fredag, januari 30, 2009

EU och Rosenbad kör kaosteori - Vi möter med stoppmotion


Ett försök att samla tankar. När jag börjar skriva ligger Johans och mitt samtal i natt kvar och skaver. Då drog vi slutsaten: Vi måste fixa en "Stoppmotion".
Drar jag samma slutsats efter dagens störtflod av ny och sällsam information?

* * *
Edit: Hoppa gärna över till nästa EditII (Jag hinner inte skriva ny postning just nu)

Min agenda: Jag vill rädda internet från ett gäng repressiva lagar. Men när jag lägger örat mot socialdemokratin kokar det som i en häxkittel därinne av helt andra orsaker.

Man är förbannade. Folk försöker säkra upp runt Försäkringskassan som borgarna har kört sönder genom att först ge splittrade direktiv, därefter strunta i att följa upp eller ens leda verksamheten. På det mångdubblades arbetsbördan eftersom Kassan plötsligt skulle förvandlas till en kontrollanstalt hellre än att sköta de sysslor man haft tidigare, att ta hand om sina "klienter".

Andra sossar samlas i Facebookgrupper i motstånd mot alliansens ideologiskt betingade utförsäljning av Apoteken. En utförsäljning, om den alls borde ske, är dåligt tajmad. Dessutom, vi har genom Apoteket idag en säker läkemedelshantering och bland Europas lägsta priser. Men precis just nu vill Reinfeldt sälja. När aktiekurserna brakat i botten.

Åt vilket håll jag än tittar och lyssnar inne i SAP jobbar man för att väcka opinion mot en regering som slår sönder precis allt vi under så lång tid byggt upp.

Men jag väljer att lyssna efter annat. Jag vill hitta en samlande vision. En riktning.


Under lång tid rådde politisk enighet kring Sveriges neutralitet. Det var politiskt koncensus kring begreppet neutralitet.

Det är sådan koncensus vi ska skapa kring ett fritt Internet.

Men man måste också lägga pussel.
Ett pussel rör FRA.

Borgarna har slagit sönder försvaret. Också. Och kör natoövningar i Sverige utan att säga till eller meddela någon annan. Till och med försvarshögskolan häpnar över tilltaget.

Inom socialdemokratin mullrar nu stora, rent gigantiska, krafter igång för att ta tag i det som återstår av försvaret.

Håkan Jurholt. Anders Karlsson (S) ordförande i Försvarsutskottet och det är väl han som ska vara talesmannen just nu. Men visst anar jag förre försvarsministern Björn von Sydow i bakgrunden.

Det pågår intensiva detatter därinne och om det läcker ut till den till 95% borgerligt ägda pressen kommer dom att slå upp krigsrubriker om: "Rosornas krig". Allt i försök att dölja alliansens fatala katastrofer genom att påstå att sossarna inte är sams internt.

Fjant. Vad som händer är att tunga och nödvändiga krafter går igång. Sossarna har inte enbart tack vare sin storhet i numerär, utan också av uppövad skarp förmåga, otroliga kompetensresurser som per automatik mullrar igång när skeendet så kräver.

Man måste lägga pussel.

Det här pusslet rör oss som är intresserade av "FRA-lagarna". Som borgarna strulat till det med försvaret skapar det nu svåröverblickbara konsekvenser.

Vare sig vi vill det eller inte: Signalspaning kommer att vara en del av försvaret. Det försvar som måste reorganiseras för att inte bara som idag kosta 37 miljarder utan att kunna leverera ett skvatt. Och ska vi ha signalspaning ska den måhända in under MUST, Militärens Underrrättelsetjänst.

Pusslet är skitsvårt att lägga.

Kanske kan ett lagförslag om en integritetsbalk som jag tidigare totalsågat från folkpartisten Camilla Lindberg täcka upp om dagens "FRA-lagar" äntligen rivs upp och underrättelsearbetet, signalspaningen hamnar där den ska och får den målsökande omfattning som den ska ha. Inte massavlyssning.

Detta är bara pusslet om FRA.

Man kan säga att borgarna har ställt till en okontrollerbar eldsvåda och nu måste vi in, släcka och reparera och bygga nytt. Hela väven av lagar följer med in i det nya bygget och allt kommer i nytt ljus.

Vilken sorst motion för att rädda internets frihet ska vi nu kasta in för att hitta rätt i det hela tiden accelererande inferno den nuvarande regeringen ställer till?

* * *

Och utanför borgarregeringens självförvållade helvete rullar allt annat in:
FRA är en sak. IPRED1 nästa. Och så har vi IPRED2 i vardande, datalagringsdirektiv mflr och så glunkas det från EU att man vill förlänga upphovsrätten.

Man vill att jag som författare ska kunna tjäna pengar på mina böcker inte bara 70 år efter det jag dött utan 95, ett ekonomiskt incitament som på milt sagt otroligt mystiska vägar ska hjälpa mig att skriva fler böcker medan jag är i livet.

Alla förlorar på långa upphovsrätter, utom en bransch som inte är något annat än en distributör. Kanske posten och bussgods och Schenker också skulle få tjäna pengar på att leverera samma gamla paket i 95 år efter det att avsändaren dött?


* * *

Kort sagt. Förutom att gänget i Rosenbad gör sitt bästa för att testa kaosteorin till det yttersta duggar lagar och direktiv in så tätt från EU att ingen hinner med.

Nattens och dagens tankar har gett vid handen: Förutom att skriva en motion som kan befria nätet bör vi kanske även ta fram en stopp-motion.

Stopp-motionens intention pekar i denna riktning: "Sverige kan inte ratificera fördrag i denna takt, ty då kan vi inte garantera att vi kan fortvara som rättssäker stat, samt att demokratin med detta rasande tempo i lagstiftningsarbetet tenderar att urholkas betänkligt. Förtroendet för politiken som medel att bygga ett gott liv för medborgarna urholkas likväl."


* * *
Edit II. kl 22.50 Syftet är att ge rum för folklig förankring, medborgarråd och på så sätt återrupprätta respekten för det parlamentariska systemet. FRA, Ipred1 och vidare lagar är visserligen felaktiga, men skall i detta fall ses som symtom på att den parlamentariska processen vare sig är transparent eller fungerar.

Den demokratiska processen är i samtliga dessa fall satt ur spel. Vid all lagstiftning, särskilt när den är repressiv eller integritetskränkande skall folkbildning samt medborgarråd genomföras. Endast så bygger vi ett stabilt samhälle.

Med detta stopp, som skall bli lag; uppdrar folket åt riksdagen att stoppa alla dessa lagar. Därpå, innan vidare lagstiftning får ske, skall riksdagen ta fram en ny transparent och begriplig process.

Detta stopp ger oss tid att istället för att i brådska försöka *bygga nytt* eller *lappa ihop* eller begagna sig av det som kallas "Alternativet, vilket väl folkpartisterna Camilla och Birgitta tog fram.

Hela den demokratiska processen är i skenande. Alltså stopp på den, som i sin tur stoppar all repressiv och integritetskränkande lagstiftning som är på gång. Vi vill även få stopp på de märkliga förändringar som är på väg inom upphovsrätten, som verkligen inte syns gynna nyskapande, snarare konservera gamla maktstrukturer som kan vara till förfång för såväl kreatörer som nyttjare samt samhällsnyttan.

När riksdagen på uppdrag av folket ordnat en ny transparent process. Då, först då, sätter vi oss ned i en folkligt begriplig och förankrad process och ser över, jag tror en del nämner att det är över 60 lagar som redan spolat in eller är på väg..

* * *
Stopp-motion. Vad tror ni?

Se även kommentarer där det börjar samlas positiva tankar.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Låter bra! Men bara stoppmotioner utan förslag till alternativ lär inte fungera.

Anonym sa...

Jag är inne på Kullenbergs mfl. tes om att vi måste *bygga om*, och inte fokusera på att stoppa.

Dvs vi måste ge positiva svar och inte bara tala om att stoppa allt.

Det är svårt. I fallet fildelning finns det mycket skrivet i den riktningen. Vad gäller FRA finns tex Camillas och Birgittas "Alternativet" och ett förslag som HAX postade nyligen. Och så vidare.

Svårt, men görbart. Och mer hållbart, lättare att sälja in

Anders sa...

@ Calandrella.
@ Mikael.

Jag har gjort en edit. Stoppet gäller inte enskilda lagar.
Jag försöker i en hastigt hopslängd edit i postningen förklara vad det är som ska stoppas.

* * * *
Sen vill jag givetvis fortsätta i positiv anda och bygga konsensus kring ett FRITT Internet!

* * *
Edit kl 22.50 Syftet är att ge rum för folklig förankring, medborgarråd och på så sätt återrupprätta respekten för det parlamentariska systemet. FRA, Ipred1 och vidare lagar är visserligen felaktiga, men skall i detta fall ses som symtom på att den parlamentariska processen vare sig är transparent eller fungerar.

Den demokratiska processen är i samtliga dessa fall satt ur spel. Vid all lagstiftning, särskilt när den är repressiv eller integritetskränkande skall folkbildning samt medborgarråd genomföras. Endast så bygger vi ett stabilt samhälle.

Med detta stopp, som skall bli lag; uppdrar folket åt riksdagen att stoppa alla dessa lagar. Därpå, innan vidare lagstiftning får ske, skall riksdagen ta fram en ny transparent och begriplig process.

Detta stopp ger oss tid att istället för att i brådska försöka *bygga nytt* eller *lappa ihop* eller begagna sig av det som kallas "Alternativet, vilket väl folkpartisterna Camilla och Birgitta tog fram.

Hela den demokratiska processen är i skenande. Alltså stopp på den, som i sin tur stoppar all repressiv och integritetskränkande lagstiftning som är på gång. Vi vill även få stopp på de märkliga förändringar som är på väg inom upphovsrätten, som verkligen inte syns gynna nyskapande, snarare konservera gamla maktstrukturer som kan vara till förfång för såväl kreatörer som nyttjare samt samhällsnyttan.

När riksdagen på uppdrag av folket ordnat en ny transparent process. Då, först då, sätter vi oss ned i en folkligt begriplig och förankrad process och ser över, jag tror en del nämner att det är över 60 lagar som redan spolat in eller är på väg..

Anonym sa...

Nedanstående skrev jag i min blogg i oktober så vi är helt klart på samma linje.

"Dags för ett moratorium!

Vi hade, om jag minns rätt, en gång en stopplag för kärnkraften.

Nu känns det som att det är dags för en stopplag för lagstiftningen eller rättare sagt för lagstiftandet!

Ge oss ett moratorium nu och utred vilken samlad effekt som nås redan med den lagstiftning som idag finns på området personlig integritet-lagstiftning och hur denna effekt förhåller sig till våra grundlagar och till Europakonventionen.

Vi har byggt upp ett samhälle med ett system av så många lagar att det numera, åtminstone för en lekman, är fullständigt omöjligt att hålla reda på och att ta till sig dels vilka lagar som stiftas och dels vilka konsekvenser dessa lagar får i förhållande till andra lagar.

Detta gäller idag särskilt inom områden som har med övervakning/tvångsmedel mot den enskilde att göra där riksdagen enbart åren 2001-2008 antagit drygt trettio lagförslag.

Kombinerar man svensk lag med de olika direktiv, lagar och regler som EU dessutom ålägger oss att implementera i lagstiftningen blir summan en fullständigt ogenomtränglig djungel av lagar och paragrafer.

Jag är också helt och fullständigt övertygad om att det inte finns någon politiker som kan överblicka och förutse konsekvenser av det lagstiftningsarbete som just nu pågår inom detta område. Lagrådet har i en kommentar nyligen gjort samma påpekande.

Vi kan dock vara helt säkra på att den ackumulerade effekten och konsekvenserna kommer att vara större än summan av de enskilda delarna!

Jag tycks inte vara ensam om att göra den bedömningen. Läs här vad några av våra högst ansedda jurister har för uppfattning:

”Det är svårt att få en samlad bild av lagstiftningen på området och omfattningen av de intrång i grundlagsskyddet som en enskild sammantaget kan drabbas av genom olika tvångsåtgärder.”

Detta är lagrådets bedömning av regeringens proposition 2007/08:163, Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott m.m som ska antas av riksdagen 081022.
Detta är i grunden en gammal spionlag från 1952 och varför denna nu ska permanentas är höljt i dunkel.

Idag saknas helt en konsekvensanalys av förelagna åtgärder och deras effekt för den enskildes integritet. Det borde vara ett minimikrav att en sådan analys görs innan ett förslag läggs på riksdagens bord.

Den största samhällsfaran just nu utgörs av en regering som tycks göra allt för att införa och permanenta så många övervakningslagar som möjligt på kortast möjliga tid.

Helst utan debatt.

Sverige behöver en författningsdomstol men tyvärr har partierna i den frågan enats om att de inte kan enas, vilket innebär att den frågan fallit bort ur grundlagsutredningens förslag till ny grundlag."

Fast jag förstår fortfarande inte S invändningar mot en författningsdomstol....?

Anonym sa...

@Michael Gajditza:
När det kommer till konsekvensanalys, lade jag ett sådant förslag till Eva-Lena (s), i hennes senaste postning om IPRED och PTS remissvar.

Anders sa...

@ Michael.
Jag tackar dig! Jag tackar dig!
Tyvärr hade jag inte läst ditt inlägg i oktober. Johan, min sossekompis har troligen läst det och har nog haft det i bakhuvudet.

Hur som helst. Det här är bra!

Johan och jag tänker så här just nu "Hur landa detta bäst för att få igenom det i sossarnas partikongress?"

Passusen kring lagrådet du skriver om kan bli väldigt handy i det arbetet!

*** Hustrun borta nu och jag är ensam med 3 kids, men jag ska försöka lyfta dessa samarbetstankar till en ny postning under helgen, helst redan idag. ****

Nu går vi framåt Michael!

Anders sa...

@ Jens O:
Det du nämner måste jag försöka kolla upp, det har jag missat!..

Anders sa...

@ Mikael Nilsson.
@ Jacob Dexe och andra Pirater.
Ni har skrivit om konceptet "Vi bygger om".

Jag är nu helt med i ert resonemang!
Jag hann inte bara få in det i min skalle igår! Förlåt!

Vi säger och menar rätt mycket samma sak just nu.

Vi är nu några sossar som ser saken ur "Hackersynvinkel". Koden måste göras om!

För att skapa andningsrum och tid vill vi därför skapa ett STOP.
Stoppa all vidare lagstiftning.

Vi försöker nu bygga en motion som ska peka ut just det ni säger:

vi vill göra om den demokratiska lagstiftningsprocessen så att den blir tydlig, enkel, begriplig.

Först när det är gjort får riksdagen börja stifta lagar igen, som både riksdan själv och folket kan förstå och tycka är bra och rimliga.

* * *
som sagt jag hoppas hinna tänka till lite och göra en postning i helgen.

David sa...

Den här idén till välformulerad motion inger lite hopp, om inget annat. I nuläget känns det i sig själv som en bra orsak att satsa på den.

Anonym sa...

Jag måste tillstå att jag är helt fascinerad av den upplösning av partigränser som pågår och som jag bevittnar.
På nåt underligt sätt är jag, som aldrig varit sosse i hela mitt liv, i någon liten mening med och påverkar/skriver en S motion.

Det här är underligt.

Men kul!

Tänk om hela partiväsendet egentligen redan idag är obsolet och om det som nu händer är framtidens demokrati?

Jag måste gå hem o tänka.....

För övrigt anser jag att en bojkott innebärandes ett totalt köpstopp av skivbolagens produkter under tre veckor är ett bra sätt att visa missnöje med IPRED!!