onsdag, maj 05, 2010

Dexter

Jag följde min femåring till inskolning till förskoleklass idag. Vi byggde torn där kulor kunde åka nedför i långa slingrande banor. Sen, när barnen kände sig trygga i den nya miljön tog personalen över barnen och vi föräldrar fick träffa rektorn och andra pedagogiska representanter för skolan.

Vi informerades om skolskjutsar, försäkringar, skolplikt och förskoleklassens strävansmål, först i riktiga förstaklassen utsätts våra barn för "statens" verkliga mål, allt vi samhällsmedborgare anses måste kunna för att bli jag vet inte vad - Arbetare? Fria? Lyckliga?

Så kom det. En specialpedagog berättade om Dexter, det nya databaserade systemet där man både kan och vill kuna logga elevernas totala närvaro. Ända ned på minuten när. Registret med elevernas frånvaro och närvaro skulle läggas ut på kommunens hemsida. Man sökte sig nedåt i kommunsidans sökträd Kommmunen/Norra/Orten/Skolans namn.

- På så sätt kan vi fånga upp elever som till exempel är borta från gymnastiken säg 62%. Just idrott är vanligt att elever av olika skäl håller sig borta ifrån.

En förälder kontrade,  en jag känner och som inte på något sätt är politiskt intresserad. Han sa:
- Men vad fan! Ska dom inte få något spelrum? Ska jag som förälder kunna se att mitt barn valt att vara frånvarande en kvart hit och dit från en eländig lärares lektioner, en lärare som jag vet min pojke inte står ut med? Nu löser vi ju det där rent mellanmänskligt, jag och läraren och rektorn på den skolan, men kommer sådant i ett register blir det ju skit av det.

Skolan fortsatte att hävda att det var ett bra hjälpmedel och verktyg.
Jag satt och ruvade. Till slut sade jag:

- Jag förstår att ni i all välvilja vill ha verktyg för att fånga upp elever på glid. Men vem får rätt att titta på de här uppgifterna? Hur länge sparas de? Ni sade nyligen att allt på Internet sparas när vi pratade om Facebook och de faror för barnen det kan medföra för framtiden om de själva lägger upp tokiga tonårssaker där. Kommer det inte nu att bli så att kommande arbetsgivare och färsäkringsbolag och stat och kommun och polis i all tid kan gå in och titta i Dexter och se att just mina tre barn varit väldigt mycket frånvarande eftersom jag valt att uppfostra dem till anarkister, vilket jag tycker verkar bli ett allt mer överhängande behov.

Jag pausade, försökte kolla av att de förstod min lilla ironi, så sade jag.

- Ser ni inte faran? Ser ni inte att vi håller på att bygga ett totalt... Något ohyggligt... Som inte alls gagnar våra barn i deras framtid.

* * *
Här vet jag inte hur jag ska förklara. Rent dramaturgiskt tog samtalet en ny vändning, en vändning som jag i en roman aldrig skulle kunna skriva eftersom den var så osannolik.

Plötsligt säger både rektorn och specialpedagogen, som tidigare alltså lovordat Dexter inför oss föräldrar, att systemet precis höll på att implementeras över deras huvuden. De hade inte haft något att säga till om och nu höll de med om mina invändningar. De vände totalt 180 grader. De tyckte inte om Dexter. Vi satt och var rörande eniga om att kontrollen i samhället faktiskt hade börjat att få en obehaglig tendens mot det totalitära.

Nu funderar jag på den där vändningen. Ljög de för mig? Eller orkade de inte presentera det på annat sätt för oss föräldrar eftersom Dexter alldeles strax är en införd verklighet i min kommun? Jag tror svaret ligger i att de är tjänstemän. Har något beslutats så har de att följa beslutet.

Det är här det svåra börjar. En tjänsteman som inte följer demokratiskt fattade beslut av riksdag eller kommun underminerar den representativa demokrati vi har. Denna sköra tråd som är långt ifrån perfekt, men ändå lyckas få oss att leva i någorlunda fredlig samexistens.

Samtidigt, genom att lyda kan mycket ont komma till stånd. Och mycket ont har genom historien fått passera, just på grund av den förväntan som ligger på tjänstemannarollen och hur den ska utövas. Rektorer har att lyda sina styrdokument. Och den som sysslar med till exempel persontransporter har hatt följa sina styrdokument.  

Så var det till exempel med tågklarerarna under andra världskriget över stora delar av Europa. De såg till att tågen avgick i tid och inte krockade. Även tågen till Auschwitz, Treblinka osv kom i tid. 

Hur ska vi komma till rätta med denna lydnad som kan slå så fel?

Hur ska vi komma till rätta med lärare och rektorer och skolpersonal som inte vill eller orkar eller har förmåga att prata med elever och istället väljer att lägga tid på att föra in elevens frånvarotid i datasystem som Dexter?

Nästa steg är att våra ungar förses med passerkort. De stämplar in och ut till varje lektion. Tänk så praktiskt.


EDIT: Jag skrev ett tillägg här som blev så långt att jag valde att göra en ny postning av det. Läs gärna här.  

* * *
PS.
Om jag uppfattade namnet rätt när rektorn sade det får vi alltså till FRA och Datalagringsdirektivet och alla andra välmenande register nu även lägga Dexter.

18 kommentarer:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Efter en snabb sökning får jag intrycket att Dexter är på väg att införas i hela landet, då antar jag att det är ett beslut på riksnivå? Av vem?

Anders sa...

@ Markus: Tack. I skrivstunden hann jag inte ens göra en slagning på nätet.
Jag bara skrev.

Nu har jag googlat lite och kollat.
Postar i en kommentar nedan. Strax.

Anders sa...

@ Alla.
Har gjort en liten slagning på nätet. Jag kopierar nedan in vad Karlhamns kommun säger att Dexter i Karlshamn ger dem för tjänster.

Visserligen ska uppgifter lösenordskyddas men man lägger in allt i Dexter, enligt Karlshamn kommun följande:

"Dexter innehåller i dagsläget följande funktioner för de olika verksamheterna:

Barnomsorgen:
- Ansökan om plats inom barnomsorgen
- Ändra schemauppgifter
- Ändra inkomstuppgifter

Inom barnomsorgen har även föräldrar tillgång till Dexter.

Grundskola (7-9):
- Klass-, Grupp- och Personallistor
- Betygsregistrering/betygsvisning
- Utvecklingssamtal
- IUP

Gymnasieskola:
- Klass-, Grupp- och Personallistor
- Schema
- Individuell studieplan
- Frånvaro/närvaro
- Anmälan av frånvaro

På gymnasieskolan har även elever och föräldrar tillgång till Dexter.

Anders sa...

@ Alla.
Ur Dexter kan man i all framtid troligen alltså hämta vart enda utvecklingssamtal, frånvaro, ändrade inkomstuppgifter... Betyg...

Ovan uppgifter kommer att vara lösenordsskyddade.
Men hur många kan och kommer att få "dumpa" data ur systemet för olika undersökningar eller kontroller?

Driftpersonalen? Skolans ledning? Enskilda lärare?
Kommunen som troligen "äger" registret med dessa informationer?

Frågorna är många och hopar sig.

Olof Bjarnason sa...

Jag trodde aldrig jag skulle skriva detta men på sätt och vis är papperslagring i ruttnande arkiv fint & bra. :)

Unknown sa...

Dexter är ett av flera på marknaden förekommande system i vilket man bland annat kan föra in frånvaro. Vad systemet skall användas bestäms förstås lokalt (kommun/skola). När det gäller frånvaroregistreringen så kan man ju också titta på de lagar/förordningar som styr - kommer att styra. I förslaget till ny skollag skriver regeringen: "Om en elev utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten ska rektorn samma dag se till att elevens vårdnadshavare informeras om att
eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag." Har du ett barn som drar benen efter sig kan man alltså räkna med dagliga meddelanden från skolan.

Anders sa...

@ Olof B: Eller hur! ;)

Anders sa...

@ Peter: Tack, jag sitter just med en uppföljing.
Jag har hittat 3 system totalt, varav Dexter är 1.

Unknown sa...

Dexter levereras av IST som i botten har ett elevadministrativt system som används av en icke oväsentlig del av landets kommuner. Främsta konkurrent torde vara TietoEnator. I min kommun verkar man köra Skola24 åtminstone på gymnasienivå. Det enda det systemet används till är att ge mig som förälder access till min 16-åriga dotters sena ankomster. Dessbättre pushas inte informationen så jag kan var tredje månad gå in och så att säga godkänna frånvaron.

Hur länge det sparas och om de ackumulerade sena ankomsterna kommer i slutbetyget vet jag inte.

Anders sa...

@ Peter: Tack för info. Jag har just slängt upp en ny postning i ämnet.

Nu måste jag gå och lägga mig.
Komplettera gärna mer med uppgifter och korrigeringar.
Skola24 känner jag numer till. Min hustru använder det, visade det sig!!!

Vi hörs!

Anders L sa...

Som Tage Danielsson uttryckte det!
"Utan tvivel, är man inte klok".

Vem som står bakom förslaget på riksnivå, torde finnas bland kretsen av Tant Gredelin och Alliansens Utbildningskorrifé Banan Bjöklund.

Vi blir nu övervakade från vaggan till graven. Verkligheten överträffar återigen dikten.
Vad skulle Orwell sagt?

Unknown sa...

Finns inga direktiv uppifrån att man skall använda system som dessa. Däremot tycks det finnas en politik vars huvudsakliga grundval är att elever skall disciplineras genom att varje minuts frånvaro skall rapporteras till föräldrarna, att deras huvud är blottade och deras mobiler beslagtagna.Motsatsen är flum.

Jerker Wågberg sa...

UR visade i söndags ett reportage om en finsk lärare med en underbar inställning som jag tycker passar bra i sammanhanget. Han sa:

"Tror man att barn klarar mer än man tror, har man oftast rätt. Tror man att barn är odugliga och lata, har man också oftast rätt..."

Anonym sa...

Lägg därtill.. om du som förälder inte loggar in lite då och då, så kommer du som förälder att bli ifrågasatt. Anklagande saker om likgiltighet, oengagemang osv.. implicerande dig som "dålig" förälder. Det kommer helt säkert att användas emot både dig och ditt barn om pojken/flickan skulle spåra ur nån gång (vilket närmast är ett hälsotecken i rimliga proportioner under tonåren).

Sen brukar det gång på gång talas om okunnighet, att politiker mfl. beslutsfattare lever i gårdagens värld osv.. Tro mig, de som skrivit "Dexter" är inte okunniga, inte de hos FRA eller de som skrivit deras system heller. Problemet är långt värre än dator-analfabetism och står att finna i mänskliga egenskaper som alltid varit närvarande, redan de gamla grekerna brottades med problemen. Ni som följt mina kommentarer på diverse bloggar vet vad jag talar om.

Nu skall jag läsa det långa tillägget..

-steelneck

morr sa...

Här är en lista på de 12 största lärplattformarna.

http://www.butiken.spsm.se/produkt/katalog_filer/00288.pdf

(en rapport på hur tillgängliga de är)

Anders sa...

@ Morr, tack, intressant läsning! Men dessa lärplattformar, bla First Class som mitt landsting och även min kommun använder handlar som namnet antyder om lärplattformar.

Dexter, och Skola24 osv är helt andra sorters system. Dessa ska administrera och kontrollera betyg, frånvarorapporter osv.

Googles utvecklare är idioter sa...

Strax innan jag kom till avsnittet om tågen till Treblinka och Auchwitz var mina tankar i nästan samma härad; nämligen där att i Nürnberg accepterades inte att man bara lytt order, utan man ansågs ha varit skyldig att vara olydig när man såg att lydnad fick så katastrofala följder.

Så vart går gränsen? När är det dags att vara olydig?

Man vill ju gärna se olydnad innan lydnaden leder till 1984.

Anders sa...

Christer: Ja, du. Var går gränsen?
Dexter körs redan - och har väl ännu inte gjort så mycket ont. dock påstår en jag bloggare jag läste men inte hittar tillbaka till att datainspektionen gett någon kommun reprimander eftersom man bla angivit frånvaro som "Eleven var hos kurator" osv.

Det tråkiga är att sådana här system alltid är upp till brukaren att använda rätt och riktigt. Läs tex om SÄPO hos HAX mfl. Säpo har konsekvent använt sina informationer felaktigt och lagvidrigt.

Idag pratade jag med flera lärare, de tackade för den debattartikel/insändare som jag skrev i lokaltidningen i ämnet. Deras ingång är att de inte vill ha systemet eftersom det helt enkelt är för krångligt och tar för mycket onödig tid i anspråk. De vill helt enkelt inte mata systemet med information.
Dags att starta en olydnad på lokal nivå kanske:)

En annan grannkommun här i Jämtland har redan slängt ut Dexter efter att ha kört det. Det var för tungrott!