onsdag, februari 23, 2011

Information may create power, right now I feel powerless

TOR is a tool to create tunnels on the Internet that makes that they not can intercept or track your IP address.


TOR är ett verktyg för att skapa tunnlar på Internet som gör att man inte kan avlyssnas eller spåra   IP-adressen. (om jag förstår rätt)


Libyan uses the TOR
WARNING: Violent Content

Libyan protester shot in the Eye

Our politicians must act.

Inga kommentarer: