tisdag, december 12, 2006

De borgerliga vill slå sönder demokratin

I ett tidigare inlägg (Vad tror du) citerade jag den nyliberala lobbybyrån Timbro.

Timbro driver hårda och aggressiva teser, främst påverkar de ledarskribenter på högerkanten samt vår högerregering. Vänstern, miljöpartiet och socialdemokraterna är naturligtvis immuna mot propaganda från det hållet. För Timbro vill förändra Sverige till något annat än vad det är. I mitt förra inlägg om Timbro ställde jag den öppna frågan: Vill Timbro och högerregeringen inskränka demokratin i Sverige?

Det verkar så.

Timbro väljer att skriva i termer som att de vill befria Sverige. Ett exempel:

”Vi ska befria Sverige från det socialistiska projektet”.

Vad Timbro avser med det socialistiska projektet står inte riktigt klart, men en generös A-kassa hör nog dit. Och sjukpenningen.

Timbro vill helst privatisera allt, till varje pris.

Timbro vill även ”befria” Sverige från, citat: ”Kollektivistisk demokrati innebär att majoriteten styr obegränsat över samhället.”

Nu har högeralliansen börjat arbetet med att befria Sverige från viktiga demokratiska beståndsdelar.

Det ena är att man vill slå sönder Försäkringskassans samverkansråd. Borgarna vill alltså ta bort den politiska insynen och styrningen, därmed tar man även bort offentilighetsprincipen. Vi medborgare får inte veta hur våra skattepengar används inom Försäkringskassans område, som är stort, vitt och brett.
Försäkringskassan betalar ut barnbidrag, sjukförsäkring, aktivitetsstöd.

Får borgarna som de nu vill, mister vi, folket, vår chans att genom våra politiker påverka hur Försäkringskassan styrs och fungerar. Vi mister också stora delar av den fria insyn vi har idag.

Det andra som borgarna nu vill är att göra om styrelserna på våra högskolor och universitet. Idag tillsätts styrelserna politiskt, ordföranden är en politiker. Nu vill borgarna att våra lärosäten ska sluta sig, det ska vara rektorn som är ordförande i sin egen styrelse.

Återigen, vi medborgare, förlorar all chans till insyn och påverkan över våra lärosäten.

Vi kan tycka vad vi vill om våra politiker, det finns missunnsamhet, rent av hat mot dem. Men politiker kan vi rösta bort. En anställd rektor som dessutom sitter som ordförande över sin egen styrelse blir tämligen opåverkbar.

Varför vill borgarna det här?

Varför vill de demontera vår demokrati?

Vad kommer här näst?

Och varför går centern och folkpartiet med på denna totala högervridning?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Vi, folket, har valt en borgerlig regering. Om det inte passar folket, så får vi rösta fram en ny regering nästa gång.

Jag vill ha jobb, inte sossarnas allmosor! (även om jag håller med om att de som verkligen BEHÖVER bidrag ska få det)

Som blivande lärare vill jag också gärna ha en skolledning som är professionell och fungerande, inte politisk. Allt måste inte, och kan inte, vara "demokratiskt" - ska vi exempelvis ta och rösta fram kirurger och överläkare...?

Jag ber om ursäkt ifall jag har ett fränt tonfall, men att vi har diametralt motsatta åsikter i den här frågan är bara ett demokratiskt sundhetstecken - endast i de mest totalitära stater har man en likriktning av åsikterna samt "en sanning"

Anders sa...

Mikael:
Det är alldeles riktigt att svenska folket valt en borgerlig regering. Det är något jag får acceptera, men för den skull har jag som tur är rätt att opponera mig och jag tycker inte om en del saker som borgarna gör, och då talar jag om det.
Jag talar givetvis om mina synpunkter och iakttagelser i förhoppning att andra ska få information, och i bästa fall en tankeställare.

Du skriver att du inte vill ha allmosor från sossarna. Jag förstår dig. Ingen vill ta emot allmosor. Det finns en förnedring i det. Jag blev själv erbjuden Plusjobb, jag lyckades slingra mig undan – och skaffade mig själv fler föredrag som författare, och skapade mig en egen firma istället.
Jag tyckte inte ens om tanken på att ta ett plusjobb. Jag tyckte det var en felaktig konstruktion av sossarna. Den som fick ett plusjobb fick inte tillgodoräkna sig vare sig A-kassa eller SGI, SjukvårdsGrundande Inkomst. Plusjobbet blev på så sätt värsta tänkbara arbetsmarknadspolitiska åtgärd.
Som medborgare upplevde jag erbjudandet om Plusjobb som en förnedring.

Samtidigt förstår jag hur sossarna tänkte kring Plusjobben. De såg de framtida väldigt stora pensionsavgångarna inom offentlig sektor, de såg att många var arbetslösa. Så skapade de dessa Plusjobb så att folk hellre än att gå i ”praktik” eller som ”lärling” i offentliga sektorn, eller ännu sämre var arbetslösa, skulle få riktig lön som plusjobbare – och vart efter var tanken att plusjobbarna skulle fasas in i riktiga anställningar när folk gick i pension.
Faktiskt riktigt vackert tänkt. Snällt tänkt. Frikostigt tänkt, av sossarna.

I alla lägen vill sossarna ta hand om folk, hjälpa, vara hyggliga. De är så omtänksamma!

Ändå stod jag som sagt inte ut med tanken att ens för någon månad ta ett plusjobb. Det kändes inte som på riktigt för mig. Jag stämplade hellre och sökte riktigt jobb, eller som sagt, fixade min egen firma.

Du ska bli lärare. Kul! Min fru har jobbat som rektor. Jag tycker att hon är klok. Alltså skulle hon väl kunna sitta som ordförande i sin egen styrelse?!
Men nej, jag tycker inte det. Rektorn ska vara rektor, en sorts VD för hela skolan, men ska precis som i våra företag ha en styrelse som sitter bredvid och lite ovan rektorn/VD och formar riktlinjerna. Det vore olyckligt för våra börsföretag om VD också satt som ordförande i styrelsen. Inget företag har ens övervägt den modellen. Det blir någon form av navelskåderi, inga impulser utifrån kommer in. VD blir också envåldshärskare då.
I bolagens styrelser sitter istället för VD/rektor i en sorts demokratisk ordning de största aktieägarna och bestämmer över både VD och bolag. Det är bra och fiffigt tänkt.

Så ser det även ut i våra lärosäten, ännu så länge. Rektorn driver och har verkställande makt över skolan, medan den politiskt tillsatta styrelsen lägger upp riktlinjer. Varje sådan styrelse ser lite ut som vår riksdag, alla eller de flesta partierna finns representerade.
Att lärosätena har denna politiska styrning ger oss medborgare insyn och chans att påverka skolorna. Vilket jag vill. Det är, som jag ser det, kärnan i vår demokrati.

Vad gäller kirurger och överläkare så är även våra landsting politiskt styrda med en landstingsstyrelse. Det är politiker som lägger upp målen för sjukvården, hur den ska rationaliseras, hur skattepengarna ska fördelas mellan kirurgavdelning och ortoped. Politikerna ansvarar för och driver de övergripande frågorna, men lägger sig aldrig i vilken kompetens som anställs på en kirurgavdelning, lika lite som lärosätenas politiska skolstyrelser lägger sig i vilka professorer eller lärare som anställs. Politikerna anställer inte ens rektorn! Våra folkvalda politiker övervakar endast de övergripande målen och ser till att budget hålls.

Det roliga just nu är att skolvärlden faktiskt reser sig mot borgarna i den här frågan. Man vill inte ha sin rektor som envåldshärskare. Man ser farorna med borgarnas förslag.

Jag tycker inte ditt tonfall var så fränt. Jag var i sådana fall frän mot borgarna redan i mitt inlägg.
Och om jag upplevdes frän beror det på att jag är orolig, riktigt orolig, över en del förslag som borgarna lägger.

Jag är demokrat. Jag slåss för demokratins värde i mitt inlägg, vilket också du gör i din kommentar!

Lev väl!
Anders

mattiasg sa...

jag spyr på högerpolitiken.

jag får gåshud av utspel om hårdare tag o disciplin i skolan o det skall löna sig att jobba. jag vet inte om jag tycker att sossarna nödvändigtvis var jättebra det senaste, men jag mår illa av tanken att vi skall ha aliansen i cockpit för vårt land de kommande 4 åren.
att det skulle bli fler jobb o inte allmosor kommer visa sig vara en ren lögn. marknaden kommer öppnas mot EU o de jobb som dyker upp kommer att kunna konkurrensutsättas med smidiga internationella bemanningsföretag som pressar ner löner så lågt att det blir fullständigt omöjligt att leva på om man inte jobbar 7 dagar i veckan.
att Mikael som skall bli lärare väljer den borgliga politiken är för mig en gåta.
maken till bakåtsträvare i skolfrågorna finns inte. hej då den mer progressiva pedagogiken o öppnare skola, hej mer matte mer kärnämne o mer disciplin o fler friskolor för den bemedlade medelklassmarknaden (som alla givetvis kan söka om de vill, om de vet om att de finns).

jobb i stället för allmosor är valretorik, inget annat.

glöm aliansen, de kommer inte göra det bättre för någon annan än de som redan har det skitbra.

Anders sa...

Jag håller med. Det är äckligt jobbigt att de borgerliga ska sitta och styra och ställa i fyra år.
Det blir mycket att reparera efter dem...
Samma otacksamma uppgift i repris, som Göran Perssons ministär fick ta tag i efter de borgerliga.
Sist borgarna hade makten lyckades de skapa ett budgetunderskott på 300 miljarder kronor...
Jag vet inte om vi vågar hoppas att de åtminstone sköter den biten bättre denna gång.