fredag, september 04, 2009

En modern variant av slaveri


Alliansens ledare; statsminister Reinfeldt tar allt oftare stora lånade ord i sin mun. På sitt sätt påstår han indirekt att han vill bli en ny Tage Erlander.

Statministern gör det eftersom han har ambitioner att regera i 25 år, kanske mer, men inte som vem som helst. Den moderate statsministern vill bli den meste sossen genom tiderna!

Reinfeldt, en moderat partiledare och statsminister talar om Folkhem. Han gör det utan att rodna.

Vi måste ge honom en eloge. Det är en oerhörd, närmast måttlös prestation.

Det är vid ytterst få tillfällen i historien vi får tillfälle att lyssna till sådan demagogisk retorik.

Man har från Allianshåll också envist talat om Arbetslinjen.
Ja. Man gick till val på "Arbetslinjen"; en sosseparadgren.

Var är denna arbetslinje nu?
Och vad vill Alliansen åstadkomma med sina åtgärder i arbetsmarknadspolitiken?

Ett korrektare namn på Alliansens åtgärder är LIVEGENLINJEN.
(Förutom att man sätter all sund konkurrens ur spel).

Följ med. Börja rota bland helt offentliga dokument om vad som händer, hos af, hos försäkringskassan, hos andra myndigheter.
___________

Jag söker just nu jobb under denna regims premisser.
Jag skickar er därför att läsa Om De Kastlösa, som jag numer tillhör.

Det är vad Alliansen håller på att skapa; allt medan de talar om "Folkhem" skapar de dess raka motsats:

Alliansen är i färd med att skapa ett samhälle inte bara med två utan med tre klasser.

De höga - De låga - De kastlösa.

De sistnämnda lyder under arbetsförmedlingens fatala regelverk.

_______

En av alla källor: (pdf) af

________

De hemlösa, och pensionärerna är ytterligare grupper Alliansen trycker ännu mer ut i marginalen, eller "utanförskap", för att tala med Alliansens egna ord.
Jag kan nämna fler, men stoppar här av en sorts bakvänd barmhärtighet.

7 kommentarer:

Karin S sa...

Alltså, jag röstar i princip borgerligt, eller inte bara i princip, jag GÖR det, men precis som du reagerar jag på den omskrivning av historien vi nu ser. Den poppar upp då och då och går ut på att de borgerliga egentligen var helt eniga med sossarna på den tiden det begav sig och alltså nu i lika stor utsträckning kan kalla den tidigare förda politiken för sin.

I och för sig håller väl det politiska landskapet på att förändras så till vida att f d sossar idag mycket väl kan vara moderater. Men låt det stanna vid det, skriv inte in det i historien där det inte hör hemma.

Fredrik sa...

Hej Anders,

Bloggarna, som vissa kallar den fjärde statsmakten - den makt som Guillio bla vill stoppa, eller åtminstone förpassa i papperskorgen - har ett enormt värde. Nämligen att människans röst kan nå fram. Hur samhällskonstitutionen drabbar var och en.
Kastlöshet, att vara utan någon som helst rätt, existerar. Jag har själv tillhört den kategori. Min egen bok är skriven utifrån det perspektivet. På något sätt pressar ett liv i totalt utanförskap fram en del god konst men den blir egentligen helt meningslös i det stora hela - samhällets stora miss, mänsklighetens miss om man så vill, är frånvaron av VARAT. Att det tillståndet inte har något värde. Allt för få förstår inte ens värdet av livets innersta storhet.
Alltför många är helt inkörda i att GÖRA sig i världen till någon, någonting, och därigenom ges ett värde.
Det är hårdvaluta på identiteter.

De Kastlösa är också en identifiering. Och ett samhällsproblem. En sidoeffekt av människans skräck att inte vara någonting.

Anders sa...

@ Karin: Jag är egen företagare (genom mitt författarskap) sedan 1994.

Mikroföretagare, vi är nästan 1 miljon, är PARIA.
Vi betalar skatt o sociala avgifter, men åtnjuter inte samma trygghet som anställda.

Blir en företagare sjuk så kan han inte producera. Ändå förväntas han att betala sina egna sjukkostnader de första 14 dagarna...

På ena kanten av min hjärna är jag på sitt sätt ultrablå. Jag vill att företagare ska få bättre villkor. Vare sig de borgerliga eller de tidigare socialdemokratiska regeringarna har lyft ett enda finger för att mikroföretagare ska få det bättre.

Nu går mitt företag dåligt. Helt beroende på en kris som inte regeringen kan rå för.

Däremot tvingas jag genom regeringens regelverk att stänga av mitt mikroföretag och söka jobb som städare, lagerarbetare osv.
Detta istället för att försöka få in den sortens jobb jag brukar utföra i mitt företag. Jobb där jag kan använda min kompetens och därmed även leverera in mer skatt och sociala avgifter till den där gemensamma sektorn jag knappt själv får ta del av som företagare...

Problematiken nu, vad som hände var att jag lydigt och duktigt sökt allsköns städjobb och inte funnit några. Då ombads jag av af att söka jobb som lärare i en grannkommun tio mil bort. Hustrun är rektor och jobbar i ytterligare en grannkommun som ligger närmare sagda kommun som af ville att jag skulle söka jobb i. Hustrun påtalade att det går väldigt väldigt många arbetslösa lärare i både den kommun där vi bor, i den kommun där hon jobbar som rektor och i den kommun som nu af ville att jag skulle söka jobb i...

Jag struntade i att söka lärarjobbet. Jag har inte sådan kompetens. Skolministern säger även att det bara ska anställas kompetent personal....

Lik förbannat höll jag på att bli avstängd från mitt lilla ekonomiska skitbidrag. Min arbetsförmedlares motivering var (Hon följer helt de regler regeringen satt upp) att jag vägrat söka anvisat jobb, samt att jag FELAKTIGT sökte uppdrag för att försöka starta mitt företag igen.

Att jag dessutom breddade mitt sökande efter uppdrag, jag har börjat vända mig till reklambyråer etc för att där eventuellt skriva copywrite. ÄVen det var fel av mig. Isådana fall måste jag först ansöka om en annan bidragsform, nämligen söka "starta egetbidrag". ..

* * * *
Nog nu om min egen situation. Det skiljer nämligen i angreppssett och människosyn på hur REGLERNA på arbetsmarknaden skrivs från nu Alliansen och tidigare från S.

Ingendera sidan presterar ett perfekt system.

Däremot finns en stor väsentlig skillnad. Det handlar om människosyn.

Borgarnas system utgår ifrån att folk fuskar och att man till slut skickar ut folk ur systemet.
Man skapar en sorts livegenskap.
Läs för all del den blogg jag länkar till i inlägget.

De kastlösa

Du misstolkar mig om du tror att jag försöker stoppa in något i historien.

Jag försöker bara klargöra att Reinfeldt ljuger när han talar om Folkhem.
Han säger en sak, men gör en helt annan.

Karln har en fullständigt vidrig människosyn, eller också inser han inte resultatet av sina egna åtgärder.

Det sista tror jag inte. Hr R verkar rätt intelligent.

Anders sa...

@ Fredrik: För närvarande väljer jag att separera två diskussioner.

På den ena sidan för jag en sorts politisk diskussion. För mig är det dock inte politik. För mig handlar det om att människan är ett socialt djur och därmed vill och måste interagera med andra människor för att dels må bra, dels kunna skapa ett bra gemensamt samhälle där alla får plats och värme.

Den andra diskussionen skulle vi kunna kalla Andlig. Där talar vi mer om VARAT.

* * *
De här två planen av mänskligt liv utesluter inte varandra utan utgör ju i själva verket livet.
Däremot är det tämligen vattentäta skott mellan dem i den gängse politiska debatten.

Nåväl en gång hörde jag faktiskt en kommunalpolitiker bli lyrisk över att människan kan trascendera.

En föreläsare berättade att det ofta hände att äldre människor kan bli transcendenta. De får färre behov, sitter och är lyckliga och tillfreds liksom för sig själv...

Kommunalpolitikern jublade och utbrast: "Tänk om vi kan få fler att exitera upp i trascendens! Tänk vilka besparingar i medicinkostnader, lokalkostnader, personalkostnader....

Kommunalpolitikern visar med sitt uttalande att han fullständigt sket i de äldre personer vars kroppar han var satt att "administrera". Dessa gamla kroppar utgjorde endast en kostnad för honom och det var bra om man kunde fixa hanteringen så billigt som möjligt...

Man kan säga att Mammon har gripit världen.
Allt medan vi människor skulle kunna sprida så mycket glädje och värme till varandra på helt andra plan - om vi bara fullt ut förstod att vi är sociala varelser, likväl som vi också kan finna en inre ro i en form av trascendent vara.

* * *
Men återigen, jag finner det ännu så länge som mest praktiskt att tala om en sak i taget.
just nu för jag mest strid för att vi tillsammans ska fixa en skönare social miljö där vi människor kan umgås utan misstanke mot varandra.

Fredrik sa...

Hej Anders,

Separationen är en del av "problemet"...

Och häri ligger den stora utmaningen att utveckla, transcendera om man vill, språket, mänskligheten, våra identiteter. Det handlar ju inte om att kategorisera, eller organisera längre. Vi måste organisera våra liv - där ligger vår makt, men vi tycks tvingas göra detta utanför samhället. Vi får skapa en egen union. En kastlös, om man så vill!

Anders sa...

@ Hej Fredrik,
En som försökte, lyckades, fick bakslag, försökte igen - och till slut befriade en hel nation som i sig rymmer mer människor och fler kulturer än hela Europa, var Mahatma!

Gandhi befriade Indien - och han tillstod att om han inte Bad/mediterade varje dag skulle han bil galen...
Likväl känner jag inte till någon person som vunnit så stor politisk seger någonsin, och allt han gjorde var att inte använda våld.

Istället praktiserade Mahatman Jesus ord hela vägen ut. Ändå isolerade Mahatman inte sin tro eller filosofi till kristendomen.

Han uppfann Sarvadaya vilket väl kan liknas vid en form av Ganhiansk socialism. Han införde ickevåldsprincipen i sin kamp, Satyagraha.

Han myntade teser som "De rikas beroende av fattiga" alltså belyste 'självklarheter' med en ny strålkastare som äntligen fick 700 miljoner indier att resa sig... och göra ickevåldsaktioner som ledde till något nytt...

Gandhi ägnade också mycket tid och tanke till hur man skulle få bort ett av de stora traditionella felen som uppstått kring hinduismen; Hinduismen har många härliga underbarheter i sig, men likväl odlas i dess utkanter även det förfärliga kastsystemet ännu i denna dag.

Men för att återknyta till det du skrev Fredrik. Gandhi försökte - och lyckades väl delvis - att få en del av sina anhängare att uppleva först inre frihet, sedan genom denna 'mentala' process vann man även med tiden yttre frihet.
En av tankarna, som jag tolkar den, var att Gandhi ansåg att den som slutar att tänka som en slav inte längre kan hållas i slaveri...

Det är egentligen inte klokt vad han lyckades åstadkomma, Gandhi. Han hade två stora världsliga strukturer att bekämpa:
1) De gamla maharadjornas flertusenåriga makt, nu omstöpt under kolonialväldet, och så:
2) Kolonialmakten.

Till detta kan man lägga hinudismens 'andliga' kastsystem som fortfarande förslavar folk, samt kolonialmaktens förvridna kristendom.

Gandhi lyckades föra fram en ny sanning.
Och denna sanning vände världen upp och ned ett litet tag...

Fredrik sa...

Antagligen är det något ditåt jag menar. Tänk om det fanns, låt oss säga, 50 "minighandis" som länkade samman det politska med det andliga (det ickereligösa). Hu vad skulle hända då? Hur många hade följt den strömmen? Hur mycket hade media/etablerade politiker inte gapat då?
Vi lever långt ifrån en enad kraft idag. Och religioner, vetenskap, politik och media bibehåller den separationen. För att den tjänar dem. Men inte människan.

Vi tjänar penningen. Vi tjänar den politik som stödjer de systemen.

Ghandi hade rätt, som det också visade sig - den yttre världen är alltid en spegling av den inre. Personligt som kollektivt.

Kastsystem är, liksom våra klassystem, till för att separera människor. För att frånta vissa makt och ge andra hur mycket som helst.

Det är 2009 och vi hyllar fortfarande monarkin! Hur smaklöst är inte det!

Som jag ser det så står vi, folket, inför två stora strukturomvandlingar:

1. Insikten om att alla människor, hela vår jord, och hela universum är en och samma energi. Vi hör samman. Den yttre världen är alltid en spegel av den inre. Så betraktelse av världen blir utan att gå i affekt: Fungerar detta?

2. Allt här i världen är alltid i omvandling. Sociala, psykologiska, ekonomiska, politiska strukturer är till för att TJÄNA OSS. Inte tvärtom.

Vi har en bit kvar...