fredag, november 14, 2008

Alliansen. Den ignoranta lagstiftarenJag skrev om det igår då främst musiker och artister, men även enstaka författare som Björn Ranelid och Peter Englund, sade sig stödja en lag som på flera olika plan kommer att urholka rättsäkerheten. Jag hade hoppats att min bransch skulle hålla sig lite lugnare, för man har klokt nog länge avvaktat och sagt att man inte vill trampa i samma klaver som musikbranschen gjort. Men icke. Nu går författarförbundet tillsammans med förläggarföreningen ut och säger att man stöder lagförslaget i dagens Aftonblad
En lag som innebär en stor fara för rättsäkerheten ur två aspekter, dels för att man inte kan bevisa vilket IP-nummer som gjort vad, dels för att man ger närmast polisiära befogenheter åt starka kommersiella intressen. Intressen som Bonniers i Sverige och världsomspännande Warner Brothers. Ingen ska inbilla mig att någon vill skydda en enda artist. Det är inte det slaget handlar om. Det handlar om att miljardindustrier vill fortsätta att tjäna pengar på artister och att behärska och ha kontroll över all distribution, till förfång för konsumenten.  
Jag skriver det igen. För mig handlar det inte om fildelning. Det handlar om ytterst mäktiga branscher som av någon outgrundlig anledning lyckats få våra lagstifare att gå deras väg att föreslå och stifta lagar som är rättsvidriga. 
Jag har inget emot att företag går bra och tjänar pengar, men det här är branscher som visar en extrem vilja till makt. 
Musik- film- och nu även bokbranschen visar att de vill ha makt över:
1) Artister och kreatörer.
2) Ägande av kreatörers allster. (Jag har aldrig lyckats få bättre deal än 27,5% mot Bonniers)
3) Total kontroll över distributionen.
4) Och om distributionen inte kan kontrolleras vill man ha polisiär makt.

Länk till namninsamling Stoppa IPRED

Jag tankar själv inte hem något och jag fildelar inte. Men för er som gör det. Här 

Att författarförbundet nu sällar sig till ja-sägarna till detta lagförslag får mig att häpna. 
Företag som detta har snart mer makt än svenskt rättsväsende.


PS. Här förklarar samuraj Josef hur man installerar Stealth, så alla som vill kan naturligtvis fortsätta att fildela. Lagförslaget är så att säga redan för gammalt. Teknik som finns har sprungit förbi den. Det tar 5 minuter att installera ett program som letar upp anonyma noder. Exakt som FRA-lagen slår lagstiftaren återigen stora hål i luften. Ingenting skapas. Man bara visar att man fullständigt ignorerar människors integritet och rättsäkerhet och rättsmedvetande.

4 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

Anders. Jag fildelar inte heller, men ju mer jag sätter mig in i frågan och principerna i och kring IPRED så blir jag alltmer övertygad om lagens uselhet, i de flesta aspekter. Eventuella goda syften tillintetgörs HELT av dess felaktigheter och hur lagen kan och kommer att användas.

Som du menar, så menar jag med. Det främsta syftet med - och som den kommer att användas - IPRED är att göda upphovsrättsbyråkratera och deras bolag och organisationer. Inte den enskilde konstnären.

Anders sa...

Lars-erick, vi är inne i ett tragiskt skede av repressivitet från politikernas sida.
Det skrämmer mig, för jag ser ingen ljusning. Jag litar inte längre på något parti.
Jag kan tänka mig att SAP röstar nej, men jag litar inte på deras nej...
Så länge jag är pappaledig är skrivande på nätet vad jag klarar av.
Sen måste jag agera även inom SAP.
Inte för att jag stödjer dem mer än förut, utan för att de måste ha medlemmar som strävar och kämpar för värden som frihet och integritet.

Anohito sa...

"Inte för att jag stödjer dem mer än förut, utan för att de måste ha medlemmar som strävar och kämpar för värden som frihet och integritet."

Jag är inne på samma tänk som er. Det är en viktig orsak till att vi alla måste engagera oss mer i resp. partiblock - de här frågorna har ingen partifärg. Vi måste påverka fossilerna inifrån.

Ungdomsförbunden har fattat.. så nog finns det hopp på lång sikt. Frågan är hur mycket man hinner sabba fram till dess.

Anders sa...

Ja, "Ska skottet komma inifrån" minns jag att en statsminister sade alldeles nyss när Carl Sigfrid inte ville rösta JA.
Fler skott inifrån behövs!
I alla partier....