torsdag, februari 05, 2009

När verkligheten blir mer än disney


Vad säger Shakespeare nu?
Mästaren som med så precisa ord beskrev sinnesjukdom, svek, dödssynd.
Vrider han sig i sin grav eller upplever han löjet som ytterligare en dimension av varat eftersom hans komedier inte längre håller måttet?
Det räcker inte längre med högmodiga självbedragare och listiga lögnare som stående figurer i livets melodram.

Det geniala i följande dialog kommer att ge genklang genom litteraturen i all tid:

N24: Är det inte rimligt att åtminstone en FRA-kritiker får plats i signalspaningsnämnden?

Johan: Alla folkpartister är FRA-kritiker.

N24: Det kan du väl ändå inte mena?

Johan: Jo.

* * *

När vi är inne på uttalanden ur verkliga livet kan jag inte låta bli att tänka på Italiens nuvarande härskare, Silvio Berlusconi, när han kärleksfullt talar om sin föregångare Benito Mussolini:


Silvio om Benito:

"Han var en godhjärtad, välvillig ledare utan blod på sina händer."

* * *

Så talar våra politiska ledare. Jag säger inte att mitt urval är statistiskt signifikant eller ens vetenskapligt. Det sägs säkert kloka saker också. På sina håll. Någonstans.
Kanske i Disneyland.

Disney, ja. Då kommer jag osökt att tänka på Kenneth Hudson, industriell argeolog, är troligen det närmaste man kan kalla honom på svenska. Han sa en gång:

"Det enda kulturella arv som är gemensamt för Europas alla 321 folk är det amerikanska. Därför är Eurodisney en säker investering."

Annan läsning där man lyckats få till den absurda och tillskruvade vinkeln så att den möjliglen kan passera som burlesk är den så kallade Medinarapporten
Farmorgun skriver en förkortad variant av några viktiga punkter här.

Välkommen till Eurodisney 2.0

6 kommentarer:

Anonym sa...

Du har rätt.

Lobbyistväldet har tagit våra politiker ifrån oss. Politikerna ser inte medborgarna för alla lobbyister.

Upphovsrättslobbyn resurser är så stora och jobbar dygnets alla timmar över hela världen. Politiker utan expertkunskap kan knappast värja sig, även om de tycker det känns fel. Teoretiskt skulle politikernas tjänstemän kunna ge en kompletterande och kontrasterande bild till lobbymaskinens ensidiga framställning. Men de är också övermäktigt bearbetade av lobbyn som vet exakt vilka personer som har inflytande på vad och därmed punktmarkeras.

Går det så här långt blir lobbyism korruption. Fåtalet kan dominera över flertalet.

Du gör en viktig insats för att vinna tillbaka politikerna till de vanliga människorna, så att de blir medborgarnas och inte lobbyns lagstiftare.

Anonym sa...

USA är den enda nation i historien som gått från barbari till degeneration utan den normala fasen av civilisation.....

Anders sa...

@ Jeffer.
Vi har en lekmannariksdag.
Där sitter snickare, brevbärare, lärare...

Vi pratar ofta om att de är politiska broilers. Jag håller inte riktigt med.
Där sitter människor som oftast har haft ett brinnande intresse för politik sedan tidig ålder.

Vi glömmer att de är människor.
Som du och jag.
Vi glömmer att de blir utsatta för ett totalt bombardemang av enfrågespecialister, som jobbar år efter år efter åt med en enda fråga.

Exempelvis lobbyisterna x,y, z, x1, y1, z1 osv, osv från Ifpi.

* * *
Jag ser inget alternativ till att ha folklig representation, så som vi har det.

MEN.

Vi bygger inga stabila samhällen om varken lagstiftarna själva, dvs riksdagledamöterna, eller folket förstår vare sig syftet med lagen, eller varför lagen slår hårdare mot dem den ska skydda än den är effektiv mot det hot den ska skydda ifrån.

Då pratar jag bara om FRA.
FRA i sin nuvarande form når ingen effekt.

Jag vill ha signalspaning. Jag tror det är nödvändigt.

Men denna variant slår mot folket, inte mot hotet.

* * *
PÅ det har vi IPRED1, Nu även Medina-rapoporten.

Här håller lagstiftarna på att luckra upp våldsmonopolet.

Alla har tidigare varit helt eniga om att den enda som ska få ha rätt att ta till våld, eller straffa är staten.

Nu ska skivbolag och musikdistributörer och filmbolag få straffa enskilda människor.

Poltikerna har förlorat allt sitt sinne för proportioner.

Går detta igenom hamnar vi mycket snart i en teknokratisk fascism.
Inget mindre.

Vi måste slåss nu.

Det finns inget sen.

Anders sa...

@ Michael. Och EU följer nu hack i häl. Fast från civilisation till ett av lagstiftarna gillat och stadfäst barbari.

Anonym sa...

Anders:

Vi behöver många lekmannapolitiker därför att de, i alla fall potentiellt, kan identifiera sig med den vanliga människan - exvis tonårsfamiljen som hotas av IPRED.

Men politikerna behöver expertkunskap, antingen genom eget intresse eller genom insats av andra som har den kunskapen.

Tjänstemännen borde ju hjälpa politikerna i att ge medborgarperspektivet kunskapsmässig styrka, framför allt när överväldigande lobbyintressen angriper vanliga människor.

Men om statstjänstemännen systematiskt ställer sig på lobbyns sida kan ju inte politikerna gå dit för att få en allsidig belysning.

Återstår för politikerna att själva inhämta kunskap och tillkalla egna experter som har kompletterande och kontrasterande synvinklar, och via det hitta medborgarperspektivet. Exvis IPRED "hur drabbar det medborgarna, mina väljare?"

Och det finns många experter som avvisar lobbyn. Exvis Professorerna Lessig, Litman, Drahos, Boldrin, Levin för att nämna några.

Så gamla politiker behöver lära sig mer och få nya kontaktytor, men det behövs också nya politiker som har det nya synsättet inom sig, som exvis Karl Sigfrid. Men dessutom behövs nya politiska rörelser som piratpartiet, Pirate Bay mm.

Anders sa...

@Jeffer.
Jag är helt med i ditt resonemang.

Vi hoppas och tror att vi ska kunna adressera problemet i den motion som snart är klar.

I övrigt har du helt rätt i att vi skulle behöva fler som Karl S.
Oavsett partifärg skulle vi behöva några sådana till som kunde lyfta denna del av debatten i kammaren.