söndag, oktober 10, 2010

I sin tolkning av liberalism kör Björklund och regering över allt förnuft

Arma barn skriver Johan Westerholm om det faktum att kristendomen återigen ska få en särställning inom svenska skolan. Det blev ett av den nytillträdda regeringens  första beslut.
   Därmed går regeringen emot skolverkets utredning som säger att religionskunskapen bland annat ska "främja en öppen diskussion om frågor som rör tro och livsåskådning" samt "skapa nyfikenhet och intresse för religion."
   Utbildningsminister Jan Björklund (FP) har enligt SvD sin ståndpunkt helt klar:
   - Skolverkets uppfattning är fortfarande att alla de fem stora världsreligionerna ska behandlas lika, och därför kör regeringen nu över myndigheten, säger han.

Jag måste erkänna att jag baxnar. Alliansregeringen, med, utrikesminister Carl Bildt i spetsen, brukar i andra fall inte vara sena att påpeka att vi är ett litet land som är i stort behov, för att inte säga totalt behov av våra exportintäkter för att klara oss.

När folk inte ville gå med i EU utbrast Carl Bildt på sitt tillspetsade sätt: "Ska vi låta Sverige bli en liten randstat i periferin?"

Därute i världen finns det över 1,3 miljard kineser (60 språkgrupper och kulturer) som i spridda skurar tror på Taoism, Buddhism, Islam, och det finns även små enklaver kristna.

Vidare ute i den där världen vi inte bör bli en randstat till, enligt utrikesministern, finns Indien som tillsammans med Kina går med expressfart in i framtiden och Indien (ca20 språk) med kulturer som härrör ur hinduism, sikhism, zoroastrianism, jainism, judendom och stora mängder Islam. Jodå, kristendom finns också små klickar av.

Vi bör också ta upp Umma, den muslimska gemenskapen. Muslimerna räknar över en miljard. Grovt kan sägas att de är uppdelade i shia- och sunnimuslimer. Islam, har liksom kristendom och de flesta andra religioner, även en mystisk gren, sufism. Sufism och andra mystiska grenar skulle kunna vara ett sätt att skapa kitt mellan religionerna, eftersom dessa strömningar alltid och i alla tider har accepterar och respekterat andras tro, på sitt sätt varit ekumeniska.

Det vore smakfullt att vara ödmjuk inför detta. Vi är nio miljoner svenskar. Utanför våra gränser finns det miljardstora grupper (som på intet sätt är homogena utan uppvisar samma förvirring som vi) som har annan kulturell förankring. Bara för att hålla oss till det mest prosaiska och vårt välstånd så behöver vi fortsätta att upprätthålla handeln med dem.

Men en tanke, en stor tanke föresvävar mig, tänk om vi redan i skolan kunde få möta vad tankar andra kulturer burit med sig och kan innebära i vår förryckta värld.

Jag väljer därför en muslimsk hadith (lite eftersom SD och andra verkar ha sådan total skräck för muslimer) ur en av samlingarna som blivit mest kanonliknande. Imam Bukhari (d.870) sade:

nr2
"A man came to Allah's Apostle and said, "O Allah's Apostle! Who is more entitled to be treated with the best companionship by me?" The Prophet said, "Your mother." The man said. "Who is next?" The Prophet said, "Your mother." The man further said, "Who is next?" The Prophet said, "Your mother." The man asked for the fourth time, "Who is next?" The Prophet said, "Your father. "

Mig veterligen lyfts ingenstans i Bibeln kvinnan fram så mycket som det görs i Koranen och i muslimska hadither. En jämförelse jag anser våra barn ska ha rätt att göra utan att den ena religionen ställs framför den andra.

Vad skulle inte denna sorts kunskap kunna uträtta i världen?
Det som förvånar är att Jan Björklund ideligen uttrycker att han är liberal. Var finns det liberala i att ställa en religion framför andra i våra skolor?

Måste våra barn göra revolt en gång till för att slippa dumhetens ok och bli fria?

4 kommentarer:

Johan Kraft sa...

Problemet med att handla med Umma är att det inte finns något annat att köpa därifrån än olja. Hela arabvärldens (mer än 200 miljoner invånare) industriproduktion är lika stor som Finlands (5 miljoner invånare).

När vi gjort oss av med vårt oljeberoende finns inget att köpa från Umman. Och när de inte längre kan sälja olja, lär de inte heller kunna köpa något från oss.

Peter Madison sa...

Jan Björklund är väl ungefär lika liberal som en kokosnöt och Carl Bildt som är såååå världsvan är fångad i sin egen lilla världsbild där han suttit instängd så länge nu att allt han tror och tänker är en sanning som ska pådyvlas alla oss andra. Den enda förtröstan man kan ha är att i långa loppet kommer dessa två figurer bara vara paranteser i historien, om än att de hann ställa till med mycket oreda under den tid relativt korta tid de fick...

Anders sa...

@ Johan: Så mycket mer angeläget då att visa vad en tjänstesektor och en stor frihandel kan göra... Ett exempel är Dubai.

det är väl bättre än att de isolerar sig eller att vi isolerar oss? att stimulera varandra till välfärd, eller?

eller ska vi lämna dem i sticket när oljan är slut?

vad får vi för värld då?

Anders sa...

Peter: det här inlägget hade aldrig behövt skrivas om nämnda två herrar vore liberaler.