lördag, mars 08, 2008

Årets bild II

En mängd överväganden som jag har gjort, helt lekmannamässigt, har fört mig till slutsatsen att etanol tyvärr inte kan ersätta bensin/diesel på ett bra sätt.

Skulle vi i full skala börja använda etanol ur olika spannmål tar det oerhörda arealer i anspråk.
Det är ett skäl. Det andra är att det är dyrt ur både ekonomisk och miljömässig synvinkel att ta fram etanol. Själva processen kräver mycket energi.

De som tror att etanol är bra har bland annat startat baff BioAlcohol Fuel Foundation.
http://www.baff.info/

Jag har läst mig till och fått tron att det ur energisynpunkt kan vara något vettigare att exempelvis ta fram syntetdiesel ur rapsolja. Återstår dock att stora arealer återigen ska konkurera med marker som behövs för att ta fram föda.

Just nu tror jag mest på hybridbilar. Inte för att de är en fulländad lösning, men dels sänker de bränsleförbrukningen väsentligt, dels skulle vi genom dem kunna få igång större produktion och utveckling av batterier.
Genom hybridbilen skulle vi kunna komma närmare en bra lösning för att få fram tillräckligt bra elbilar.

Så har min tanke gått.
Därför har jag blivit smått upprörd på vår nuvarande regering som istället för att satsa pengar på ett vettigt sätt, slaskar bort pengar på ett populistiskt sätt till konsumenterna genom att ge bland annat etanolbilar en miljöpremie.

Denna miljöbilspremie, som ju är skattepengar som ges bort, kunde kanske istället ha öronmärkts till riktad forskning för att ta fram ett vettigt framtida fordon.

Inga kommentarer: