måndag, februari 18, 2008

Intet utöver detta är nödvändigt

Bene agere et laetari

Betyder ganska väl:

”Göra väl och vara glad”

Inga kommentarer: