lördag, augusti 23, 2008

Ordmoln

Tredje delen av min romanserie om Djingis Khan komprimerad till ett slumpvis valt ordmoln kreerat på websidan wordle.

Slumpen skapade viss symbolik som stämmer med innehållet i boken. En kraftig spänning uppstår mellan de två tidigare barndomsvännerna Temudjin och Djamugha. Den senare tycks på bilden till sist ha blivit förskjuten ut i mörker och ensamhet.

"Den andra hustrun" är ännu den bästa bok jag skrivit. Kanske är den sista alltid den bästa?
Men nu vill jag mer. Idéerna och tankarna kring nästa bok känns ännu mäktigare - och läskigare. (Annars skulle det upplevas som meningslöst att skriva en ny, om man redan var klar.)

Ska jag verkligen klara av att hantera och ta hand om idéerna?
Jag vacklar mellan kurage och fruktan. Skräck att förstöra idéerna istället för att förvalta dem.

Har jag sagt det förut, att hoppa fallskärm är ingenting jämfört med att ladda inför en bok?
Såvitt boken är viktig och angelägen.

Om man verkligen vill något med det man skriver.


Boken som fick bilda ordmoln ser ut så här och kan givetvis beställas hos exempelvis Adlibris. Där står även mer information om den.


(Uppdateringar och ändringar på morgonen här, istället för att ta itu med boken. Smitning nr 4)

Inga kommentarer: