onsdag, januari 21, 2009

Margareta B Kjellin (m) talar hellre om hustrumisshandel än om FRA

Rakt av från min och Margaretas mejlkonversation idag. Se även riksdagssvar.se

Jag skickade först detta mejl den 21 jan 2009 kl 10.08:

Hej!
Detta är mitt sjunde påminnelsemejl och jag vill gärna att du svarar på mina frågor. Jag ingår i gruppen riksdagssvar.se och många i den sk bloggosfären följer vårt arbete, eftersom det är medborgare ur den som av oro ställer dessa frågor jag och mina kamrater åtagit oss jobbet att framföra till dig.
Undersökningen innehåller fem påståenden och tar högst några minuter att besvara. Med hjälp av svaren på frågorna vill vi, på ett mera systematiskt sätt, föra en dialog med våra folkvalda för att fördjupa debatten om lagen och dess konsekvenser. Resultaten kommer att redovisas på riksdagssvar.se,

Vårt arbete följs numer även av tidningar, samt SVT.
Vi är tacksamma om du tar dig tid att svara.
Med vänlig hälsning


Den 21 januari 2009 11:41 skrev Margareta B Kjellin
(Hennes mejl om ni vill ge henne hjälp med svaren: margareta.b.kjellin@riksdagen.se)

Jag tycker att Era frågor är partiska och liknar typen "har du slutat slå Din fru" så jag kommer inte att besvara dem. Återkom med neutrala svabara frågor så ska jag överväga detta
Margareta B Kjellin
* * *
Mitt andra mejl

Hej Margareta.
Jag börjar bli djupt bekymrad över moderaternas kvinnosyn. Det är nämligen fler än du som svarat så här konstigt, att ta exemplet med att "har du slutat slå Din fru".

Våra frågor handlar inte om hustrumisshandel, utan om en lag som kommer att ge Försvarets radioanstallt lagligt rätt att alltid, vid alla tillfällen masslagra, och massavläsa all trafik som sker på internet. I våra ögon innebär det samma sak som om posten skulle börja öppna alla brev.

En av frågorna är det mycket enkelt att svara JA eller NEJ på - och den handlar inte om hustrumisshandel. Den lyder i korthet.

Enligt Europakonventionen är det stor skillnad mellan ett brev skrivet på papper och ett elektroniskt brev.

Jag ber om ursäkt om du blivit förvirrad för att frågan är ställd som ett påstående. Jag ändrar den härmed till:

3. Är det enligt Europakonventionen någon skillnad mellan ett brev skrivet på papper och ett elektroniskt brev?

Vill du nu vara så vänlig att svara? Flera av dem som sammanställt frågorna är moderater och de är förtvivlade över ditt partis envisa hållning att inte svara. Nästan alla vänsterpartister och miljöpartister har svarat och de har inte tyckt frågorna varit märkliga på något sätt.
Jag lägger nu upp denna korrespondens både på min Blogg och på riksdagssvar.se

MvH
Anders Widén, författare.

* * *
Margaretas andra mejl inkom 13.27
Det handlar inte om kvinnosyn utan när frågorna ställs så att hur du än svarar så blir det fel. Uttrycket "har Du slutat slå Din fru" är inte skapat av moderaterna utan är i varje fall från min landsända ett verdertaget uttryck för frågor som är så styrda och illvilliga att de är omöjliga att besvara. Uttrycket innebär ju att säger Du ja så har Du erkänt att Du slagit svarar Du nej så erkänner Du också att Du fortfarande slår.

Utgångspunkten för frågorna är ju att lagen ska missbrukas inte den omformulerade frågan.
Hälsningar
Margareta B Kjellin

Jag svarade med mitt 3 mejl kl 13.48

Jag upprepar.
Vare sig vänsterpartiets eller miljöpartiets riksdagsledamöter har uppfattat frågorna på det sätt som du beskriver.
Inte heller Eva-Lena Jansson (s) som var den snabbaste socialdemokraten att svara på frågorna. Tvärt om, din kollega Eva-Lena Jansson (s) finner frågorna som varande mycket adekvata. Jag har pratat med henne om saken.

Därför upprepar jag den fråga jag omformulerade. För det är väl egentligen en ren kunskapsfråga, om FRA strider mot Europakonventionen eller inte?

3. Är det enlig Europakonventioen någon skillnad mellan ett brev skrivet på papper och ett elektroniskt brev?

Hälningar Anders Widén Författare.

* * *
Margaretas mejl nr 3 kl 13.54

Ett brev är ett brev oavsett utformning men det betyder inte att FRA strider mot Europakonventionen det är denna koppling som blir felaktig.
Margareta B Kjellin

* * *
Mitt mejl nr 4 kl 14.36
Stopp ett tag! Nu blir jag glad!
Det här var det ursprungliga syftet med riksdagssvar.se.
Vi ville öppna för dialog. Vi lade ned otroligt mycket tid på att formulera bra pedagogiska frågor som även om de var få skulle belysa FRA-lagen ur olika viktiga perspektiv.

Vi vill inte hänga ut politiker. Vi vill inte skapa sensationer. Vi vill föra ett demokratiskt samtal.
Givetvis genomför vi vårt arbete för att vi är skeptiska till lagen, mest för att vår kunskapsbas säger oss att lagen och dess tekniska metod, mass-scanning av bla mejl, inte kan fånga en enda terrorist. Däremot kan lagen skapa svåra integritetsproblem.
Vi har heller inte fått presenterat för oss hotbilden som lagen ska avhjälpa.
Däremot kan de motståndare till lagen som vi talar med presentera utredningar som visar att sk "datamining" inte fungerar.
Enligt dem går det inte att skydda sig mot terrorism denna väg.

Du skriver att brev är brev men att kopplingen till Europakonventionen blir fel. Det förstår jag inte. Men nu har jag, som "mamma-tidningar" skriver några "hellhours" framför mig, det vill säga, jag är hemmavarande pappa med tre små barn som börjar bli trötta och hungriga. Jag kan inte fortsätt nu.

Men jag är mycket tacksam att du visat dig villig att resonera så jag skulle bli mycket glad om du fritt ur hjärtat, gärna med de i dina ögon tokiga frågorna som stöd, kunde berätta mer för oss om din syn på FRA.
Varje resonemang vi medborgare får från er politiker är oerhört mycket värt.

Förstår du mig att ditt första svar om den slagna hustrun skapar misstro medan ditt senaste resonemang skapar hopp om dialog?

MvH
Anders

Margaretas mejl nr 4 kl 14.51
Hej

Ja Du har Dina jobbiga timmar men det har jag också. Jag håller på med en slutrspport om äldreomsorg ska förberedas ett antal årsmötestal på olika teman läsa in proppar inom mina ansvarsområden mm. Så hur gärna jag än vill så måste jag prioritera mina ansvarsområden just nu och dit hör inte FRA. Jag har satt mig in i problematiken och jag har varit på studiebesök och jag avvaktar just nu vad som ska komma fram mera i frågan.
Så om Du ursäktar så ska jag koncentrera mig på vad jag har på agendan just nu.
Lycka till med barnen
Margareta

10 kommentarer:

Anonym sa...

Vi får hoppas att hon återkommer när hon får tid över. Så lång tid tar det inte att svara på ett e-mail (hon kan ju faktiskt göra det på fritiden, som du gör helt och hållet).

Anonym sa...

Det här är kärnan i problemet med mångfrågepartier. Som ledamot i ett mångfrågeparti kan man prioritera "en slutrspport om äldreomsorg[sic!]" framför att föra dialog om en avgörande viktig lag man röstat ja till och helt enkelt klippa samtalet med medborgarna.

Detta leder i värsta fall till en möjlighet att införa vilka stollelagar som helst och i bästa fall för, i lagarna engagerade medborgare, till politikerförakt.

Det är inget bra. Det skapas en känsla av att det är omöjligt att föra en diskussion om viktiga beslut med dem som fattat (voterat om) besluten och en känsla av vanmakt där man inte kan påverka eller ens nå beslutsfattarna för diskussion.

Därför faller min röst på ett fåfrågeparti, piratpartiet, eftersom jag anser att lagar som FRA-lagarna och andra integritetskränkande och rättsosäkra lagar är så viktiga att de utklassar utredningar om äldreomsorgen och många andra frågor.

Man får aldrig glömma att det går att påverka samhället genom många andra kanaler och med många andra medel än parlamentariskt medan integritetskränkande och rättsosäkra lagar är mycket svåra att reversera och stiftas och påverkas främst genom parlamentarismen. Därför behövs fokuspartier.

Det är tråkigt att det är så men så länge detta gäller, så behövs fokuspartier som piratpartiet.

Anders sa...

@Calandrella
@Rickard
@Alla.

Jag är bedrövad. Och arg. Jag gör detta på en fritid jag inte har. mina barn kommer rätt ofta emellan.
Så också mitt företag jag försöker starta upp igen...

Nå. Jag måste fortsätta denna konversation med Margareta. Hon lär inte skicka nytt mejl.
Alltså tänker jag skriva ett öppet mejl i morgon.
@Rickard, jag tar gärna formuleringar från din kommentar ovan. Det behöver hon höra.

Hon tror tydligen att demokrati är ett teaparty. Det är inte så. FRA-lagen står, som Rickard säger, inte i paritet med äldreomsorg, som i och för sig är nog så viktig.

Margareta har smitit igen. Många i bloggosfären har tidigare sagt att våra politiker beter sig som sturiga barn.

Denna gång har jag framfört frågor till Margareta åtminstone 3 gånger. jag har valt att vara ytterst "teaparty-artig".

Någon som har förslag på hur jag ska skriva mitt mejl imorgon för att få bättre gehör???

Anders sa...

@ Alla.
Margaretas mejladress finns i min postning.
Använd den gärna själva!

Ju fler mejl hon får, ju fånigare blir ju hennes ovilja att svara...

Anonym sa...

Ett klassiskt sätt, att undvika svara på frågor. Frågor som man troligtvis, inte har bra koll på. Har man det, går det fort att svara.

Anonym sa...

Det som är allra mest underligt med många ledamöter är att de har gott om tid att förklara att de har ont om tid.....!?

Aewheros sa...

Vore intressant att göra något sorts arroganstest av politiker. Man samlar ihop en hög svar från politiker i olika partier och låter en oberoende testgrupp bedöma vilket parti som är mest arrogant.

Anders sa...

@ Michael: Den tanken har slagit mig ofta. Det har hänt att de lagt ned timmar på att svara att de inte har tid.....

Anders sa...

@ Aewheros: HA! Ja, här håller vi på och töntar oss och göra "politisk kompass-test" (se högermarginalen i min blogg) på oss själva. Naturligtvis ska pååliitiker som vill in i riksdan göra ett arroganttest innan de blir valbara.

Anonym sa...

*S* Ja, det är samma fenomen man upplever gång på gång...."jag har verkligen inte tid att sitta här och skriva, jag har så vansinnigt mycket att göra....(vilket ska läsas som att jag är en oerhört duktig typ som är fantastiskt efterfrågad och du ska därför vara väldigt glad att jag ägnar hela den kommande timmen åt att prata om mig...eh, det förstås....)

Typ...!