tisdag, mars 31, 2009

Motion på snabbremiss

Snabbremiss här och nu.

Jag är snart på resande fot (packar). Jag ska hämta barn på dagis. Jag har tagit fel på en hel vecka. Idag, inte nästa måndag, går motionstiden ut i min arbetarkommun.

Jag anser att mina kamrater i Örebro gjort en bra motion. Jag förstår också att de vill hitta en nivå som nuvarande parlamentariska (i mina ögon galna) sammansättning i riksdagen kan tillåta gå igenom. Regeringen och sådana som Ask älskar ju IPRED. Bara en sån sak.

Mitt motionsförslag nedan, som är en snabb "frisering" av örebroarnas kan alltså bli kontraproduktiv i det politiska rävspel jag inte begriper mig på.

Läs. Ge mig kommentarer, så ska jag se om jag hinner - och bör - dunka in min version av örebroarnas motion till min arbetarkommun.

Hjälp oss att inte bli kontraproduktiva i kampen för att värna allas vår integritet.

Örebroarnas motion samt mitt första utkast ligger här.


* * *

(Min snabbfrisering av motion)

Modernisera upphovsrätten

Den digitala informationstekniken och Internet har lett till att i stort sett all sorts information kan kopieras och distribueras blixtsnabbt över världen. Digitaliseringen möjliggör oändlig kopierbarhet, som i kombination med bredbandens snabbhet innebär att en film, ett dataprogram eller ett musikalbum kan spridas globalt i miljoner exemplar på några minuter. Vår traditionella upphovsrätt, anpassad till en pappersbaserad informationsspridning, uppfattas redan idag som omodern. Detta samtidigt som många av de lagförändringar som genomförts har motiverats med att upphovsrätten behöver skyddas i en tid då det blir allt svårare att upprätthålla kontrollen av hur exempelvis musik, film och böcker sprids.

Det fria spridandet och nedladdandet av den digitaliserade informationen har även ideologiska drivkrafter: slagordet ”information want’s to be free” symboliserar idén om ett nytt samhälle byggt på obegränsad informationstillgång och människors fria samverkan, snarare än marknadsekonomins principer om utbud och efterfrågan. Det kan även finnas enskilda personer och/eller företag som tjänar pengar på att förmedla upphovskyddat material. Mot dem står underhållningsindustrins ambition att tjäna pengar på varje nedladdad informationsbit.

Samtidigt har immaterialrätten i allmänhet fått en ökad betydelse under de senaste 20 åren. Upphovsrättens successiva utvidgning i tid och omfattning är bara ett av ett flertal exempel på detta. Andra exempel är debatten om införande av genpatent och mjukvarupatent, skärpningar av varumärkesskyddet o.s.v. Drivkrafterna bakom immaterialrättens utbredning är komplexa och har både med ekonomins globalisering och med mera ideologiska faktorer som nyliberalismens frammarsch att göra. Resultatet har blivit ett ökat fokus på äganderätten till information och kunskap, något som riskerar att leda till en utveckling där informationen blir en fråga om makt och ekonomi, inte om demokratiskt inflytande och ökad transparens. Samtidigt kan man konstatera att skyddstiden för ett upphovsrättsverk är orimligt lång. En tid som förlängdes vid en harmonisering på EU-nivå.

I denna kultur- och idékamp är utmaningen för socialdemokratin att finna en rimlig balans som respekterar såväl medborgarnas informationsfrihet som upphovsrättsinnehavarens intressen.

Vi anser att en långsiktigt hållbar upphovsrätt ska säkerställa en legal tillgång till information, kunskap och kultur samtidigt som artister, konstnärer och författare garanteras en rimlig ersättning för sitt arbete och rätt att bestämma över sitt verk. Vi vill även värna konsumenternas rätt att använda musik, filmer och annat som de lagligen köpt. Lagstiftarna bör inte hjälpa stora mediebolag att ta betalt flera gånger för samma produkt – från samma konsument. Det borde ligga i branschernas intresse att använda den nya tekniken, inte att motarbeta den. Samma multinationella bolag som skapar lagringsmedia som kan lagra exempelvis musikfiler i mp3-format för flera hundratusen kr, driver i andra sammanhang stämningsansökan mot dem som tankat sitt lagringsmedia med både legalt och illegalt nedladdad musik.

Vi vill värna integriteten, allas rätt att använda internet eller lyssna på vilken musik vi vill utan att detta utgör en del av en omfattande övervakning av vårt liv. Allt fler tillbringar alltmer av sin tid på nätet. Genom en kartläggning kan därför en mycket omfattande bild av personers vanor samlas in, inte bara vad det gäller upphovsrättsskyddat material, utan det gäller också exempelvis vilka forum man deltar i och vilka man har interaktiva samtal med, vilket i sin tur säger en hel del om personens livsmönster.

Skadan, om en sådan kartläggning skulle komma ut, måste bedömas som mycket stor för den enskilde. Lagring av datauppgifter bör kunna begränsas både i tid och i omfattning.

Det är viktigt att värna det allmänna rättsmedvetandet. När riksdagen stiftar lagar, bör lagarna uppfattas som nödvändiga och legitima. Samtidigt som vi i Sverige har en relativt öppen debatt om vår lagstiftning på upphovsrättsområdet, pågår det ett arbete i EU där frågor och förhandlingar om hårdare och mer integritetsingripande lagar och avtal är hemlighetsstämplade.

Frågan är hur upphovsrätten kan värnas, med respekt för konsumenternas rätt och integritet samtidigt det allmänna rättsmedvetandet.

Därför bör den Socialdemokratiska partikongressen 2009 ge riksdagsgruppen i uppdrag att ta initiativ till ett brett utredningsarbete med utgångspunkt i att värna upphovsrätten, likväl som konsumenternas rättigheter, medborgarnas rätt till information, värnandet av den personliga integriteten och upprätthållandet av det allmänna rättsmedvetandet.

Man bör även utreda om kopieringsavgiften, den förutvarande kassettskatten, som idag finns ska avskaffas. Nya och rättvisare betalningssätt måste tas fram av branschen, särskilt som en del av de nya teknikerna för förmedlandet av exv musik inte längre innebär någon lagrin.

På intet sätt får, som nu gäller genom IPRED1, privata företag vare sig lagra, spana eller sammanställa digital information i avsikt att straffa medborgare. Allt polisiärt arbete, samt utredning och straff skall utföras av staten. Endast så kan vi upprättålla rättsstaten.

Vi föreslår den Socialdemokratiska partikongressen besluta:

Att riksdagsgruppen får i uppdrag att ta initiativ till ett brett utredningsarbete med utgångspunkt i att värna upphovsrätten, likväl som konsumenternas rättigheter, medborgarnas rätt till information, värna den personliga integriteten och upprätthållandet av det allmänna rättsmedvetandet.

Anders Widén Östersunds Arbetarekommun

2 kommentarer:

Björn Sundin sa...

Om det inte är försent så tycker jag gott att du kan lämna in motionen, jag tror inte att det "skadar saken". Jag tycker i och för sig att vår motion är bättre (;-)) men jag inser att du har en del poänger när du utvecklar resonemangen om upphovsrätten. När det gäller nedladdningsavgift eller motsvarande så är det ju inte självklart att en sådan ska kanaliseras via exempelvis skivbolag - man kan väl lika väl tänka sig att den går direkt till rättighetsinnehavarna (fast när det gäller döda artister blir det kanske samma sak i o f s).

Hur som. Jag tror att det är bra med många motioner i frågan och fler alternativ ökar sannolikt utrymmet för kompromisser och bra beslut i slutändan.

Ledsen att jag inte svarat tidigare.

/ Björn Sundin

Anders sa...

@ Björn.
Vad härligt att du hörde av dig.
Min ordförande svarade att motionstiden går ut "idag".

Idag är väl åtminstone 1 timme och 45 minuter till!

Det festliga är att jag skickade ganska exakt nu när du stoppade in din kommentar här!

* * *
Vad gäller döda artister och författare kan jag faktiskt inte alls förstå varför upphovsrätten ska kvarstå!
En död författare har ingen nytta av pengar. Kanske vore det bättre att döda människors verk oavkortat hamnade i public domain.

* * *

Nu får vi hålla tummarna för att vi kan skuffa oss alla mot tider med bättre integritet!

Vänligen
Anders