måndag, januari 19, 2009

Reinfeldts svartsyn leder landet rakt ned i fördärvetFredrik. En rädd liten människa som tvingar oss alla till kamp. Svår kamp.


Från CC CopyCat byrån


När statsminister Fredrik höll jultal (DN) handlade det enbart om brottslighet. Han talade ingenting om "arbetslinan" han gått till val på, eller att arbetslösheten stiger på ett alarmerande sätt. Istället sade han att han ser "det som extra viktigt att arbeta med förslag om mer resurser till rättsväsendet."

Han sade att han vill ha 20 000 poliser och "att "säkra" skärpningen av straffen för grova våldsbrott så att straffen blir längre, vilket betyder att kriminalvården måste få mer resurser."

Han sade:

"att få till stånd ett särskilt ungdomspaket som bland annat innebär att brott begångna av unga under 15 år ska utredas."

Han sade:
- Jag vet att det ökar människors frihet, ökar tryggheten och visar att vi kan göra skillnad i en fråga som är helt avgörande för många människor.


Han kallar åtgärderna; "Trygghetspaketet"

* * *

Vi har hört nysvenska förut; ordet "trafikstråk" i FRA-debatten finns enligt FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson inte, utan är något som allianspolitiker hittat på.

Nu kommer nyordet "Trygghetspaketet". Genom det får vi veta vad regeringens ledare och hans parti vill, hur Fredrik vill lösa krisen. Trygghet stavas i hans negativa människosyn: batong, polis, fängelse, hårdare straff.

Han vill fortsätta att sänka skatter för de allra rikaste. Han vill inte utjämna resurserna mellan kommuner och hjälpa de många kommuner i landet som nu inte får sina budgetar att gå ihop. I min grannkommun, Krokom, frågar sig just nu socialnämnden hur tusan de ska få ihop det. Behovet hos hjälpsökande stiger varje dag, samtidigt som kommunen förlorar skatteintäkter i samma takt som folk blir arbetslösa.

Det finns kommuner som har det än svårare, där de sociala problemställningarna varit skarpa redan i flera år och som förvärrats av Fredriks totala ovilja att hjälpa människor som har det svårt.

* * *

Jag skrev en dystopi som helgläsning. I bakhuvudet låg Fredriks jultal.

En annan källa jag grundade dystopin på påstår rakt av att USA kommer att gå i konkurs. Det är "Dr Doom" Roubini som säger det (E24).

Jag tror inte riktigt det, utan håller mer med Johan mitt i steget som skriver: "Obamas problem listade i SvD ger en fingervisning, problem som är så inflätade i varandra att de inte låter sig lösas i en handvändning."

Men det kan inte undgå någon: USA står på randen för en hyperinflation, man pumpar in mer och mer pengar utan att ha investeringar i ryggen.
Än har vi inte sett slutet på det finansiella systemets kollaps. Vi är i dess början.

Man kan med fog fråga: Vart är världen på väg?

En historisk jämförelse ger vid handen att situationen i USA idag är ytterst lik den som rådde i Tyskland då landet var motor för världsekonomin och den motorn brakade ihop och fick hyperinflation. Den gången utbröt världskrig. När folk får det tillräckligt dåligt drivs de till oförnuftiga saker. Särskilt om de har pissiga ledare.

I ljuset av detta är det än mer häpnadsväckande att Fredrik väljer att sänka skatter för höginkomsttagare istället för att hjälpa kommuner som har svårt att hålla de verkliga trygghetssystemen igång.

Denna oförmåga, denna blindhet kan bara ha en rot: Fredrik har en fullständigt skev och mörk människosyn. Det troliga är dessutom att han är en otroligt feg och rädd människa som inte drivs av ett klart förnuft utan av inre demoner som säger honom att högre straffskalor är en bra väg att gå istället för att skapa ett samhälle där alla kan få till sina behov.

Ingen är mer hopplöst förslavad än den som på falska grunder tror sig vara fri. Tyvärr ser Fredrik inte sin egen belägenhet. Man gör sällan det.

Att världsekonomin skenar ska han inte skyllas för, däremot försätter han vårt land i en svårare kris än vad som är nödvändigt. Hans förlamande passivitet är farlig och de få åtgärder han vidtar kontraproduktiva, hans politiska agenda och vilja direkt farlig.

Man kan sammanfatta situationen i en enda mening.

Fredrik är Sveriges farligaste fiende.

Tyvärr är han tätt följd av de andra partiledarna i alliansen som lydigt går i nya moderaternas påbörjade vandring ner i svartaste människosyn och ekonomiskt kaos.

Edit: Svensk Myndighetskontroll kommenterar förslaget på förändringar i grundlagen. En av delarna är:
"20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:

3. skyddet mot intrång som sker i hemlighet eller utan samtycke och i betydande mån innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 § andra stycket)."
Vad det innebär? Att marschen mot det totala kontrollsamhället ska kunna gå smidigare.

Edit: Mark Klamberg skriver om polismetodutredningen. Polisen ska få ut ip-nummer för brott som inte ger fängelse, men även Säpo och andra myndigheter. På detta sätt kan de lägga sociogram.

Anders Widén Författare.

Fotnot: Historiska förlopp går ofta fort. För några månader sedan investerade svenska banker, och andra banker i de baltiska länderna. Nu stormas parlamentet i Vilnius eftersom folk inte får ut sina löner. DN lördag skriver att det är rena Vilda västern i Vilnius.

7 kommentarer:

Anonym sa...

1)Det har också skapats en massa nya jobb. Dvs antalet arbetslösa kommer väl landa på ungefär samma som innan valet.

2)Det är pga invandrare som socialbidragen ökar (ska hitta referensen). Dvs pga generös invandringspolitk som jag tycker är ok. Men inte pga regeringens jobbpolitik.

3)Skatter har sänkt för alla som arbetar. Sänkningar motsvarar ju för en industriarbetare en 10%ökning av inkomsten.

4)Tycker du inte man ska utreda även 14 åringar som begår grova brott?

5) Du förvillar ju läsarna! Regeringen är inte så hemsk som du företsäller den!

Anohito sa...

1) Siffror?
2) Referens?
3) I utbyte mot IPRED1, FRA och annan frihet så får man mer i plånboken - Grattis... Själv tror jag att jag vill ha en öppen, fri framtid åt mina barn istället för en ny micro.
4) Javisst, alla är alltid skyldiga till något. Men mer kontroll är kanske inte alltid lösningen?
5). Nej tyvärr - det stämmer. Herr Reinfeldt talar endast offentligt när det ska julstädas och liknande. I övrigt... tyst, och distansierat från väljarna.

Anonym sa...

Hej Anders! Klockan är mitt i natten men jag slogs plötsligt av en tanke och ska jag komma ihåg den imorgon så är det bäst jag skriver ner den någonstans.

Det som slog mig utan att just nu vara genomtänkt, är om inte riksdagssvar.se skulle kunna hänvisa till förvaltningslagen då ni försöker få svar.

Ni vänder er ju till en offentlig instans mämligen riksdagen och har i alla fall i teorin rätt att begära skriftligt svar inom skälig tid i enlighet med vad förvaltningslagen stadgar.

Vad jag inte vet och inte heller orkar kolla just nu är om detta är tillämpligt på ledamöterna eller om de är undantagna på något sätt. Annars vore det ju rätt ljuvligt att lämna in en JO anmälan mot ickesvararna........

Ska försöka kolla detta imorgon under dagen om jag kommer ihåg. Annars står det ju här.

Vad gäller grundlagsfunderingen som du länkar till så har jag skickat en fråga till en av landets främsta grundlagsexperter, prof. Joakim Nergelius och frågat om den tolkning jag gjort har bärkraft enligt honom.

Anonym sa...

Fredrik, den lille rädde paranoikern, påminner mig om en annan liten rädd paranoiker. Vi vet alla vad det medförde, medförde för hela den europeiska kontinenten och vidare ut värdsvida.

Björn Felten sa...

Michael, visst är det väl ironiskt att när politikerna själva begär svar på sina "enkäter" (deklarationer av olika slag, m.m.) så använder de statens våldsmonopol för att tvinga alla att svara.

När de själva får ett betydligt enklare formulär att fylla i, så "hinner" de inte, eller kommer med andra undanflykter.

Jag tror jag har skrivit om det på annan plats förut, men kanske skulle vi utnämna år 2009 till året då inte vi heller "svarar på enkäter"...?

(Hmmm... lite OT det här kanske? Sorry, Anders, men även mina tankegångar slinker ibland iväg längs en tangent.)

Anonym sa...

Björn,

Gillade att du kallar deklarationen för enkät och ska i fortsättningen betrakta den som en sådan.

I enkäter får man väl ljuga lite....? *S*

Anders sa...

@ Anohito: tack! Perfekt replik
@ Michael: Intressant tanke. tyvärr vet jag inte om brev/e-post diareiförs när det går direkt till riksdagsmän. Som du säger borde man ta reda på det.

@ Jens. Jag tror att det är bra för samhället att vi har olika personligheter. Men det blir faktiskt rysligt när den minoritetspersonlighetstyp fredrik tillhör får styra!

@ Björn: Jag uppskattar människor som far iväg i tangentens riktning. Om jag inte missminner mig har jag nog gjort det på din blogg, under en period då jag brottades med upphovsrätten:)