen hjälpte hon till att få genom åtminstone 2 av våra ursprungliga 4 Att-satser.

På sin blogg skriver hon om att IPRED måste förändras, och att socialdemokraterna nu har beslutat så.

Jag håller inte med om allt, bland annat är jag lite bekymrad över att man vill tillsätta en integritetsombudsman. Jag anser att man hellre redan i första läget dels ska följa den faktiskt ypperliga regeringsform vi redan har, men som inte efterlevs, dels ska stifta lag på sådant sätt att en integritetsombudsman inte behövs.

Men att sitta och sura över sådana struntsaker nu är dumt. Grejen är att kongressen rent generellt har pekat ut en bättre riktning åt partiet. (Även DN skriver om saken, samt SvD)

Det går också i linje med vad SAP säger sig vilja: Att sätta människans behov före systemen.

Som bekant har socialdemokratin haft en lätt demolerad självbild i ämnet tidigare. Man har trott att staten är bra, att systemen är bra, bara de är generella...

Denna kongress har bjudit på små revolutioner därvidlag på en rad viktiga områden:

* Man intar en bättre hållning i integritetsfrågorna - och förståelsen kommer att fortsätta att växa.

* Man skiter i att vara ideologisk, skolor kan drivas i privat regi, men vi ska se till att få ut kvalitet ur dem före bestickande vinstuttag.

* Man snackar om oss småföretagare, oss mikroföretagare som jag själv tillhör, och utgör ett bortglömd och av samtliga partier fullständigt negligerad grupp. Vi är 900.000. Vi skulle kunna bilda eget parti.

* * *

Jag anar att alla kanske inte ser eller förstår det stora som har hänt. Jag anar att man hade velat se några snabbfixar, några häftiga uttalanden och skrivningar.

Men det är exakt vad Alliansregeringen hållit på med - och hur bra har det gått? Försäkringskassan står på öronen och snart utförsäkras horder av människor, som ska gå vart då? FRA-debaklet. Arbetslinjen. Utanförskapet som man skulle utplåna, men det enda ställe det försvunnit på är från moderaternas hemsida.

Jag kan göra listan lång, men summan är att sådana retoriska kvickfixar sällan funkar i praktiken.

* * *
I sammanhanget är det alltså stort att socialdemokraterna genom sina rådslag och nu genom kongressen formulerar sin generella vilja, en vilja som är lite ny:

Att sätta människans behov före systemen.

* * *
Sätt denna sats jämte IPRED.
Sätt denna sats jämte FRA.
Sätt denna sats jämte Datalagringsdirektivet...

Ni förstår vart jag vill komma.

Det är en sats med udden riktad inte bara mot Alliansen, som ju inte är liberal längre, det är en sats som kan brukas mot egna FRA-kramare inom SAP.

Kongressen och partiledningen har gett oss det ypperligaste av vapen att slåss vidare med.

* * *

Här de två attsatserna som idag bifölls:
I26:2 att (S) verkar för ett reformarbete i riksdag och departement som syftar till en öppnare, mer för medborgaren begriplig och överblickbar samt mer transparent lagstiftningsprocess.
I26:3 att (S) verkar för en översyn av de lagar som på något sätt kan kränka offentlighetsprincipen och individens rätt till skydd för sin identitet och integritet i enlighet med Regeringsformen och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Dessutom bifölls motion I36 (som Eva-Lena Jansson (S) riksdagsledamot varit med och författat) om att Modernisera upphovsrätten,som hade följande att-sats:

I36:1 att riksdagsgruppen får i uppdrag att ta initiativ till ett brett utredningsarbete med utgångspunkt i att värna upphovsrätten, likväl som konsumenternas rättigheter, medborgarnas rätt till information, värna den personliga integriteten och upprätthållandet av det allmänna rättsmedvetandet.

* * *

Vi är inte framme, men jag hoppas att man även utanför den krets jag umgås i kan förstå vilken kraft det ligger i detta, att så många från helt olika håll, i nätverk och utan nätverk, har pepprat in skrivningar till kongressen för att få detta till stånd.
Jag vet inte vad som hänt mina egna övriga 3 motioner, men jag vet att det har bildats ett moment i Sveriges störta politiska rörelse.

Vi har alla att efter förmåga hjälpa denna snöboll att bli större.
För saker sker inte genom snabba mirakel. För att få till stånd en förändring och det slutliga underverket har vi att hjälpas åt. Så bygger vi en positiv framtid.

7 kommentarer:

ConnyT sa...

Jag hoppas verkligen att du har rätt i din analys. För en utomstående är det väldigt svårt att se vad den stora "segern" består av. Två till intet förpliktigande att-satser med vackra men väldigt vaga formuleringar...

S är FÖR FRA (i något omstöpt form)
S röstade FÖR nuvarande IPRED och vill ha kvar IPRED (med någon ospecificerad ändring)
S var drivande i att datalagringsdirektivet kom till.

Du förstår vart jag vill komma... ;)

Du är så segerviss(?) så att du beskriver det faktum att man inte följer regeringsformen med orden "Men att sitta och sura över sådana struntsaker..."

Men som sagt jag hoppas du har rätt, men jag är mycket skeptisk

Anonym sa...

Jag förstår inte din optimism. Kanske är jag för pessimistisk för att se det som är bra. Du kanske vet något som jag inte vet, men för mig är detta för dåligt för att ens kallas valfläsk, och jag känner inte längre något hopp överhuvudtaget.

Jag tror tyvärr att vi nu måste sätta vårt hopp till att något annat land i EU vaknar och tar frågorna på allvar för att en förändring skall ske. Både alliansen och oppositionen är körda, och piratpartiet befinner sig i en dvala.

Anonym sa...

Vad svamlar du om ? Det är ju enbart valtaktiskt flum. Det inser ett barn. Jag blir så trött. Snart är s lika illa som c. /A

Gun Svensson sa...

Grattis Anders! Jag är rätt säker när jag säger att utan ditt och dina vänners kamp, hade ditt parti inte varit öppen för att vilja förstå att vi går mot något nytt. Men jag vågar inte sätta min lit till att det håller hela vägen, därför går jag vidare i mitt engagemang för Piratpartiet. Nu laddar jag för internetdagarna - det ska bli intressant.

Peter Madison sa...

Om det startades ett enfrågeparti som bara handlar om företagande så skulle det partiet komma upp till 15% av väljarna, rent teoretiskt. 900.000 företagare är en stor grupp och om jag vore parti-sosse skulle jag se till att verkligen GÖRA något för dessa. Alla partier har i alla år sagt sig verka FÖR småföretagare men mycket litet har åstadkommits...

Lars-Erick Forsgren sa...

Anders. Jag skulle kunna instämma i Conny T:s kommentar. Men jag vill också i det mesta instämma i Farmors. Det är i din situation lätt att överskatta de "segrar" man uppnått (som du vet har jag viss erfarenhet av partiarbete). Partier är stora skutor som är svåra att svänga. Men, trots det, man ska inte undervärdera besluten heller. De var diffusa och svaga i mycket, men ändå åt rätt håll. Dock kräver de både fortsatt intensiv kamp för att komma vidare OCH intensiv yttre opinionsbildning för att öka trycket på partiet (-erna)!

(Skrev just en liten text kring detta. http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2009/11/sossekongressen.html ¨

Ett uppskattande grattis alltså, men varken du eller vi andra kan lägga av med vår kamp.

Anders sa...

Till alla: Jag svarar genom att skriva ett nytt inlägg:

Att sakta få IPRED-kramarna att fatta