onsdag, januari 14, 2009

IPRED1 är raka motsatsen till båda orden - Social och Demokrat.

Eva-Lena Jansson (s)

Samtal med Eva-Lena Jansson (s) riksdagsledamot och ansvarig i näringsutskottet för IPRED inom SAP.

Jag har i tidigare postningar kritiserat skrivningar Eva-Lena gjort om IPRED i min blogg. När jag såg att hon var med i nätverket "Sossar mot storebror" mejlade jag henne och bad att få komma med. Samtidigt passade jag på att skriva att hon och jag måste prata om IPRED1 eftersom sossarna enligt min mening hamnat galet. Rent värdegrundsmässigt är det omöjligt att vara socialdemokrat och förespråka IPRED1. I mina ögon kan man förenklat säga att:

IPRED1 är raka motsatsen till båda orden - Social och Demokrat.

Eva-Lena ringer upp mig. Vi hade bestämt det som mest praktiskt. Vi trevar, vi vet inte var vi har varandra. Jag märker genast att Eva-Lena kan det här bättre än jag, både upphovsrätt och IPRED.

Det är som det ska vara, hon jobbar heltid med frågor kring immateriell rätt i näringsutskottet för sossarnas räkning. Jag är arg på mig själv, för det finns tre viktiga regler om man vill vinna debatter eller få en annan person att åtminstone hysa förtroende för det man säger:

1) Var påläst.
2) Var påläst.
3) Var påläst.

Eva-Lena är mer påläst än jag. Hon har fler detaljer, fler infallsvinklar. Jag förstår att hon är energisk och metodisk; hon har följt med och inte bara läst utan även träffat personer och pratat med dem under remissrundorna.

Jag väljer rent viljemässigt att slappna av, så gott det nu går när man har viktiga innvändningar i en sak som ens motpart kan bättre.

Till min glädje finner vi neutral mark genom att båda är överens om att IPRED1 är en oerhört komplex sak, men plötsligt drar hon ur proppen ännu mer genom att säga:

- Jag har kikat på din blogg, men också på din hemsida där du lagt anteckningar inför vårt telefonmöte.

- Så bra, säger jag.

- Ja. Det där är jättebra. Jag kommer att använda mig av material därifrån, särskilt det som fanns om Eva Hemmungs Wirtén, professor i biblioteks- och informationsvetenskap och se vad hon skrivit om att upphovsrätten ska underlätta inte hindra.

Stort. Jag hade bett om hjälp att samla information i bloggosfären och både kända och okända människor gav information. Plötsligt användes denna samlade information som en extra kunskapskälla och remissinstans åt den riksdagsledamot (s) som har den heta bollen IPRED1 i näringsutskottet.

Småningom erkänner Eva-Lena utan omsvep att hon delar min och "motståndsrörelsens" (hon har sett mig på TV där man kallat oss så) oro över en rad saker. Hon säger:

- Är det hållbart att lagstifta på det här viset? Strider det mot integriteten? Strider det mot de mänskliga rättigheterna. Sådana frågor ställer man sig och nagelfar texten. I detta fall har juristerna som får lagen på remiss inte alls på samma sätt larmat som de gjorde i FRA, där slog de rentav bakut. Det gör de inte nu. Ändå är jag bekymrad. Vi vill inte släppa in dåliga lagar, lagar som missar sitt mål.

Jag framför att IPRED missar sitt mål helt och hållet och enbart gynnar en redan stark part som nu ska få rätt att gå till attack mot enskilda personer i civilrättsmål där den enskilda människan inte har något som helst att sätta emot; dessutom bevis som IP-nummer är inga bevis alls och bevis kan även fabriceras fram väldigt lätt. Särskilt är jag kritisk till hennes skrivning att en intresseorganisation ska ta hand om "hotbreven och indrivningen" åt upphovsrättsindustrin. Jag nämner de olyckliga fall som ideligen inträffar i USA och fallet i Danmark där en pojke tog livet av sig när han fick indrivningsbrevet. Jag säger:

- För mig är det här, sett ur ett historiskt perspektiv, lika illa som det system Mussolini införde. Han byggde korporationer som fick polisisiär makt att driva in pengar åt privata intressen. I detta historiska exempel slog det inte bara mot allmänheten, det skapade dessutom en farlig protektionism på sikt. Jag befarar att man i och med IPRED och ditt tilläggsförslag kan komma att skapa något lika illa. (Jag är författare som skriver historiska böcker, så jag känner att det är OK att dra sådana paralleller. Allmänt sett är sådana liknelser annars alltid vanskliga. Kanske även in detta fall eftersom jag lägger det på bloggen. Det är inte bara ett privat samtal).

Eva-Lena hör mig ut, säger snabbt:
- Det är inte min avsikt att skapa något sådant vedervärdigt. Vad jag vill är att få till stånd en återhållande effekt så att IPRED i Sverige inte slår så fel som en del liknande lagar faktiskt gjort i andra länder. Vi ska skapa en modell som är återhållsam men som dessutom datainspektionen kan kontrollera bättre. Därför vill vi samla funktionen i en intresseorganisation, hellre än att varje upphovsrättsman ska ge sig ut och jaga dem som gör intrång i deras upphovsrätt.

Jag förstår exakt hur hon tänker. Hon försöker på alla sätt tämja IPRED och i vår vidare diskussion visar hon att hon vill öka integritetsskyddet. Hon säger:
- Datainspektionen är bekymrad att det här kan bryta mot den personliga integriteten, det är bland annat därför jag vill ha med dem som en kontrollerande instans.

Vi pratar fram och tillbaka i två timmar. Hon vill tämja IPRED1. Jag vill ha bort IPRED1 eftersom IPRED1 inte hjälper kreatörerna utan de redan rika distributörerna av kreatörernas upphovsrätt. Jag vet inte hur jag ska formulera det för henne. Jag säger:
- Du bör prata med en pirat, han heter Jörgen, han har i förtvivlan lämnat socialdemokraterna. Jag tror att han bättre än jag kan peka ut "tämjande" åtgärder. Jag måste erkänna, jag har inte ens tänkt i dom banorna. Jag vill ha bort IPRED1. Vi måste vända hela frågan upp i EU igen. Det här går inte.

Eva-Lena tar Jörgens kontaktuppgifter som jag skaffat för ändamålet och hon lovar att ringa honom.

[Struket ca 4.000tkn anteckningar, på min hemsida finns något av detta upplagt som kommentar, hoppas på mer om jag hinner sortera. Vi diskuterar främst problem kring upphovsrätten som finns idag - och inte försvinner i och med IPRED]

Jag berättar min vision där hela samhället skulle bli generösare - såvitt vi började tänka lite som Open Source-rörelsen. Jag berättar om deltagarkultur, Eva-Lena lyssnar. Ett tag halkar jag in på Linux och då hugger Eva-Lena direkt:.

- Linuxföreningen har varit en av våra remissinstanser, de har kommit med mycket vettiga argument och synpunkter.

Det trevliga avbrottet om Linux gör att jag kommer av mig, men inom mig brinner en vision som jag ännu inte lyckats verbalisera. Men den finns där, otålig och vibrerande. Plötsligt, mitt i mitt svammel säger Eva-Lena:

- Anders! Motionera! Vi behöver motioner. Det är kul att höra dina visioner, men sätt dem på pränt så att vi kan göra politik av dem. Praktiskt användbar politik.

Eva-Lenas ord tar inte fäste i mig. Istället går jag i försvarsställning:
- Inte kan jag motionera om det här! Det här handlar om att riva upp fler lagar än jag begriper:
* Upphovsrätten.
* Kopieringsrätten.
* Civilrätten (hur djävligt förlagsbranschen utnyttjar kreatörer).
* IPRED1

Jag svamlar osammanhängande. Det svindlar för mig, skulle man verkligen kunna slå sönder hela denna förfärliga lagsoppa? Det rör inte enbart svensk lag, utan EU-rätt, men även WIPO, de världsomspännande överenskommelser som träffats. Alla är de helt i otakt med tiden. Det finns en Upphovsrättsutredning i Sverige, ledd av Beatrice Ask (m) av alla, som ska blir klar först hösten 2010, men intentionen i den känns i mina ögon redan omodern.

- Pingar du på s-bloggar? hör jag Eva-Lena fråga.
- Va? Nä, det händer väl ibland.
- Pinga konsekvent på s-bloggar, säger hon till mig.

Vi sitter tyst. Jag hör knäppningar på telelinan. Jag undrar varför hon vill att jag ska pinga på s-bloggar. Vill hon att sossar ska läsa mig fast jag skriver kritiskt om hennes IPRED-förslag? Inte bara det för resten. Jag är kritisk till mycket. Plötsligt tar hon till orda innan jag hinner fundera färdigt:

- Pinga. Motionera. Kom med konkreta förslag på hur vi kan göra.

Där någonstans förlorar jag fotfästet. Jag minns inte hur vi avslutar samtalet.

Efteråt.
Hennes ord ekar i mig, eller rättare, min tolkning av det hon sagt: "Vi borde se över hela upphovsrätten. Jag vill få till stånd en återhållande effekt med IPRED1 i Sverige. Datainspektionen är kritisk, de säger att IPRED1 bryter mot integriteten. Jag delar din oro Anders och vill minska skadeverkningarna. Åt båda håll. Upphovsmännen ska skyddas, det vill hon. Men hon vill också att allmmänheten ska skyddas.

Eva-Lena betonade att hon står bakom sin skrivelse. Ändå kan jag inte tolka det på annat sätt än att hon vill komma längre, att hon inte är nöjd. Alltså uppmanar hon mig och indirekt även andra att skriva konkreta motioner.
* * *

PS. Eva-Lena bloggar här.

(Förekommer sakfel vill jag rätta. Vi tjänar inte på att det blir fel, eller att vi uppfattar varandra fel i debatten).

16 kommentarer:

Anonym sa...

Bra jobbat Anders. Jag har aldrig läst någon som skriver så ärligt om sina tankar som du gör, det är nästan obehagligt :-)

Tänk på att det inte är så lätt att argumentera med någon som ofta talar om ett ämne. Om man kollar på en debatt mellan politiker i TV, så ser man att de ofta svarar reflexmässigt. När en politiker får en fråga som de inte fått tidigare så tar svaren lång tid och de börjar prata om annat samtidigt som de funderar över svaret. Det enda som krävs är övning.

Anonym sa...

Jag funderar lite över om Eva-Lena menar med upphovsmännen. Är upphovsmännen författare, låtskrivare osv.? eller är det skivbolagen, filmbolagen osv.? Eller är det båda delar?

Anonym sa...

Anders, jag kom att tänka på att du gör just det du sagt i höstas - bryter in underifrån i partiet. Tar upp kampen med ditt "förlorade parti" - och det händer verkligen. Det känns på något sätt overkligt att det går att påverka - tyckte mig känna detta sentiment i din text ovan också. Förändring sker först när de som vill det inser att förändring är möjlig. Tack för inspiration.

Anonym sa...

Jämförelse och skillnad 2005 / 2008

Då - Thomas Bodström(S) justitieminister tog en aktiv roll att genomföra uppdateringen av upphovsrätten tillsammans med Vänsterpartisten, Socialdemokraten i utskottet. Men S + V är i minoritet. Jämkning med M+Fp+Kd och ett majoritetsförslag till riksdagen som röstades igenom. Året efter The Pirate Bay-razzian. S + V måste ha varit medvetna om att de tog stryk för att genomföra lagändringen. Men saken, upphovsrätten, var viktigare än en valseger 2006.

Vad händer nu? Alliansen vill inte samarbeta med socialdemokraterna. Min gissning är att riksdagen får flera förslag att rösta på. Och i sista omröstningen röstar S på utskottets majoritetsförslag. Om en vecka vet vi mer i ämnet.

Anonym sa...

@Kålan

Frågan om upphovsman.

Fråga till Anders - är det rätt citerat ty det är lite konstigt när det gäller IPRED.

Eva-Lena säger:
"hellre än att varje upphovsrättsman ska ge sig ut och jaga dem som gör intrång i deras upphovsrätt."

I The Pirate Bay-fallet är skivbolagen målsägare som ägare av rättigheterna. Cornelis Till Sist-LP:n har inte Cornelisstiftelsen ett smack med målet att göra. Skivbolaget äger inspelningen.

Anonym sa...

Se gärna Copyriots inlägg om socialdemokraternas förslag: Socialdemokraterna föreslår korporativ koloss av hittills oanad omfattning

Här är några av mina invändningar mot socialdemokraternas förslag:

1) Det måste tydligt framgå att det huvudsakliga syftet är att komma åt den fildelning som sker i kommersiell skala.

"Kommersiell skala" är ett begrepp som inte existerar i befintlig lagstiftning. Det finns småskalig kommersiell verksamhet och storskalig ickekommersiella verksamheter. Begreppet härstammar från EU-direktivet - förmodligen i form av en kompromiss som ska göra alla glada eftersom alla tolkar det som de vill. Ett bättre alternativ vore att försöka kvantifiera "stor skala" eller använda "förvärvssyfte" eller liknande.

2) Det ska bara få finnas en organisation som kan få tillgång till vem som har en viss IP-adress. Upphovsrättsinnehavarna måste alltså samarbeta. Det minskar även risken för bluffakturor.

Detta skulle kunna vara till gagn för den personliga integriteten. Men det riskerar också att bli ett maskineri som möjliggör att ärenden hanteras mer på löpande band med fler drabbade av hotbrev och riskabla civilmål som följd. Det gör ju ingenting åt rättssäkerhetsproblemet. Därutöver finns de risker som Rasmus Fleischer pekar på.

3) Hänsyn måste tas till att privatpersoners internetabonnemang kan ha missbrukats av någon annan.

Här ligger implicit tanken på internetabonnemanget som ett brottsredskap vilket i förlängningen leder till abonnemangsägaransvar. Men internetoperatörer får vidarebefordra andras trafik, så varför ska inte vanliga medborgare också få göra det? Det är väl handlingen som är det väsentliga, inte abonnemanget i sig. Socialdemokraterna missar också helt att det finns ett stort antal människor som vill att deras internetabonnemang ska brukas av andra. Om punkten 3) tas på allvar leder det till att lagen blir helt tandlös.

4) Lagen måste följas upp av en oberoende granskare. Vi vill därför inrätta en integritetsombudsman.

Inte mig emot, men det är ju ingen ursäkt för att införa en dålig lag.

Anonym sa...

Du har helt rätt att vi behöver bli mer pålästa.

Men mycket är också skrivet och tänkt. Förutom Lessig finns böcker som tar upp det specifika problemet med lobbyisternas långsiktiga och metodiska infiltration av nationella lagstiftande församlingar och internationella organ. Exvis Peter Drahos - Information Feudalism och Jessica Litman - Digital Copyright.

Lobbyisterna mångåriga "grooming" av statstjänstemän och politiker ser vi nu resultatet av. En spärreld av lagstiftning som ska veta allt vi gör för kunna styra allt vi gör.

Jag tror du nämnde att politikerna har svårt att värja sig för de pärmbärande experterna. Vi behöver sätta in upphovsrättskritiska motexperter. Exempelvis Boldrin & Levine - Against Intellectual Monopoly, ifrågasätter effektivt nyttan av immateriella rättigheter.

Färden mot övervakning och kränkt privatliv drivs av grå eminenser som står påtryckargrupperna nära, och som politikerna lutar sig mot när de känner sig osäkra.

Det här är samband och nätverk vi behöver avslöja. Vilka lobbyister och vilka tjänstemän står bakom vågen som sliter av livet sitt privata hölje? Det privata som tidigare respekterades. "Inte ens kungen själv hade rätt att oinbjuden gå över tröskeln till det enklaste torp."

En fördel om piratpartiet får valframgång är att partiet kan ägna mer tid och att fler personer att gå till botten med alla frågeställningar.

Jörgen L sa...

Jo. hon ringde på eftermddagen, vi pratade en rätt bra stund. Jag var på jobbet, och lite disträ först, men jag kom igång efter ett tag...
Hon sa inte så väldigt mycket egentligen, det var nog mest jag som pratade, men hon verkade intresserad.

Jag pratade om att det handlade om två rättigheter, upphovsrätt och privatliv, som kommit i konflik genom den tekniska utveckling och att det inte automatiskt måste vara upphovsrätten som alltid vinner. Att det tidigare varit en sak mellan upphovsman och förlag, men att det numera är något som griper in i vanligt folks privatliv. Att det blir skillnad när var och en har en "tryckpress" på sitt eget skrivbord och att lagstiftaren inte verkar ha funderat över det de senaste decennierna annat än i upphovsmännens och industrins perspektiv.


Att IPRED bara är början om man verkligen vill komma åt fildelning lagvägen och att det måste till mycket mera repressiva åtgärder ifall det ska göra skillnad, så varför slå in på det spåret alls?


Vi var också lite inne på frågan om branschorganisationer och hennes förslag, där jag påpekade att det inte bör bli flera såna som bara cementerar en oflexibel byråkrati och affärsmodell, och jag berättade att en musiker inte är tillåten att släppa sin egen musik fritt om han är med i STIM, vilket hon verkade intresserad av och ville ha referenser till, vilket jag skickade till henne. (http://forum.piratpartiet.se/Topic67177-6-6.aspx)


Annars uppmanade jag henne att läsa min blogg några gånger, jag har ju skrivit en del om det. Får väl se om hon gör det.


Allmänt sett verkade hon i vart fall intresserad, men jag fick inget klart intryck vad hon egentligen tyckte själv. Jag tror det kokar ner till den vanliga frågan: "Men hur ska dom då få betalt?"

Anonym sa...

Jörgen L,

Mycket bra frågor du tog upp med Eva-Lena. De borde egentligen i sig övertrumfa allt annat. I de fall upphovsrätten hotar privatliv underordnas upphovsrätten. Det borde vara självklart.


Angående påläst.

Piratrörelsen i vid bemärkelse, även de utanför piratpartiet borde kanske ordna seminarier eller andra kunskapscirklar om upphovsrättsfrågor, där de kritiska synpunkterna får komma fram och bearbetas ordentligt.

Du gör också ett mycket viktigt arbete att försöka påverka. Det gör att politikerna blir mer angelägna att lyssna på och sätta sig in i andra aspekter än de som serveras av lobbyn och lobbysmittade tjänstemän.

Anonym sa...

I dagarna är Piratpartiet i en stor kris. Ung Pirat mot Moderbolaget. Går bra att följa direkt i deras forum.

Är övertygad om att Piratpartiet är stor skuld till att det är en sån stor klyfta mellan artister/upphovsmän och pirater.

Jag har följt Piratpartiet från dess start och första konfrontationen var DRM. Ett program i Windows Media Player kunde hålla reda på köp och distribution av en låt. Systemet kallades weed. Stort i USA förstås. Men Piratpartiet ville förbjuda detta. Artisten fick 33 procent, distributören 33 procent och företaget weed 33 procent. Detta är nerlagt på grund av problem med Windows Media Player.

När av taktiska skäl Piratpartiets medlemmar sa ja till upphovsrätt fick partiet i genom en femårig skyddsperiod. Det är i och för sig fri fildelning, det vill säga noll kronor från dag 1 som är katastrofen men fem år skyddsperiod avslöjades tänkandet i Piratpartiet. Med argument som ekonomiska kalkyler försvarades att upphovsrätten försvinner. Det är därför ingen artist, av betydelse, som arbetar med Piratpartiet. Det är bara hobbymusiker/artister. Några författare finns men där ser marknaden annorlunda ut.

Anonym sa...

Fel i min text står moderbolaget skall vara moderpartiet.

Sakfel i brödtexten:

Professor Jan Rosén har utsetts till särskild utredare

Beatrice Ask är ansvarigt statsråd.

Anonym sa...

Mycket bra gjort Anders och en intressant konversation.
Men på samma sätt som i FRA-debatten, är det en klar differens mellan syfte och konsekvens.

Att överlåta på en-, ett fåtal branschorganisationer, att utföra jagandet är en mer obehagligt, när vi redan vet hur det fungerar.
BSA har utfört razzior, utan påtaglig anledning. IFPI har gjort det likaså på Bahnhof, mycket och klart förberedda med kamror och färdiga uttalanden.
För att inte tala om den i princip illegala razzian hos TPB och de efterföljande rättsliga åtgärderna.

Som tidigare sagt i en tråd, är jag ledamot i Svenska Linuxföreningen. Det var inget tal om vad utfallet skulle bli, när de som fick ta orda, var just dessa branschorganisationer.

Anonym sa...

Om en vecka, torsdag 22 januari, behandlas upphovsrätten i näringsutskottet. Motioner (Alf Svensson, Karl Sigfrid med flera), proppen, fyra motioner med proppen som utgångspunkt. S, Mp, V(2 styckna). Eftersom utgången är ganska given är det IPRED-motståndarna som måste spotta upp sig. Piratpartiet som driver denna fråga mest är i stor kris, se ovan. V + Mp har inte heller synts och hörts i denna fråga. Men, vad händer nästa vecka? Ska man vänta till omröstningen februari? Vad man kan läsa ut av telefonintervjun så kommer S att se till att IPRED går igenom.

Anonym sa...

Vänsterpartiet är aktiva och Erik Josefsson, har skrivit mycket bra om, IPRED, Telekompaketet och även ACTA.

Det diskuterades även rätt hett, under Vänsterpartiets hearing om just Telekompaketet. Både IPRED och upphovsrätt.

Anonym sa...

@Minata.

Du besvarade aldrig mina frågor från föregående debatt hos Anders.

Det är till din nackdel - din trovärdighet faller när du inte kan besvara kritik.

I alla fall - jag får känslan av att du är långt mer intresserad av det politiska spelet än de faktiska sakfrågorna.

När politik blir ett spel om maktpositioner, likt ett parti schack, är det kanhända intressant för dig - men knappast för medborgare.

Anonym sa...

minata,

Är inte professor Jan Rosén en ökänd företrädare för extrem upphovsrätt? En upphovsrätt där alla andra samhälls- och medborgarintressen skall underordnas särintressenas affärsmodeller.