söndag, november 23, 2008

"FRA samarbetar inte med diktaturer. Däremot förekommer utbyte av information..."


Vi i riksdagssvar.se fortsätter envetet att fråga ut vår lagstiftande församling och varje måndag ska vi försöka ge en liten sammanfattning.
Regeringspartiet moderatena ligger fortfarande på jumboplats genom att ha svarat på noll frågor. Hur kan det komma sig? Kan en av regeringens ministrar ge en fingervisning?

I sin blogg skriver utrikesminister Carl Bildt (m)

"FRA samarbetar inte med diktaturer.
Däremot har jag inte uteslutit att det i vissa situationer och “strikt reglerat” kan förekomma ett utbyte från svensk sida av underrättelser med länder utöver dem som FRA har sitt samarbete med."

Jag har hans ord ringande i öronen när jag mejlar riksdagsledamöterna och hovsamt ber om svar. Den andra frågan, som också den är formulerad som ett påstående lyder:

Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv får användas som sökbegrepp i FRAs databaser. Dessa personuppgifter får överföras till annat land.

Allt vi begär är några få minuter av deras arbetstid. De har just fått löneförhöjning och tjänar nu 54.500:- i månaden.
De uppbär sin lön för att upprätthålla demokratin.
Demokrati förutsätter samtal. 
Varför vill vare sig regeringspartiet eller det största partiet i opposition (s) samtala med oss?

Carl Bildts bloggade ord ringer i öronen: 
"Däremot har jag inte uteslutit att det i vissa situationer och “strikt reglerat” kan förekomma ett utbyte från svensk sida av underrättelser med länder utöver dem som FRA har sitt samarbete med."

Vad kan de 349 lagstiftarna gömma för hemligheter i sina hjärtan när de väljer att inte svara oss medborgare på några få enkla frågor? Håller de med utrikesministern eller tänker de annorlunda men vill inte säga det eftersom de då med all sannolikhet riskerar sin politiska karriär? 

Av de få svar vi fått in fördelar sig utsagorna olika och väldigt märkligt. Riksdagsmän från ett och samma parti har svarat helt olika. JA- Det stämmer, säger en del. Nej- Det stämmer inte säger andra.

Man kan bara dra en slutsats av detta: Det finns ett gigantiskt kunskapsglapp i fråga om FRA och det föreligger dessutom totalt olika syn på vad FRA egentligen innebär inom alla partier. 

I fråga om FRA vet inte riksdagens ledamöter vad de håller på med.
Eller så vet de, men man håller käft för att skydda sin lön och sitt arbete.
Är det därför vi får så få svar?

Måste vi medborgare börja ställa oss en rad nya obehagliga frågor:
1) Hur bra fungerar vår demokrati?
2) Hur stor är riksdagsledamöternas kunskap i FRA, eller i någon fråga överhuvudtaget?
3) Kan vi lita på dem?
4) Hur ska jag kunna rösta när jag som medborgare inte vet vad min riksdagsman anser?Det är intressant att se de andra i gruppen redovisa den gångna veckans jobb. 
Josef frågar sig vad FRA's egen PUL säger, för det kan väl inte vara lagligt i Sverige att lagra eller uttolka vilka politiska övertygelser medborgare har eller? 

Olof visar hur Eva-Lena Jansson (s) tänker om lagligheten i att fråga om "ras" och ställer hennes uttalande mot det som står i lagen.

Opassande tar upp veckans stora cliff-hanger, att Marietta de Pourbaix-Lundin (m) är den första moderat som nästan, nästan svarat.  

Inga kommentarer: