söndag, mars 29, 2009

Förtvivlat försök att skriva ytterligare en SAP-motion om upphovsrätt

Jag har i flera månader försökt skriva en upphovsrättsmotion. Jag har gått bet.
Nu har 4 socialdemokrater skrivit en sådan motion som i långa stycken är bra.
Den visar att SAP börjat göra en fantastisk positionsförflyttning och har fått ökad förståelse för hur Internet fungerar. Men man har inte nått ända fram. Deras förslag, som jag förstår är sprunget ur en förtvivlad önskan att komma bort från IPRED1, ställer i mina ögon till nya problem.

Bland annat landar mina kamrater i slutsatsen att en generell nedladdningsavgift kan vara lösningen.
Jag ser en stor fara med en sådan lösning eftersom en generell avgift redan idag är obsolet. Vi kan få musik till våra datorer helt lagligt och genom att betala via den streamande teknik företaget Spotify lanserat.
Att införa en "nedladdningsavgift" kan alltså slå ut andra redan existerande och bra lösningar och snedvrida konkurrensen totalt. Fler nya lösningar lär komma.

Mitt motionsförslag tog kraft och start ur mina partikamraters, men även ur Calandrellas motionsförslag.

Nu behöver jag all hjälp i världen för att kvista ned min helt ofokuserade och förvirrade textmassa till en vettig motion.

Här är länken till båda motionerna. Ladda ned, klipp och klistra, lägg in förslag i kommentarsfält till denna post.

Tiden är knapp. Motionstiden börjar gå ut.

Lyckas vi prestera en vettig motion så kan det avsevärt hjälpa oss alla att få riksdagen att förstå problematiken.

17 kommentarer:

Leo sa...

Originalmotionen skrämmer mig. Din motion känns väldigt mycket mer balanserad.

Bara det faktum att du skrivit bort förslaget att de medborgare måste betala för sin integritet och rättssäkerhet gör motionen många gånger bättre.

Anders sa...

Leo. Ok. Har du tid får du gärna kolla om saker går att strykas, texmassan är för lång.
Samt det går säkert att flyta stycken, gör flödet i texten bättre.

Jag är så upprörd när jag skriver om dessa saker så jag ser ärligt talat inte klart.

Vi måste få stopp på galenskaperna, men det kan ju endast ske om vi skriver sansat, förnuftigt, sakligt.

Jens O sa...

Det är ett mastodontjobb, men måste genomföras.

I stället för rättighetsägare, går det att skriva rättighetsinnehavare.
Det föregånde hänvisar direkt till äganderätten, inte till upphovsrätten.

Björn Felten sa...

Till att börja med tycker jag att du kan stryka allt som har med ersättning att göra. Det är inte lagstiftarnas uppgift att tala om hur någon skall tjäna pengar eller bereda väg för detta.

Vi har ju till och med övergivit planekonomin där den verkligen borde fortsätta att gälla -- delar av vår infrastruktur -- då skall vi inte hålla fast vid den när det gäller upphovsrätten.

En UhRL kan vara väldigt enkel och klar. Ex.vis:

1 Kap. Upphovsrätt.

1 § Den som skapat ett verk har upphovsrätt till verket. Denna rätt är oåterkallelig och må icke överlåtas.

2 Kap. Kopieringsrätt.

1 § Upphovsrättsinnehavare har exklusiv rätt att bestämma över försäljning av kopior av sitt verk. Denna rätt må icke överlåtas.

2 § För att denna exklusiva rätt skall gälla måste verket registreras hos Patent och Registreringsverket, varvid en avgift om ett basbelopp skall erläggas.

3 § För att registrering skall godkännas måste verket uppnå tillräcklig verkshöjd. Detta beslutas av PRV. Sådant beslut kan överklagas i domstol.

4 § Den exklusiva kopieringsrätten gäller i fem år efter PRV:s godkännande. Därefter kan förlängning ske vart femte år, dock högst tre gånger. Vid förlängning skall en avgift om två basbelopp erläggas.

3 Kap. Påföljd.

1 § Brott mot denna lag skall medföra böter eller fängelse i högst sex månader.

Anders sa...

@ Björn. Tack.
Som du kanske förstår har jag i en första svepning bara "dyngat" ur mig text, dels i ett försök att vara pedagogisk, så att vi ser de ungefärliga sammanhangen, dels för att få en textmassa att utgå ifrån.


Dina paragrafförslag är föredömligt korta, bra, koncisa.

Jag bara undrar; hur ska jag få in dem i en motion som i sin förklarande text fortsätter att vara pedagosisk, samt har några få korta begripliga ATT-satser.

Mitt utkast till motion är just nu ca 5 A4.
Den ska helst bantas till 1 A4.

(Nu middagsgäster, sen får jag om jag hinner med ett nattrace!)

Björn Felten sa...

Handsken är kastad. :)

Plocka precis vad du vill, om du skulle hitta något matnyttigt.

Anders sa...

@ Björn.
Ett basbelopp för att registrera sin bok.
Det är totalt förkastligt, särskilt om vi snackar om poesi...
Upplagan når sällan över 1000 ex. Du tjänar inte ens ett basbelopp om alla ex säljs...

* * *
Vad jag vill få till stånd, är att även smalare författare som idag inte säljer så mycket ska kunna komma även i tryck, även att det ska finnas förlag som vill satsa på dem.

Att införa patentavgifter om hela basbelopp på litteratur är att döda all smalare litteratur i sin linda.

Då är det verkligen bara tio-i-topp-böckerna som har råd att täcka denna extra fantastiskt tunga ekonomiska börda.

Per år ges det ut 10.000 titlar i SVerige.

Det är en enorm volym extra administration som skapas kring bara registreringen till PRV i ditt förslag.

Anders sa...

@ Alla:

Det är av vikt att förstå att min motionstext i detta skede endast är ett hastigt utkast.

I den inledande förklarande texten försöker jag någorlunda pedagosiskt berätta om de problem och direkta avarter som idag kringgärdar prissättning och arvodering av författare/artister.

Denna text måste reduceras, kanske skäras bort helt då den inte hör hemma i en motion om upphovsrätt.

Samtidigt ser jag den informationen som viktig för att lagstiftaren ska få åtminstone någon liten glimt av förståelse för hur fel helas branschen har hamnat, och hur den utnyttjar både kreatörer och sina kunder för egen girig vinnings skull.

Motionen måste kortas från nuvarande ca 5 A4, till max 2 A4.

Det är möjligt att man ska spjälka isär den i två separata motioner, kanske rentav 4,
a) musikbransch
b) förlagsbransch om upphovsrätt kring författare
c) patent
d) filmbransch.

En annan väg vore kanske att förenkla motionen samt generalisera den att mer likna en “portalmotion” så att lagstiftaren förstår att vi bör tänka och resonera i en viss riktning för att få det rätt.

Problemet, som jag ser det, är att lagstiftaren inte har hängt med, inte förstår att hur exv en generellt tilltagen nedladdningsavgift helt förfelar sitt mål.

* * *
Jag skulle vilja få in den viktiga aspekten om deltagarkultur också, men då kvistar det iväg igen.

Men lagstiftning i upphovsrätt berör i allra högsta grad den deltagarkultur som glädjande nog bara växer och växer.

Björn Felten sa...

@Anders: Du sitter fortfarande fast med halva kroppen i det gamla UhRL-träsket.

Det finns ingen anledning att registrera din lilla poesisamling om det enda du önskar är att nå ut till en så stor publik som möjligt. Precis som du gjort med din underbara PDF-trilogi.

Det är enbart för att ge storbolagen ett alternativ till sin nuvarande affärsmodell som denna möjlighet finns.

Du behåller fortfarande din exklusiva rätt att bestämma över vem som får kopiera dina verk -- men nu är det bolagen som får komma med mössan i handen och ödmjuka sig inför dig, om de vill fortsätta att tjäna pengar. För det kommer de naturligvi att vilja även fortsättningsvis...?

Anders sa...

@ Björn.
Det är möjligt att jag gör, fastän jag inte tror eller ser det själv.

Vad jag däremot sitter fast i, märker jag när jag läser din konstruktion, är en dröm och önskan att det skulle kunna gå till som det gjorde för Charles Bukowski

Han var en fattig djävla suput som skrev bra dikter.
En galning till beundrare, som inte ens var förläggare, lovade så författaren pengar så att han kunde skriva. Sen gjorde de väl även upp någon procentdeal mellan sig.

Bukowski, fyllot, satte sig och skrev. Kompisen/beundraren pröjsade.

Boken blev klar, de gav ut den...

* * *
I nästa steg finns en till grej för att detta ska lyckas *åtminstone i den gamla världen (som jag kanske alltså inte har släppt ännu:)*

Man behöver få tag i förlag/distributör...

Här ser jag det lite ömtåligt att ålägga detta högriskprojekt ytterligare ekonomiska hinder, särskilt i den ömtåliga starten.

* * *
I den moderna världen kan man faktiskt se att man måhända kan trycka upp mindre serier av boken i något print-on-demandförfarande eftersom printer och tryckpress konvergerar - och snart har vi ju e-läsplattan....

* * *

Mitt eget högriskprojekt, böckerna om Djingis Khan.

Den senaste kostade 1900 arbetstimmar, alltså ett årsarbete, att skriva.

För mitt lilla förlag kostade det motsvarande lika mycket att trycka boken, ca en årslön, 300.000:-

* * *
Här sitter jag ordentligt fast i gammalt tänk.
Det kostar en halv mille+ att få ut en bokjävel.

i det läget vill man inte ha fler utgifter, särskilt inte om man är en litet skitteam som jag och mitt nuvarande förlag är.

Han konkar om han inte får sålt. Samtidigt vill han ta denna risk, han hade aldrig engagerat sig på samma sätt i en produktion som vi bara tryckt upp 40 testex i.

Han engagerar och betalar redaktör, layoutare, omslagskonstnär.
Han och hans försäljare (som han hyr in eftersom han inte har råd att ha dem hela tiden) kontaktar under en månads tid vid släpp över 600 boklådor, alla tidningar av intresse osv...

Det rullar pengar som fan hela tiden och hela tiden är vi nära att konka....

* * *
Detta hemska, spännande, gastkramande kostsamma släppande av böcker har jag i varje fiber och nerv av min kropp.

Det handlar fan inte om konstnärskap. Det handlar om att inte bli bankrutt! Man satsar allt man äger.

Det har jag i mitt blod.
Detta vill jag ha något skydd för.

* * *
Men som sagt. I framtiden kanske jag/vi "bara" sätter de där 1900 nedplöjda arbetstimmarna på spel.
Om man ger ut direkt till e-läsplatta, eller kan köra print-on-demand.

Jag vet inte.
Jag försöker abstrahera, men känner samtidigt på mig att skriver jag nr 4 i serien om Djingis klart och ger ut den inom en 5-årsperiod så är vi trots allt då troligen fortfarande kvar i det sätt jag beskriver.

Jag måste ha med mig en tokig liten förläggare som vill satsa en minst en kvarts mijlon, troligen en halv miljon.

Björn Felten sa...

Anders, behåll ditt Bukowskitänk, men låt beundraren/mecenaten övergå från att vara en enda, rik människa till att bli det stora beundrarkollektiv som kan skapas på internet, där var och en då alltså inte behöver vara särskilt rik, så kanske du kommer över en av de mentala vägbulor som förefaller hindra dig från att gasa på och få fullt utlopp för alla dina inre hästkrafter.

Anonym sa...

Bra tanke! Ett taktisk idé: lämna in en separat motion med förslaget att straffsatserna för upphovsrättsbrott utan kommersiell vinning ska sänkas. Det är mycket enkelt att argumentera för, och kan vinna stöd även bland folk tycker att fildelning är helt fel. Formulerar du den kort och sakligt tror jag den kan gå igenom. Ingen kan tycka att 50 000 spänn är OK som straff för ett brott som rimligtvis är lindrigare än fortkörning. Du kan hitta argumentation i vår IPRED-motion, till exempel.

En sån motion skulle ha goda chanser att gå igenom tänker jag mig, och få mycket stor betydelse som ett sätt för s att slå in på rätt väg. Nästa steg - en logisk följd som inte behöver finnas med i motionen - är att den här sortens lindriga brott inte ska vara tillräckliga för att begära ut abonnemangsuppgifter.

Dessutom finns det en poäng med att vinna en delseger även om de mer övergripande motionerna skulle röstas ner.

mvh
Micke
kongressräv ;)

Anders sa...

@ vfgruppen/micke
Please mejla mig en text. på
hoppanders-snabela-gmail dot com

Jag sitter i smeten.
Jag har egentligen inte tid med detta.
Mitt är 86.000:- back.
Jag håller på att offerera och jagar jobb....

Hjälp mig!!!!!

Björn Sundin sa...

Hej allihopa!
Jag är en av motionärerna och vare sig jag eller de andra vill se fler kränkningar av integriteten (Ullis - http://ullissandberg.wordpress.com - har varit med och skrivit en separat motion om detta - bland annat tillsammans med Anders: http://arvidfalk.se/2009/02/s-bloggare-tar-initiativ-i-integritetsdebatten/). Men vi försöker i vår motion balansera i frågorna så att den faktiskt ska kunna gå igenom och på det sättet förändra dagens situation. Jag tror inte att det är realistiskt att tro att vi kan gå från dagens läge till "såsom det borde vara" i ett steg.

För ärligt: hur många tror att samma riksdag som beslutat om ipred, FRA, piratlagar och annat ska gå hela vägen och acceptera en lagstiftning i linje med vad en del här vill ha. Och nu utgår jag ändå från oss som vill försvara upphovsrätten - de som tycker att den är överspelad och vill släppa allt fritt vill ju gå ännu längre.

Så. Jag skulle till exempel hellre se någon annan lösning än någon slags "omvänd lagstiftning", men jämfört med ipred (eller - gud förbjude - ACTA) så skulle det mesta vara bättre. Eller?

I Örebro är det nu försent att skicka in nya motioner, dock tyder det mesta på att både vår motion och Ullis och Anders (mfl) motion om integritetskränkningar kommer att gå vidare till partikongressen med stöd från Socialdemokraterna i Örebro.

Anders sa...

@ Hej Björn!
Kul att ha dig här!
OK. Jag både förstår och accepterar er motion i långa stycken.

Dock, hjälp mig, det är denna skrivning jag anser är bekymmersam, även om den inte står som att-sats:


"Tänkbara förslag som bör studeras är att införa någon form av ”nedladdningsavgift” (motsvarande den så kallade ”kassettskatten” som finns på lagringsmedier idag), bredbandsavgift, att ge lagstöd till frivilliga överenskommelser mellan konsumentorganisationer och upphovsmanna-organisationerna eller att pröva någon form av ”omvänd lagstiftning” som innebär att endast den som inte ingår avtal med upphovsmannaorganisationer kan bli föremål för övervakning i form av exempelvis lagring av ip-adresser."

Om motionstiden är ute hos Er kanske jag kan hinna få in en hos mig.
Jag vill inte bli kontraproduktiv mot er motion.

Jag tänker lite så här:
Lagring av ip-adresser kan bara internetleverantörer göra. Det blir en ohelig pakt och allians. Dessutom måste jag betala nedladdningsavgift för att inte riskera att min ip-adress lagras.
Jag måste betala för att inte riskera min integritet, eller hamna i trubbel.

Att föreslå eller ens peka ut en nedladdningsavgift som en möjlig väg är fel. Särskilt som spotify redan löser distribution av musik med en annan teknik, sk streaming.

Det skulle jag vilja se en liten ändring av.

Tänk till på ditt/ert håll där i Örebro för att se hur ni kan hjälpa mig att lämna in ytterligare en motion i min arbetarekommun som inte blir kontraproduktiv mot er.
Men ändå kanske innehåller dessa tänkta ändringar.

Vänligen Anders

Björn Sundin sa...

Jag tycker (vilket jag skrivit på annan plats på din blogg) att motionsutkastet tillför något till debatten.

Men än en gång: jag förspråkar inte de uppräknade förslag som "bör studeras" - men det är knappast möjligt att säga sig värna upphovsrätten utan att anvisa något sätt att ge rättighetsinnehavarna ersättning. Det kan ske på många olika sätt, och de ovan nämnda - liksom säkert tusen andra sätt - "bör studeras". Och dessutom: att färre ip-adresser "övervakas" är i alla fall ett framsteg jämfört med ipred... Fast vissts håller jag med om att enskilda mediebolag inte bör kunna registrera var vi surfar och vad vi gör.

Om jag blir vald till ombud på kongressen kommer jag att delta i debatten och då tror jag att din motion hjälper till - fast jag kommer nog i första hand att rösta på vår motion först ;-)

Och bara en detalj, när det gäller Spotify. Det löser inte alls mitt behov: jag vill kunna köpa och äga min musik - inte vara beroende av vare sig uppkoppling eller Spotifys regler, villkor eller avgifter: "there´s no such thing as a free lunch". Typ.

Men som sagt: jag tycker att din motion utvecklar diskussionen av upphovsrätten och det tror jag är bra.

Keep ut the good work, och lycka till med skrivandet!

Anders sa...

@ Björn. Jag inbillar mig att vi i själva verket är eniga du och jag och de övriga i ditt gäng! :)
Nej, Spotify är inte en lösning, den är ju inte bla portabel. Jag tog till Spotify endast som pedagogiskt exempel på lösning.

Och jag förstår din uppräkning av saker som "bör studeras" egentligen inte pekar på förslag du/ni vill.

* * *
Fast nu är jag osäker på om vi pratar om samma motion.
Till slut skickade jag en som endast är en lättare rewrite av er..