torsdag, mars 26, 2009

Fantastisk positionsförflyttning på gång i SAP - men ännu inte riktigt i mål

För några månader sedan tog jag, upprörd som jag var, kontakt med Eva-Lena Jansson (S) för att tala om för henne att hon, därmed SAP, var fel ute vad gäller IPRED1.

Jag valde just henne eftersom hon är ansvarig för immateriell rätt inom SAP och sitter i näringsutskottet i egenskap av riksdagsledamot.

Hon visade sig vara både klok och lyssnande. Vårt samtal blev bra och när jag vidlyftigt berättade om mina visioner om vad Internet kan bli bara man inte förstör det - Gutenberg x industriella revolutionen x ljusets hastighet = All kunskap fritt tillgänglig med blixtens hastighet till hela mänskligheten - avbröt hon mig plötsligt och sa: "Snälla Anders, skriv en motion och börja pinga hos S-bloggar för att sprida din syn och kunskap bland socialdemokrater.

Jag lade ned över 100 timmar på att skriva den där motionen. Jag gick bet.

Vart efter samlades vi sju sossar runt uppgiften, skalade bort upphovsrätten, eftersom vi inte klarade av den, och skrev istället en motion (PDF) som säger att riksdagen måste sätta stopp för all vidare lagstiftning i repressiv riktning.

Vi sju pratade löst om att även skriva en motion om upphovsrätt.
Vad ska jag säga? Vi klarade inte av det.

Nu har Eva-Lena tillsammans med Björn Sundin skrivit en motion om upphovsrätten. Den är till stora delar riktig och visar att man i långa stycken tagit del av de tankar och den debatt som förs, på alla håll i samhället, här på nätet, i tidningar, mellan människor, men inte riktigt tagit skruv i själva riksdagshuset.

Motionen är bra, men inte färdig. Man har inte lyckats gå i mål. Det fattas bitar. Det förs en del resonemang som inte landat.

Samtidigt. Positionsförskjutningen är enorm. Genom Eva-Lena med vänner har nu den stora kolossen SAP chans att börja förstå vad som händer.

Jag säger inte mer. För jag känner mig så dum och skyldig. Jag sitter här och tycker att så mycket är fel i nuvarande system och lagstiftning.

Ändå klarar jag inte av att prestera en sketen motion på kanske 2 A4-sidor.

Det slår mig; det är enkelt att kritisera saker, men att sätta sig i avsikt att författa en klok och genomreflekterad text, som om den antas ska ligga till grund för en lag, är en helt annan sak.

Därför ber jag alla intresserade om hjälp. Jag uppmanar var och en som kan bidra med kloka tankar att göra det.

Surfa iväg till Calandrellas blogg, läs motionen, läs vad Calandrella skjuter in sig på , läs den fina tråd i kommentarerna som börjat växa. Tillför varsamt din klokskap.

På så sätt kanske den tråden kan växa till något riktigt fint. I absolut bästa fall: En ny bra motion som i sin tur leder till en bra lagstiftning.

I sämsta fall har vi ändå puffat oss ytterligare ett stycke närmare det fria ljuset.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för länken!

Anders sa...

Calandrella, det är du som ska ha tack.