tisdag, mars 31, 2009

Helheten som gått förlorad

Det fanns en man som hette Rickard Sandler. På sextiotalet satt han och skissade på hur vår nya regeringsform skulle se ut. Han ansåg att lagförslag och andra texter i riksdagen skulle vara skrivna på sådant sätt att man direkt kunde använda dem i undervisningen på gymnasiet.

Han ansåg att enkla och klara texter var att föredra framför svårtolkade.
Bara av den anledningen borde den textmassa som nu omgärdar FRA slängas direkt.

Denna Sandlerska intention om enkelhet och klarhet skrevs in och antogs. Så skulle arbetet bedrivas. Sandler ansåg även att många frågor var så komplexa till sin natur att det säker behövdes fler utskott som såg över dem.

Hade Sandler fått ögonen på IPRED1 hade han sagt: "Oj, det här bör alla 16 utskott kika på."
Vår riksdag av idag valde annorlunda. Man körde det i näringsutskottet, sen var man klar.

FRA är ett annat flagrant exempel där fler utskott än försvarsutskottet borde fått vara med. Till exempel konstitutionsutskottet, för att redan från början se om lagförslaget inte strider mot grundlagen. Till exempel.

I fallet FRA påstår rent av konstitutionsutskottets ordförande, Berit Andnor (S), när jag ringer henne, att hon skrek i högan sky att hon ville ta sig an FRA-frågan i sitt utskott.
Hon fick inte göra det för regeringen. Om jag förstår saken rätt.

Man begår alltså fel mot vår regeringsform. Man borde ha lyssnat på Berit. Rickard Sandler skrev in, på ett mycket klokt sätt, hur riksdagen borde arbeta. Flera utskott skall höras och hur det ska arbetas i riksdagen står i vår regeringsform av år 1971.

Varför ger regering och riksdag fan i sin egen arbetsordning?
Hur har vi hamnat i detta totalt laglösa land?

Kan vi som folk gå till kungen och klaga?
Vi har trots allt monarki.
Kungens riksdag sköter inte sina uppgifter på rätt sätt.

* * *

Nu över till mitt problem här och nu. Ett problem som jag delar med alla som vill ha en i denna tid verksam och fungerande upphovsrätt, men med orubbad integritet för alla medborgare.

Jag vill reglera följande saker i en motion så att det blir bra. Frågorna spänner troligen över flera utskott:


1) Upphovsmannen måste skyddas. (Upphovsrätt)
2) Icke kommersiell spridning är legal.
3) Kommersiell spridning som skadar upphovsman/förlag/medhjälpare skall beivras.
4) Civilrättsligt eller avtalsskydd till upphovsmän så att förlag/distributörer ej kan kapa åt sig ohemula andelar av vinsten från kreatörernas verk.
5) Samtidigt måste goda ekonomiska incitament finnas kvar eller öppnas även för de som vill driva förlag/distribution/
underhållsbransch.
6) Kundskydd. Det får inte vara som det varit, att när en bransch exv teknikväxlar från vinyl till CD, som gör det billigare för branschen, att man då passar på att höja priset mot kund genom att påstå att kvaliteten blivit bättre.
7) Medborgarskydd. För att skydda kreatörers rätt må ej medborgares integritet kränkas.

* * *

Hjälp mig gärna. Några andra sossar har skrivit en motion som förflyttar partiets ståndpunkt en lång bit i rätt riktning. Ändå vill jag längre. Jag har börjat spåna här i ett utkast till motion.

Ett helt annat, men i mina ögon intressant tankespår pågår hos Björn Felten.

Tack till Johan, Mitt i steget, vars nattsuddartankar förde oss in på Rickard Sandler och vår regeringsform lagstiftaren av idag trampar och pissar och skiter på.

(Nu ska jag ta tag i mitt rämnande företag. Återkommer så fort jag kan. Motionstiden går snart ut).

1 kommentar:

Lars-Erick Forsgren sa...

Rickard Sandler var inte så dum, trots att han var sosse ;)

Det du skriver visar än en gång behovet av en författningsdomstol, vilket framför allt sossepartiet är emot...

Sen är det detta med prioritering (och samordning) av lagar med hänsyn till hur våra medborgerliga rättigheter ska graderas.

Rimligen kommer integritet och yttrandefrihet etc långt för upphovsrätten.

Som du vill jag ju ha en upphovsrätt, men moderniserad och där de krav du uppställer tillgodosedda. Idag skyddas ju egentligen inte upphovsmannen, utan de profiterande (oj, nu halkade jag in i ett socialistiskt språkbruk) mellanhänderna som utgör den lobbymaffia som tyx styra lagstiftningen.
Punkt 6 och 7 på din lista är det tydligen "bara" några hundra (eller tusen) bloggare som orkar skrika om.
Punkt 7 borde stå först på alla kravlistor betr lagstiftningen.
... men, uj vilket jobb, när inte rixpolitikerna och deras bråkrater tar sitt ansvare.