tisdag, december 02, 2008

Upptäckten av ett personligt paradigmskifte

Francis Bacon


Det kom ett mejl som löd:

Hej!
Mitt namn är Fredrik Lindén och jag läser statsvetenskap vid Stockholms Universitet. Just nu skriver jag min c-uppsats vilken handlar om  demokratifrämjande processer på internet. Undersökningen rör bloggar och jag har avgränsat mig till de bloggar som skriver om FRA.

Jag läser din blogg och undrar om inte du skulle vilja delta? Det handlar om att svara på en enkät som omfattar 10 frågor med flervalsalternativ.

MVH
Fredrik Lindén

Jag mejlade tillbaka:
Det går för sig!
/Anders
 
Så kom frågeformuläret som jag lägger ut här eftersom Fredrik vill ha tag i fler bloggare som skriver om FRA. Hör gärna av er till f.linden-snabela-yahoo.se Jag lägger också ut det för att visa hur fråga tio överaskade mig. Inte först, för jag tänkte inte efter, men så slog det mig:
Internet har i mitt liv inneburit inget mindre än ett paradigmskifte.

NEDAN FRÅGEFORMULÄRET.

1)GER DIN BLOGG UTRYMME FÖR DISKUSSION ANGÅENDE FRA-FRÅGAN?
   Ja*                Nej

2)ÄR DU AKTIV I ANDRA FRÅGOR PÅ INTERNET ÄN FRA-DEBATTEN?
   Ja *              Nej

3)I VILKEN UTSTRÄCKNING ANVÄNDER DU FACEBOOK?
    aldrig* / månadsvis / veckovis / dagligen

4)I VILKEN UTSTRÄCKNING KOMMENTERAR DU I ANDRA BLOGGAR?
    aldrig / månadsvis / veckovis / dagligen*

5)HAR DITT BLOGGANDE GETT DIG FLER VÄNNER?
   Ja *               Nej

6)HAR BLOGGANDET FÅTT DIG ATT GÅ MED I FLER "REAL LIFE" ORGANISATIONER/GRUPPER?
   Ja                Nej*

7)ENLIGT DIN MENING, I VILKEN UTSTRÄCKNING GÅR DET ATT LITA PÅ MÄNNISKOR I ALLMÄNHET? (Siffran 0 motsvarar "det går inte att lita på människor allmänhet", siffran 10 motsvarar "det går att lita på människor i allmänhet".)
0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10*

8)ENLIGT DIN MENING, I VILKEN UTSTRÄCKNING GÅR DET ATT LITA PÅ MÄNNISKOR DU ENBART MÖTT PÅ INTERNET? (Siffran 0 motsvarar "det går inte att lita på människor i allmänhet", siffran 10 motsvarar "det går att lita på människor i allmänhet".)
0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10*

9)HAR DITT BLOGGANDE MEDFÖRT ATT DU KÄNNER STÖRRE TILLIT TILL MÄNNISKOR I ALLMÄNHET?
   Ja*                Nej

10)I VILKEN UTSTRÄCKNING PÅVERKAS DINA ÅSIKTER AV INFORMATION DU TAGIT DEL AV GENOM: (Siffran 0 motsvarar "inget", siffran 10 motsvarar "mycket")
Internet?
0    1    2    3    4    5    6    7    8    9*    10

TV/Radio?
0    1*    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Tidningar?
0    1    2*    3    4    5    6    7    8    9    10

Vänner?
0    1    2    3    4    5    6    7 *   8    9    10


HAR DU YTTERLIGARE SYNPUNKTER PÅ DENNA UNDERSÖKNING OCH DESS FRÅGOR SÅ SKRIV DEM GÄRNA HÄR:

Först svarade jag slentrianmässigt på fråga 10, satte 5 rakt igenom, men något fick mig att stanna upp. Efter att ha funderat ändrade jag svaren drastiskt. Det som utkristalliserades var att konversationer och idéutbyten som sker i skriven form på internet, och ibland kan hålla på i månader, är intelligentare och mer genomreflekterade än de samtal jag har med vänner i verkliga livet. 

På så sätt tas mitt intellekt i större anspråk, min idévärld påverkas i högre grad och därmed även mitt känsloliv. Det var den mest frapperande och oväntade upptäckten, ens känsloliv är i hög grad involverat när man resonerar om viktiga saker, exempelvis hot mot demokratin eller mänskliga rättigheter. Jag kan exemplifiera: Om jag ser en moderat på TV sätter jag ingen som helst tilltro till honom. I frågeformuläret skulle det bli 0. 

På Internet har jag bloggvägen lärt känna flera moderater och trots att jag inte delar deras politiska ståndpunkt samarbetar vi i FRA-frågan och min tillit till dessa moderater, vad de säger, hur de agerar, är total och de får 10 på förtroendeskalan av mig. Jag upptäcker också något mer, som jag aldrig tidigare upptäckt via vanliga etablerade media, eller ens i verkliga livet på arbetsplatser, fester, pubar, att jag har större samsyn med personer från hela det politiska spektrat än jag hade kunnat ana. Undantaget är för mig rasistiska personer, sverigedemokrater och deras bloggar. De är i mina ögon än mer fasansfulla i skriven form än när jag träffat dem på krogen. I skriven form blir deras intolerans än mer naken och skrämmande. 

På många sätt avslöjar sig människan sig mer på nätet än i verkliga livet, förutom de som anlägger avatarer eller vill hålla sig anonyma. Men även där uppstår nya förtroenden. På nätet har jag även anonyma vänner, som valt att vara anonyma, men jag har fullt förtroende för den sida de väljer att visa mig. En sådan person höll sig anonym länge, länge för att skydda sin identitet från främlingsfientliga grupper där denne bodde. 
Personen i fråga är inte längre anonym för mig, utan har visat sig, men fortsätter att vara anonym på nätet inför andra.

Sådana otroligt stora förtroenden kan vi människor alltså ge varandra över nätet. 
Att förstöra denna nya och vackra möjlighet till innerlig och djupt mänsklig kommunikation på helt lika villkor genom att stifta massavlyssningslagar och annan repressiv lagstiftning är att förstöra de största och högsta världen människolivet känner.

Anders Widén, författare10 kommentarer:

Anonym sa...

Intressant! Men det hade varit sanslöst roligt om du svarat honom "Jag svarar inte på enkäter" ;-)

Anders sa...

Rikard. Tanken slog mig att låta honom mejla minst 6 gånger, och därefter svara på moderatmaner; "Hej!
Tack för påminnelser men jag avser ej svara.
Med vänlig hälsning"...

Men jag slog skämtet ur hågen för jag var inte alls säker på att någon skulle förstå och att skämta när ingen förstår blir lite platt, sådär.
Fast det kanske är vad moderaterna gör! vi fattar bara inte att de skämtar;)

OlofB sa...

Kul med enkäter ju ;)

Anonym sa...

Det kan vara mitt "fel" att du fick det där formuläret. Fredrik mailade nämligen mig med samma frågor och bad om länkar till andra bloggar som skrivit om FRA, och jag rekommenderade bland andra dig.

För övrigt tycker jag att din reflektion är mycket intressant. Jag har haft samma upplevelse själv, bara inte kunnat sätta ord på det på samma sätt.

Lars-Erick Forsgren sa...

Ja Anders, jag måste erkänna att jag känner ungefär lika som du.
I vart fall när det gäller de som jag mött i bloggosfären....
Oavsett om man delar deras grundsyn eller inte.

Och de som jag inte mött kan jag inte uttala mig om.

Anders sa...

Olof: Och kan en trebarnsfar mellan skjutsarna till kyrkis och skridskoplan och hämtning på skolan och vällingflaskan till den minsta svara på 10 frågor, tycker jag ju att riksdagsledamöter borde klara 5...

Anders sa...

Joshua: Där ser man! Du fanns med på min lista över bloggare som även jag gav Fredrik!
Kanske vi ska börja kalla bloggosfären för "de goda kedjebrevens rike"...

Anders sa...

Lars-erick: Visst är det trevligt att göra denna upptäckt! Samtidigt som man för varje dag fasar än mer för vad de där märkliga stofilerna till lagstiftare håller på med.
Johan westman är ny i rollen som socialdemokratisk spanare ut över europa i dessa frågor. Alltså är han rätt fräsch i ögonen och beskriver klart och tydligt att vi inte är ensamma om problemet.

För övrigt tipsade jag "Fredrik-C-uppsatsenkät" också om dig, så får du mejl kan det vara mitt fel!

Lars-Erick Forsgren sa...

rätt. kedjebrev med feedback. Jag svarar gärna på frågorna om jag får dem.
Jag är inte lika omöjlig som vissa andra.
Trots tt jag befinner mig på semester där umgänge med släkten är prio 1.

Johan W ä bra, men betr volvo har vi skilda synsät.

Anonym sa...

Aha! Då kan det lika gärna vara ditt "fel" att jag fick enkäten som tvärtom. :)