torsdag, oktober 16, 2008

Riksdagen vårt största hot mot demokratin

”Som medborgarsamurajer drar vi ännu inte våra svärd. Vi bara visar stålet.”

En riksdagsledamot får 53.000 kronor i månaden. (Uppdat 23/11, nyss höjt till 54.500:-). Man har lagt ersättningen på en nivå som motsvarar vad en professor tjänar.
Riksdagmannen ska för denna lön arbeta i förtroende 365 dagar om året, dygnet runt.
Det ligger också i uppdraget att vara någorlunda anträffbar så att medborgare kan framföra frågor.

Riksdagsledamoten har att sätta sig in i de lagar som ska röstas igenom i kammaren, åtminstone på en övergripande nivå, därutöver är det ytterst önskvärt att ledamoten med tiden blir närmast en expert i de ämnen som rör sig i de utskott där ledamoten arbetar. Som medborgare har vi all rätt att kräva detta av våra folkvalda representanter. De är trots allt ”folkprofessorer” och får som sådana en rimligt satt lön.

Så kom FRA-lagen och slog bilden av att riksdagen fungerar i spillror. Vi har ingen demokrati, eller i vart fall är den svårt eroderad. I sin nya tappning vet vi att FRA-lagen vältrades in av försvarsminister Mikael Odenberg (m). På oklara grunder sade sedan ”det inre kabinettet”, alltså de fyra partiledarna i alliansen ja till detta och bestämde att lagen skulle igenom. De borgerliga riksdagsledamöterna hade att rösta ja.

Med partipiskor och utkvittningar blev det så.
Lagen gick igenom.
Oppositionen röstade emot, kanske delvis lättad.

Det är lätt att tro att sagan slutar här, men det är nu äventyret börjar.

FRA-frågan väckte ett sådant medborgerligt engagemang att regeringen till sist valde att vika sig, men inte på riktigt, istället plåstrade man på 15 kosmetiska tillägg.

I samma veva kom ett nytt språkbruk i svang. Från politikerhåll började man tala om trafikstråk, en term inte ens generaldirektören för FRA förstod. Ingvar Åkesson sade vid direkt fråga: ”Det där är något politikerna hittat på”.

I sak blev lagen något bättre men samtidigt lades ytterligare rök och dimma kring det vi kallar FRA. Lagen/lagarna, själva lagrummet har nu blivit så oöverskådligt att det inte går att begripa. Således blir varje försök till tolkning av lagen helt godtycklig. Så kan man givetvis inte ha det i en rättsstat.

I den sk bloggosfären började nya frågor hagla. Ett gäng började på frivillig basis samla ihop dessa frågor. Ur denna jättebank vaskade man fram fem frågor från medborgarna som man ville lägga fram till de folkvalda. Allt för att minska deras arbetsbelastning besvaras frågorna med; Ja, det stämmer, Nej, det stämmer inte, eller Jag vet inte.

De fem frågorna är:
1)Den information som staten får tillgång till genom FRA-lagen kan användas för att bedriva åsiktsregistrering.
2)Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv får användas som sökbegrepp i FRAs databaser. Dessa personuppgifter får överföras till annat land.
3)Enligt Europakonventionen är det stor skillnad mellan ett brev skrivet på papper och ett elektroniskt brev.
4)Denna undersökning genomförs med hjälp av en dator placerad utanför Sveriges gränser. Om den s.k. FRA-lagen varit i kraft hade dina svar automatiskt överförts till en statlig myndighet.
5)Tillgänglig information visar att vi idag är utsatta för allvarliga hot och att vi får ett nödvändigt skydd mot dessa genom att spana på all elektronisk kommunikation som passerar landets gränser.

Efter att vi tio medborgare i nio dagar mejlat, påmint och ihärdigt ringt till de 349 folkvalda kan vi konstatera följande generella utfall:

a) Borgerliga politiker hånar oss, är omväxlande aggressiva eller undfallande, vill inte svara, säger att frågorna är löjliga, irrelevanta, eller påstår att de kommer för sent. Man intar en arrogant hållning med underton av maktspråk mot oss och moderaterna säger tämligen konsekvent att man inte svarar på enkäter. De svar vi ändå får är hårresande och visar att de inte har förstått lagarna de själva röstat ja till.

Vi framhärdar ödmjukt vår rätt att ställa frågor, det är medborgarfrågor, inte en enkät, varpå de borgerliga fnyser och säger att de är trötta på FRA.

b) Oppositionen ger en mer splittrad bild. Vänsterpartiet har förvånat genom att svara raskt, vara trevliga och hjälpa oss vidare i vårt kontaktsökande i partiet. Likaså har miljöpartiet reagerat på samma öppna demokratiska sätt. Återstår socialdemokraterna, det ojämförligt största partiet. Där blir vi vänligt bemötta och de säger sig vara entusiastiska för att medborgare engagerar sig. Men vi får inga svar.

Två sossar har svarat. Procentuellt är det mycket lite eftersom de är störst. Sen är det tyst, men man hänvisar till att man sagt NEJ till FRA. Man är vänliga och vill gärna ge oss ett ”partisvar” från kansliet.

Vi vill inte ha partisvar. Vi vill veta var våra riksdagsmän står. Vi vill veta att de har förstått vad signalspaningslagarna kommer att innebära. Långsamt, medan vi ringer runt läggs pusselbit till pusselbit. Ett närhistoriskt spöke träder fram.

Socialdemokraterna sitter och hukar. En gång i tiden ville Tage G Pettersson införa något i stil med det som idag kallas FRA. Därpå ärvde Leni Björklund dessa idéer och fortsatte arbetet. (min teori)
Med tiden dök saken upp på Thomas Bodströms bord och som gammal folkrättsjurist såg han direkt att det här var inte bra. Troligen ställde Bodström ultimatum till Göran Persson, att statsministern fick välja mellan honom och FRA. Bodström hotade med att avgå.

Det är dimmigt när man som medborgare försöker kika in i politiken genom de ofrivilliga antydningar man ändå får när man under kort tid pratar med många olika människor i ett parti. En bild som träder fram är att sossar troligen är djupt brända av inre gamla spänningar kring FRA. Jag får indikationerna genom suckar som ”...nästan tur att vi satt i opposition så att man bara rakt av kunde rösta nej.”

Vidare. Hör jag rätt är Sveriges största parti, som vi medborgare gärna betraktar som det mäktigaste och som också oftast sitter vid makten, ytterst brända av media. Därför drar de sig inåt, vill inte uttala sig, utan sluter sig i grupper och försöker komma underfund med vad den ”elaka” till 99% borgerliga pressen vill. Nu när jag som medborgare med Internet och den skumma ”bloggosfären” i ryggen ringer hukar de instinktivt på samma sätt. På ett personligt plan kan jag prata med dem om allt möjligt. Vi har rent av trevligt, men när det kommer till våra fem framvaskade medborgerliga frågor blir det tvärstopp. De tror att att de ska bli inlurade i en gillrad fälla igen, som så många gånger förr.

På detta sätt har FRA blivit ett lackmuspapper nedsänkt i vår demokrati och istället för att dras upp vitt och fint färgas det ohyggligt.

Alla mäktiga partier är färgade av oegentligheter kring FRA. Försvarsministrar, socialdemokratiska som borgerliga, andra tjänstemän och funktionärer har smusslat för att på fullkomligt odemokratisk väg få till stånd lagar som är oöverskådliga och farliga för själva kärnan i det vi kallar demokrati.

Endast två små partier står oanfrätta, vänsterpartiet och miljöpartiet. Därför är det bara de som nu kan svara oss medborgare som ligger bakom riksdagssvar.se.
Därför är det bara de som frejdigt kan gå oss medborgare till mötes.

En annan sak: Vi lade upp frågorna som ett minimalistiskt läxförhör av våra ”folkprofessorer”. Ändå kan eller vill de inte svara.

FRA är inget nytt. En enkel slagning på Sveriges Riksdags hemsida ger vid handen att där finns många, flera år gamla betänkanden, tag Försvarsutskottets 2006/2007:Fö10 som exempel. Det är bara ett i mängden dokument som finns. Ändå visar vår rundfrågning bland de folkvalda att många inte förstått frågeställningen. Man frestas nästan tro att de låtsas, för i övrigt verkar de vara vid helt sunda vätskor.

På så sätt blir riksdagen, där vi betalar våra folkvalda som vore de professorer, den största faran för demokratin. De har makt och säkert också förstånd nog att försvara demokratin. Ändå brister det fatalt någonstans och det är i kunskapen.

Hade de haft kunskap, ork och kurage, så hade de för länge sen stoppat dessa fifflande ministrar och myndigheter och tjänstemän som vill stifta lagar över allas våra huvuden.

Anders Widén, författare, för riksdagssvar.se

Uppdatering extra påskrifter.
* "Samurajer" *
Olof Bjarnasson, Rikssamuraj blogg Emma, Opassande Josef, Josef säger Mattias Johansson, mjmadmax

"Även Jan Garefelt, Politruck, ansluter sig till undertecknarna med
kommentaren att texten på ett ypperligt sätt beskriver vad han upplevt i
kontakten med riksdagsledamöterna. Enda förbehållet är att texten
beskriver Bodströms agerande på ett lite för snällt sätt, men det får
gå an denna gång."
* * * * *


Upptatering 2008 11 22.
Flera har kopierat detta debattinlägg, och/eller länkar till det på sina bloggar.
Jens O och Scaber Nestor har publicerat artikeln i sin helhet och ber folk att skriva under, för att på så sätt kanske få in debattartikeln i sinom tid i en papperstidning. I annat fall ser jag inget fel i att artikeln dyker upp på flera bloggar.

Jag och vi bakom riksdagssvar.se godkänner kopierande och spridande av texten.
Iakttag Creative Commons så blir det trevligt, i detta fall by-nc.

Undertecknande: Skriv in en kommentar, eller mejla mig så ristar jag in era signaturer.
Undertecknade ska ses som ett stöd att man vill se artikeln även i exv en "papperstidning", eller att man stöder känslan av att det demokratiska samtalet kunde vara lättare och bättre.
Vad gäller källor och faktainnehåll håller jag på att återskapa det i en ny postning på min blogg, flera offentliga källor stöder mina påståenden här>

Jens Odsvall "aka; Jens O." var först ut med idén att underteckna, tätt följd av
Lars-Erick Forsgren - Socialliberal debattör och bloggare
Jens Kalvik, bloggar som Argast.nu
Tindra-Annette Broström, Sunne, bloggare
Björn Felten
Robert JohanssonCivilingenjör Maskinteknik
Mats Andersson, PhD Dept. of Plant and Environmental Sciences, Gtbrg Univ.

45 kommentarer:

Anonym sa...

Oj så bra skrivet och jag tror det är huvudet på spiken.

Antingen så måste ju riksdagsledamöterna kunna erkänna att de inte kan/vet och då måste någon annan ställa sig upp och svara på alla de frågor som dyker upp.

Eller... Ja vadå? Troligtvis kommer det inte att fungera länge till.. riksdagssvar.se är en grym tjänst som man lätt kan utveckla. Och jag tror att det är en början till en demokratins "prisjakt.se".

ps. Jag mailade de fem frågorna till allians partierna för att få officiella svar, får vi se vad de säger.

Anders sa...

Perty, kalas!
Och kommer du tillbaka hit så ska du veta att detta inlägg är så att säga en "öppen remiss"
vi funderar på att sända det vidare som debattartikel.

I sådana fall, om vi lyfter inlägget till den nivån. Kan något ändras eller justeras till det bättre, tar vi givet tacksamt emot tips!

Varma hälsningar
Anders

Thomas Hallgren sa...

Jättebra inlägg! Det känns verkligen som om FRA-frågan nu väcker en björn som sover. Det är den björn som representerar oss själva och det är hög tid att komma ur idet nu.

Demokrati kan bara bevaras så länge vi anser det lönt att kämpa för den. Slutar kampen så glider makten sakta in de beteenden som vi nu ser från både alliansen och S.

Heder åt V och MP för att de har skärpan kvar. Det är så riksdagsledamöter ska jobba. För min personliga del är det något desillusionerade eftersom mina sympatier normalt inte ligger åt det hållet.

Anders sa...

Kanelen: Jag har alltid ansett v som visserligen godhjärtade när jag möter dem i verklga livet, men inte helt realistiska i sina bedömningar.
Jag är beredd att göra en omvärdering.
mp huvudintresse för miljön har jag alltit hyllat, men även de har haft en hel del icke pragmatiska idéer för sig...
Men de kommer allt bättre in på banan, trots allt.

Just nu är det stor tur att dessa två partier finns i riksdagen!

Lars-Erick Forsgren sa...

Anders! Hoppsan, en artikel av samma längd som Hans Lindblads, redan snart klassiska.
Och - suck - vi har nog samma analys i allt väsentligt.
Men jag har inte förtroende för ett enda parti idag. Av olika skäl, men ändå.
Vs kommunistiska historia är ju ingen merit.
Och vi vet ju att s ville pressa igenom en ännu värre FRA-lag.

Fp har en lång och ärofull historia. Men - idag är det historia.
Vem stal mitt parti??? Förskingring av en ärofull ideologi borde vara straffbart!

Jag känner mig bestulen!

Riksdagssvar, bedrövligt med svar, både i innehåll och antal. Men ändå lite fler än jag trodde ni skulle få....

Läs gärna min senaste suck om hur avgrunden öppnar sig!

http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/10/avgrunden-ppnar-sig-alltmer-i-fra.html

Lars-Erick Forsgren sa...

PS. OM jag ska vara lite positiv till ngt parti, så är det miljöpartiet. Mitt i allt flum och dösnack finns ibland fragement som har värde.
I sina bästa stunder kan där finnas ngt som skulle kunna utvecklas till ett slags modern grön socialliberalism. I stort sett är det dock ännu en lång väg för dem att vandra.

Och bryta med det sällskap de har idag.
Kan dock inte hitta ngt annat sällskap för dem som jag kan rekommendera heller.
Suck igen.

Obs, 2-frontskriget.
http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2008/10/avgrunden-ppnar-sig-alltmer-i-fra.html

Anonym sa...

Mycket väl skrivet och jag håller med dig hela vägen.

Den enda kommentaren jag har till innehållet är inledningen:

"En riksdagsledamot får 53.000 kronor i månaden."

Min erfarenhet är att lön inte har något som helst med kompetens att göra. Jag grundar det på tio år inom den sk IT-branschen.

Man kan tycka att folk med högre lön borde kunna mer (eller tillskansa sig kunskaper med lönen som motivation) och ta mer ansvar. Så sker sällan i verkligheten. ;-)

cnab sa...

Hej! Har lagt in en kommmentar i forumet på http://www.spogg.se//riksdagssvar/ som förhoppningsvis kan vara av intresse när det gäller jakten på svar från riksdagsledamöterna.

Anders sa...

Lars-Erick: Vi må ha olika politisk färg du och jag, ändå har vi nog fler områden där vi har samsyn än vi är motståndare.
Vi har att fortsätta kampen utifrån våra lite olika ståndpunkter.
Och en dag kanske det blir lite bättre, samhället.

Anders sa...

Rikard: Jag valde att inte sparka på våra kära folkvalda också för lönen. Men givet är det så.
En fd riksdagsledamot i min lilla stad östersund. Vi behöver varken nämna kön eller parti.
Men mer krollsplint har jag aldrig sett damma ur ett huvud.

Allt som kom ur den munnen var som hämtat ur monty pyton - men på riktigt!!!

Anders sa...

cnab: Mycket viktig kommentar, jag har läst och svarat!
TAck för informationen. vi behöver den i vår vidare kamp.

Gun Svensson sa...

Fullkomligt lysande!

Anders sa...

Farmor: Tack!

Anonym sa...

Lysande! Nu blev det en bevakning på dig serru. Ja, från mig alltså. FRA bevakar nog redan. ;)

Anders sa...

Joshua: Sådan bevakning förpliktigar, så känns det.

Anonym sa...

För vad det är värt så publicerar jag dig på min blogg.

Vi har nog till en del samma läsare, men alltid når det ut till några fler.

Anonym sa...

@Anders:

Vill gärna som Scaber Nestor lägga upp din artikel, när den är bland det bästa jag läst på ett bra tag.
Förstår bara inte hur den kunde refuseras.

Anonym sa...

Kan meddela att jag inte bad om lov innan jag publicerade det, ser inte direkt någon skillnad mellan att lägga upp en länk och att publicera hela inlägg så länge man hänvisar till rätt adress :)

Anonym sa...

@Scaber Nestor, Anders och alla andra läsare:

Vad jag tycker, är att alla som är villiga, skriver under artikeln och skickar in den till valfritt medium. Är vi bara många nog, blir det nog svårt till att säga nej!

Anders sa...

Scaber nestor: Feel free!
Använd den, skriv om den, förbättra den, sprid den.
så länge du gör det i samma anda får du + i min virtuella himmel!

Anders sa...

Jens O, Din idé är briljant!
Sprid texten som ett elakt virus!
Och skriv under!!

Hittar ni någon förbättring som kan göras, göd den! Eller påpeka något så kanske jag som författare kan slänga ett getöga till på texten ur en ny vinkel - och förbättra den.

Jag vill inte svartmåla saker, men ju mer jag sätter mig in i hur EU-parlamentariker och Riksdagsmän verkar tänka, eller inte tänka, eller jag vet inte vad de håller på med, Ipred, Lissabonfördrag, FRA,,,,

Vi har all anledning att samarbeta.
Demokratin står fan på spel.

Anonym sa...

Anders förresten.


Här har du min namnteckning som du kan plita ner, jag kollar om fler är beredda att skriva under.


Niklas Starow - aka Scaber Nestor

Anders sa...

Scaber, Då gör jag en uppdatering av inlägget på min blogg.
Tills vidare.
sen får vi se hur vi hanterar det hela!

fångar du upp namn hos dig! lägg upp dem där genom att uppdatera - eller om du kommer på något fiffigare sätt.

Sen får vi väl göra någon slags junction.

Anonym sa...

Min signering är som min domän/blogg: Jens Odsvall "aka; Jens O."

Rick Falkvinge (pp) sa...

Hej Anders,

jag skulle också vilja återpublicera artikeln. Formellt har du bara givit tillstånd till Scaber Nestor att göra det; du gav inget generellt tillstånd till vem som helst att återpublicera.

Därför frågar jag om lov för att återpublicera.

(Det är det där med upphovsrätt. Det är en rätt snårig grej.)

Rick

Rick Falkvinge (pp) sa...

Btw, min signatur på artikeln också:

Rick Falkvinge (pp)

Rick Falkvinge (pp) sa...

...även om jag har vissa problem med att bara "två partier står felfria; miljöpartiet och vänsterpartiet". Det är lite väl många i Sverige som sätter likhetstecken mellan "partier" och "partier i riksdagen".

(Dessutom stödde de s-regeringen som lade fram skitlagen när de inte satt i opposition)

Anonym sa...

Utmärkt inlägg, kan bara skriva under!

Anonym sa...

En mycket bra artikel!

Ja, tänk på att det finns partier utanför riksdagen också!

Jag är en anhängare till Aktivdemokrati.se. Igår röstade riksdagen för mer makt till överstaten EU utan att medborgarna fick ett enda ord i laget. Ytterligare ett steg längre bort från direktdemokratin.

Vill vi verkligen ha ett hierarkiskt samhälle där ett fåtal dikterar, t ex om militär ockupation av Afghanistan, terroristlagar, kontroll och övervakning av medborgarna, brott mot brevhemligheten i lugna Sverige?

Politikerna beslutar över oss utifrån sin toppsyn. Jag vill ge möjligheten att alla gräsrötter skall kunna besluta i sakfrågor. Vi som är berörda. Jag vill inte längre ha förmyndare över oss, utan i stället vara med och fatta besluten och få råd från politikerna och andra kloka personer. Jag vill kunna välja min egen riksdagsrepresentant och inte de som skolas och vaskas fram i partierna.

Folk blir lyckligare med medinflytande och platta organisationer.

Anonym sa...

Artikeln hänvisar till riksdagssvar.se och de frågorna som ställs där, därför tror jag formuleringen är sådan.

Men man kan kanske ändra den frasen, det nog en idé att alltid antyda för de etablerade partierna att det faktiskt finns några utanför och knackar på dörren?

Anders sa...

Rick: Du må ursäkta, men just nu är det de som sitter i riksdagen som är lagstiftare.
Vi ville veta vad de 349 just nu valda lagstiftarna vet om FRA.
Därför har vi ännu inte frågat andra grupper.

I ett nästa steg har vi tänkt gå vidare med andra grupper/intressenter som finns utanför riksdagen för att belysa skillnad eller likhet i exv kunskap eller svarsfrekvens.

Vi hade nog trott att vi redan skulle ha hunnit med det, men det har tagit mer tid än vi trott att fråga riksdagen...

Och nu jag uppdaterat inlägget så du ser att du får kopiera det och hur du får göra det!
Det är ej (C) utan Creative Commons in någon form som gäller.

Anders sa...

Fridolf:
Tack för vänlig och upplysande kommentar. dock förstår jag inte om du vill bli uppskriven som att du stödjer artikeln!

Nedslag sa...

skriver under:

Tindra-Annette Broström, Sunne.

Nedslag sa...

Psst, tillägg. Bloggare. www.tindra66.worpress.com

Anonym sa...

Nu har jag mailat personen jag, genom min röst hjälpte till att rösta in i riksdagen, och bett henne besvara frågorna.

Björn Felten sa...

En liten detalj bara, Anders. Riksdagen har precis gett sig själva löneförhöjning med nästan två lakan i månaden. De tjänar numera 54.500 kr i månaden.

Och självklart skriver jag under på den suveräna artikeln (om det inte är för sent).

Anders sa...

Joj!
Får du svar tar vi gärna emot det och lägger in på riksdagssvar.se
Naturligtvis får du cred för det där om du vill.
Vill du vara anonym hjälpare, så går det också bra!

Anders sa...

Björn, då uppdaterar jag summan. Jag litar helt på dig, för jag hinner inte följa länken, barnen bakar pepparkakor och de behöver sin far för att istället för att baka inte destruera hela köket!

Jag lägger också in dig.
Här finns det inget som heter för sent.

Anonym sa...

En liten randanmärkning: Ingvar Åkesson har tydligen hävdat att begreppet "trafikstråk" är något som politikerna hittat på.

Jag vill då hänvisa till vad f.d. överdirektören för FRA, Anders Wik, sa i Almedalen i somras. Anders Wik var Åkessons närmaste kollega i över tre år:

"Vad är det för skillnad då mot dagens läge? Jo, skillnaden är alltså att man tillför ytterligare trafikstråk. Som det har sagts i många sammanhang på senare tid så spanar ju FRA mot satellittrafik. Den ger ett antal såna här trafikstråk, där FRA kan leta efter viktig information. Nu tillför man alltså de trafikstråk som korsar Sveriges gräns /---/

Svensk trafik kan finnas även om man spanar på trafikstråk långt bort från Sverige"

Om man lyssnar på hela denna utläggning, så står det klart att Wik syftar på geografiska trafikvägar, dvs trafik mellan Ryssland och Sverige, Kenya och USA osv.

En längre avskrift av Wiks föredragning finns här.

/Jonas

Anonym sa...

Du nämner Thage G. Petersson. Glöm inte heller bort Björn von Sydow. Det var under hans tid som första halvlek i FRA-frågan avgjordes. Då togs initativen till de utredningar, som idag utgör förarbetena till lagen.

/Jonas

Anders sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anders sa...

Jonas: Du har gett mig två intressanta kommentarer här.
kommentar 1 kanske jag på något sätt vill följa upp och göra en postning av.
kommentar 2 som tar upp Björn von Sydow. Mitt svar här är att min postning var avsedd som debattartikel. Som sådan är den redan lite för lång över 5000 tecken om jag minns rätt, och det är bra om debattartiklar hamnar kring 4000.
tidningar har platsbrist.
Tyvärr kan man också gräva hur långt som helst, ned till tiden för andra världskrigets slut, därpå IB osv.
Det finns ingen hejd vad sossar och vår svenska stat sysslat med vad gäller spaning och åsiktsregistrering.

Att en liberalt sinnad regering skulle hotta upp det hela till FRA 2.0 hade man väl inte riktigt väntat sig.
Och ja, jag röstade (s) eftersom jag tror på solidaritet. Jag tror jag måste in i partiet som medlem och kämpa för dessa integritets ocgh frihetsfrågor.
Att kämpa via bloggen och riksdagssvar.se räcker inte.

opassande.se sa...

Jag skriver självfallet under på detta också!

Unknown sa...

Mattias johanson signerar.
Sent som vanligt.

Jag skyller på att en varg snott mitt modem. Det är sånt vi får leva med här i obygden.

robjoh sa...

Skriver gärna under:

Robert Johansson
Civilingenjör Maskinteknik